Thống kê
Số lần xem
Đang xem 79
Toàn hệ thống 1932
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

web site traffic statistics

Công cụ thống kê và báo cáo web

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Minh Trí

 

 

Bảng theo dõi các chỉ tiêu về năng suất lao động dưới đây thiếu một chỉ tiêu ở mỗi hàng. Hãy dùng công thức tính AP và MP để lắp đầy các ô còn thiếu.

Số lao động

L

Sản lượng

Q

Năng suất t.bình

(APL)

Năng suất biên (MPL)

0

0

-

-

1

10

 

10

2

 

15

20

3

60

20

 

4

80

 

20

5

 

19

15

6

108

18

 

7

112

 

4

8

 

14

0

9

108

 

-4

10

100

10

 

 

XEM NHỮNG BÀI TƯƠNG TỰ Ở ĐÂYhttp://mr-men.top/bai-tap-kinh-te-vi-mo/ 

 

Lời giải

- Tại mức lao động L= 1:           

       AP­L = Q/L = 10/1 = 10

- Tại mức lao động L= 2:           

      AP­L = Q/L = > Q = AP­L*L = 15*2 = 30

- Tại mức lao động L= 3:           

      MP­L = ∆Q/∆L = (60-30)/(3-2) = 30

- Tại mức lao động L= 4:           

       AP­L = Q/L = 80/4 = 20

- Tại mức lao động L= 5:           

      AP­L = Q/L = > Q = AP­L*L = 19*5 = 95

- Tại mức lao động L= 6:           

      MP­L = ∆Q/∆L = (108-95)/(6-5) = 13

- Tại mức lao động L= 7:           

     AP­L = Q/L = 112/7 = 16

- Tại mức lao động L= 8:           

      AP­L = Q/L = > Q = AP­L*L = 14*8 = 112

- Tại mức lao động L= 9:           

     AP­L = Q/L = 108/9 = 12

- Tại mức lao động L= 6:           

      MP­L = ∆Q/∆L = (100-108)/(10-9) = -8

Điền tất cả các con số tính được vào các ô thuộc các dòng tương ứng với mức lao động, ta được 1 bảng hoàn chỉnh.

 

 

XEM NHỮNG BÀI TƯƠNG TỰ Ở ĐÂYhttp://mr-men.top/bai-tap-kinh-te-vi-mo/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang : 14816
Nhập ngày : 24-08-2013
Điều chỉnh lần cuối : 11-04-2020

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Một số bài tập mẫu môn Kinh tế Vi Mô

  Bài tập tổng hợp 2, kết hợp chương 4 và 5: Giải theo đề nghị của bạn "Quy Thanh Tran"(24-04-2015)

  Bài tập tổng hợp 1, kết hợp chương 2 và 5: Giải theo đề nghị của anh Đặng Xuân Nam (DakLak)(21-09-2013)

  Chương 6: Bài tập số 3 - Tác động các chính sách điều tiết độc quyền(24-08-2014)

  Chương 6 - Bài tập số 2: Thặng dư người tiêu dùng, thặng dư người SX và tổn thất xã hội trong thị trường độc quyền(29-08-2013)

  Chương 6 - Bài tập số 1: Các mục tiêu tối đa lợi nhuận, tối đa sản lượng, tối đa doanh thu và đạt lợi nhuận định mức của doanh nghiệp trong thị trường độc quyền(29-08-2013)

  Chương 5 - Bài tập số 2: Bài toán tối đa lợi nhuận, ngưỡng sinh lời, điểm đóng cửa trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn (số liệu đề bài dạng bảng)(25-08-2013)

  Chương 5 - Bài tập số 1: Bài toán tối đa lợi nhuận, điểm hòa vốn, điểm đóng cửa trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn (số liệu đề bài dạng hàm số)(25-08-2013)

  Chương 4 - Bài tập số 4: Xác định các đại lượng chi phí 2(25-08-2013)

  Chương 4 - Bài tập số 3: Tính toán các loại chi phí và sự biến thiên của các đại lượng chi phí tổng và chi phí đơn vị(25-08-2013)

  Chương 4 - Bài tập số 2: Bài toán tối ưu sản xuất và đường phát triển(24-08-2013)

Trang kế tiếp ... 1 2

Liên hệ: Trần Minh Trí Đc: Email:tmtri@hcmuaf.edu.vn; ĐT: 0908.357.636

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007