Trang web PHAN VĂN TỰ

Trang chủ ĐHNL | Trang nhất | Sơ đồ trang | TTNC&ƯDCN Địa chính | Lịch làm việc | Sinh viên | Hình ảnh | Điểm thi | E-mail Giáo viên | E-mail Sinh viên |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 23
Toàn hệ thống 1245
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết


Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Tài liệu tham khảo > Phân hạng đất đai

  Thông tư 14/2012/TT-BTNMT Ban hành quy định kỹ thuật điều tra thoái hóa đất(02-04-2015)

Xem tiếp >>

  Thông tư 17/2014/TT-BTNMT - Hướng dẫn việc xác định ranh giới, diện tích và cơ sở dữ liệu đất trồng lúa(16-09-2014)

Xem tiếp >>

  Thông tư 35/2014/TT-BTNMT - Quy định việc điều tra, đánh giá đất(16-09-2014)

Xem tiếp >>

  Thông tư 36/2014/TT-BTNMT - Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất(16-09-2014)

Xem tiếp >>

  Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ - Quy định về giá đất(16-09-2014)

Xem tiếp >>

  Nghị định 20 / 2011 / NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị Quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp(22-06-2011)

Xem tiếp >>

  Văn bản pháp quy > Thông tư 144 Khung giá đất(22-05-2008)

Văn bản pháp quy > Thông tư 144 Khung giá đất [Tải về ]

Xem tiếp >>

  Văn bản pháp quy > Nghị Định 188 Khung giá đất(22-05-2008)

Văn bản pháp quy > Nghị Định 188 Khung giá đất [Tải về ]


Xem tiếp >>
PHAN VĂN TỰ Tel: 84.8.37220732-37245422 – 37245411 Fax : 37245411 Email : phanvantu @hcmuaf.edu.vn , phanvantu @gmail.com - website : http://www.cadas.hcmuaf.edu.vn/phanvantu ; http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=phanvantu

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007