Trang web PHAN VĂN TỰ

Trang chủ ĐHNL | Trang nhất | Sơ đồ trang | TTNC&ƯDCN Địa chính | Lịch làm việc | Sinh viên | Hình ảnh | Điểm thi | E-mail Giáo viên | E-mail Sinh viên |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 42
Toàn hệ thống 897
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết


Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Thông tin về điểm thi các lớp

  Điểm Thi Tài nguyên đất đai - L - 209301 - Lớp TC10QLBD - Bình Dương(10-09-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Quy hoạch sử dụng đất cơ bản (Thi lại) - Lớp TC10QLBD Bình Dương(18-12-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Quy hoạch sử dụng đất cơ bản - Lớp TC10QLBD Bình Dương(24-11-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi lại môn học Tài nguyên đất đai - Lớp TC10QLBD Bình Dương(07-04-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Quy hoạch sử dụng đất cơ bản - Lớp TC10QLDT Đồng Tháp(07-04-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi lại môn học Tài nguyên đất đai - Lớp TC10QLDT Đồng Tháp(06-04-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi lại môn học Quy hoạch sử dụng đất cơ bản - Lớp TC10DCCM Cà Mau(06-04-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đất đai - Lớp TC10QLBD - Bình Dương(20-02-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đất đai - Lớp TC10QLDT - Đồng Tháp(19-02-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Phân hạng đất - Lớp TC10QLDT - Đồng Tháp(19-02-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đất đai - Lớp Công nghệ Địa chính TC10DCCM - Cà Mau(19-02-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Quy hoạch sử dụng đất cơ bản - Lớp Công nghệ Địa chính TC10DCCM - Cà Mau(19-02-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đất đai - H ọc lại/hoc vượt - HK2 2012-2013 (29-08-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Tài nguyên đất đai - Lớp TC08QLBT Bến Tre(10-06-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Quy hoạch sử dụng đất đai cơ bản - Lớp TC08QL(10-06-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Quy hoạch sử dụng đất đai cơ bản - Lớp TC08QLBT Bến Tre(10-06-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Quy hoạch sử dụng đất đai cơ bản - Lớp TC08QLKH Khánh Hòa(10-06-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Tài nguyên đất đai - Lần 2 - Lớp TC08QLKH Khánh Hòa(10-06-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Tài nguyên đất đai - Lần 2 - Lớp TC08QL(06-10-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Phân hạng đất - Lần 2 - Lớp TC08QL(06-10-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đất đai, Lớp TC08QLKH (Quản lý đất đai tỉnh Khánh Hòa)(18-09-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Phân hạng đất, Lớp TC08QLKH (Quản lý đất đai tỉnh Khánh Hòa)(18-09-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đất đai, Lớp TC08QL(18-09-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Phân hạng đất, Lớp TC08QL(18-09-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Quy hoach sử dụng đất - Lớp TC07QL(30-08-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Phân hạng đất - Lớp TC09QLBT - Lớp Quản lý đất đai tỉnh Bến Tre(30-08-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi học lại/học vượt : môn Khoa học đất cơ bản - lớp TC04QL) - HK3-NH 2011-2012(14-08-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học : Phân hạng đất ( LớpTC07QL) Lớp Quản lý đất đai(22-09-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học : Khoa học đất cơ bản ( LớpTC07QLBN) Lớp Quản lý đất đai Bình Thuận(19-09-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học : Phân hạng đất ( LớpTC07QLBN) Lớp Quản lý đất đai Bình Thuận(19-09-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học : Quy hoạch sử dụng đất ( LớpTC07QLBN) Lớp Quản lý đất đai Bình Thuận(19-09-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi học lại / học vượt môn học : Phân hạng đất ( Lớp TC06QLTG Tiền Giang)(21-06-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi học lại / học vượt môn học : Phân hạng đất ( Lớp TC06QLQ9 Quận 9)(21-06-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi học lại / học vượt môn học : Phân hạng đất ( Lớp TC06QLCM Cà Mau)(21-06-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi học lại / học vượt môn học : Khoa học đất cơ bản ( Lớp TC06QLTG Tiền Giang)(21-06-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi học lại / học vượt môn học : Khoa học đất cơ bản ( Lớp TC06QLCM Cà Mau)(21-06-2011)

Xem tiếp >>

  Diem thi hoc lai / hoc vuot : Phan hang dat - HK 2 - NH 2010-2011(13-06-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học : Quy hoạch sử dụng đất ( LớpTC06QLQ9) Lớp Quản lý đất đai Quận 9 (25-05-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Quy hoạch sử dụng đất Lớp TC06QLCM (Lớp Quản lý đất đai 06 - Cà Mau)(26-03-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Quy hoạch sử dụng đất Lớp TC06QLBT (Lớp Quản lý đất đai 06 - Bến Tre)(26-03-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Phân hạng đất Lớp TC06QLTG (Lớp Quản lý đất đai 06 - Tiền Giang)(26-03-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Phân hạng đất Lớp TC06QLCM(Lớp Quản lý đất đai 06 - Cà Mau)(26-03-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Phân hạng đất Lớp TC06QLCC (Lớp Quản lý đất đai 06 - Cần Thơ)(26-03-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Phân hạng đất Lớp TC06QLBT (Lớp Quản lý đất đai 06 - Bến Tre)(26-03-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Khoa học đất cơ bản Lớp TC06QLTG (Lớp Quản lý đất đai 06 - Tiền Giang)(26-03-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Khoa học đất cơ bản Lớp TC06QLCM (Lớp Quản lý đất đai 06 - Cà Mau)(26-03-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Khoa học đất cơ bản Lớp TC06QLCC (Lớp Quản lý đất đai 06 - Cần Thơ)(26-03-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Khoa học đất cơ bản Lớp TC06QLBT (Quản lý đất đai 06 - Bến tre)(26-03-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Khoa học đất cơ bản - Lớp Quản lý đất đai TC07QL(27-07-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi lại/ học vượt môn Khoa học đất cơ bản - Lớp Quản lý đất đai TC06QL(27-07-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Quy hoạch sử dụng đất đai lớp TC05QLBN (Lớp Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận)(20-04-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Quy hoạch sử dụng đất đai lớp TC05QLBX (Lớp Quản lý đất đai tỉnh Bình Phước)(20-04-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Quy hoạch sử dụng đất đai lớp TC05QLLD (Lớp Quản lý đất đai tỉnh Lâm Đồng)(20-04-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Khoa học đất cơ bản lớp TC05QLBX (lớp Quản lý đất đai tỉnh Bình Phước)(19-04-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi lại / học vượt (Khoa học đất cơ bản > Lớp TC05TBVL Quản lý thị trường Bất động sản Vĩnh Long) (30-03-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi lại / học vượt (Khoa học đất cơ bản > Lớp TC05BN tỉnh Bình Thuận) (28-03-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi lại / học vượt(21-03-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Khoa học đất cơ bản lớp TC05BN (Ngành Quản lý Đất đai tỉnh Bình thuận)(13-10-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Phân hạng đất lớp TC05BN (Ngành Quản lý Đất đai tỉnh Bình thuận)(13-10-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Khoa học đất lớp TC05QLLĐ (Ngành Quản lý Đất đai tỉnh Lâm Đồng)(13-10-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Phân hạng đất lớp TC05QLLĐ (Ngành Quản lý Đất đai tỉnh Lâm Đồng)(12-10-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Phân hạng đất lớp TC06QLQ9 (Ngành Quản lý Đất đai Quận 9 TpHCM)(11-10-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Phân hạng đất lớp TC06QL (Ngành Quản lý Đất đai )(11-10-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Khoa học đất lớp TC06QL (Ngành Quản lý đất đai)(11-10-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi lại môn học Khoa học đất lớp TC05QL (Ngành Quản lý đất đai)(11-10-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi lại môn học Phân hạng đất lớp TC03QL (Ngành Quản lý Đất đai )(11-10-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi lại môn học Khoa học đất lớp TC02QL (Ngành Quản lý đất đai)(11-10-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Phân hạng đất lớp TC05QLBP (Ngành Quản lý Đất đai tỉnh Bình Phước)(11-10-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Khoa học đất lớp TC05TBVL (Chuyên ngành Quản lý thị trường Bất động sản Tỉnh Vĩnh Long)(11-10-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Quy hoạch sử dụng đất đai lớp TC0QLNT (Ngành Quản lý Đất đai tỉnh Ninh Thuận)(04-06-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Khoa học đất lớp TC04QLLA (Ngành Quản lý Đất đai tỉnh Long An)(04-06-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Phân hạng đất lớp TC04QLAG (Ngành Quản lý Đất đai tỉnh An Giang)(31-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Khoa học đất lớp TC04QLPY (Ngành Quản lý Đất đai tỉnh Phú Yên)(28-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Khoa học đất lớp DHTC03QL (Ngành Quản lý Đất đai)(28-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn phân hạng đất lớp TC05QL (tại chức khóa 2005 tại trường) 042009(14-04-2009)

Xem tiếp >>

PHAN VĂN TỰ Tel: 84.8.37220732-37245422 – 37245411 Fax : 37245411 Email : phanvantu @hcmuaf.edu.vn , phanvantu @gmail.com - website : http://www.cadas.hcmuaf.edu.vn/phanvantu ; http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=phanvantu

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007