Trang web PHAN VĂN TỰ

Trang chủ ĐHNL | Trang nhất | Sơ đồ trang | TTNC&ƯDCN Địa chính | Lịch làm việc | Sinh viên | Hình ảnh | Điểm thi | E-mail Giáo viên | E-mail Sinh viên |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 70
Toàn hệ thống 1869
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết


Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Thông tin về điểm thi các lớp

  Điểm Thi Tài nguyên đất Ä‘ai - L - 209301 - Lá»›p TC10QLBD - Bình DÆ°Æ¡ng(10-09-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Quy hoạch sá»­ dụng đất cÆ¡ bản (Thi lại) - Lá»›p TC10QLBD Bình DÆ°Æ¡ng(18-12-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Quy hoạch sá»­ dụng đất cÆ¡ bản - Lá»›p TC10QLBD Bình DÆ°Æ¡ng(24-11-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi lại môn học Tài nguyên đất Ä‘ai - Lá»›p TC10QLBD Bình DÆ°Æ¡ng(07-04-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Quy hoạch sá»­ dụng đất cÆ¡ bản - Lá»›p TC10QLDT Đồng Tháp(07-04-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi lại môn học Tài nguyên đất Ä‘ai - Lá»›p TC10QLDT Đồng Tháp(06-04-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi lại môn học Quy hoạch sá»­ dụng đất cÆ¡ bản - Lá»›p TC10DCCM Cà Mau(06-04-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đất Ä‘ai - Lá»›p TC10QLBD - Bình DÆ°Æ¡ng(20-02-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đất Ä‘ai - Lá»›p TC10QLDT - Đồng Tháp(19-02-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Phân hạng đất - Lá»›p TC10QLDT - Đồng Tháp(19-02-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đất Ä‘ai - Lá»›p Công nghệ Địa chính TC10DCCM - Cà Mau(19-02-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Quy hoạch sá»­ dụng đất cÆ¡ bản - Lá»›p Công nghệ Địa chính TC10DCCM - Cà Mau(19-02-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đất Ä‘ai - H ọc lại/hoc vượt - HK2 2012-2013 (29-08-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Tài nguyên đất Ä‘ai - Lá»›p TC08QLBT Bến Tre(10-06-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Quy hoạch sá»­ dụng đất Ä‘ai cÆ¡ bản - Lá»›p TC08QL(10-06-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Quy hoạch sá»­ dụng đất Ä‘ai cÆ¡ bản - Lá»›p TC08QLBT Bến Tre(10-06-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Quy hoạch sá»­ dụng đất Ä‘ai cÆ¡ bản - Lá»›p TC08QLKH Khánh Hòa(10-06-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Tài nguyên đất Ä‘ai - Lần 2 - Lá»›p TC08QLKH Khánh Hòa(10-06-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Tài nguyên đất Ä‘ai - Lần 2 - Lá»›p TC08QL(06-10-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Phân hạng đất - Lần 2 - Lá»›p TC08QL(06-10-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đất Ä‘ai, Lá»›p TC08QLKH (Quản lý đất Ä‘ai tỉnh Khánh Hòa)(18-09-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Phân hạng đất, Lá»›p TC08QLKH (Quản lý đất Ä‘ai tỉnh Khánh Hòa)(18-09-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Tài nguyên đất Ä‘ai, Lá»›p TC08QL(18-09-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Phân hạng đất, Lá»›p TC08QL(18-09-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Quy hoach sá»­ dụng đất - Lá»›p TC07QL(30-08-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Phân hạng đất - Lá»›p TC09QLBT - Lá»›p Quản lý đất Ä‘ai tỉnh Bến Tre(30-08-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi học lại/học vượt : môn Khoa học đất cÆ¡ bản - lá»›p TC04QL) - HK3-NH 2011-2012(14-08-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học : Phân hạng đất ( Lá»›pTC07QL) Lá»›p Quản lý đất Ä‘ai(22-09-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học : Khoa học đất cÆ¡ bản ( Lá»›pTC07QLBN) Lá»›p Quản lý đất Ä‘ai Bình Thuận(19-09-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học : Phân hạng đất ( Lá»›pTC07QLBN) Lá»›p Quản lý đất Ä‘ai Bình Thuận(19-09-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học : Quy hoạch sá»­ dụng đất ( Lá»›pTC07QLBN) Lá»›p Quản lý đất Ä‘ai Bình Thuận(19-09-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi học lại / học vượt môn học : Phân hạng đất ( Lá»›p TC06QLTG Tiền Giang)(21-06-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi học lại / học vượt môn học : Phân hạng đất ( Lá»›p TC06QLQ9 Quận 9)(21-06-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi học lại / học vượt môn học : Phân hạng đất ( Lá»›p TC06QLCM Cà Mau)(21-06-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi học lại / học vượt môn học : Khoa học đất cÆ¡ bản ( Lá»›p TC06QLTG Tiền Giang)(21-06-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi học lại / học vượt môn học : Khoa học đất cÆ¡ bản ( Lá»›p TC06QLCM Cà Mau)(21-06-2011)

Xem tiếp >>

  Diem thi hoc lai / hoc vuot : Phan hang dat - HK 2 - NH 2010-2011(13-06-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học : Quy hoạch sá»­ dụng đất ( Lá»›pTC06QLQ9) Lá»›p Quản lý đất Ä‘ai Quận 9 (25-05-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Quy hoạch sá»­ dụng đất Lá»›p TC06QLCM (Lá»›p Quản lý đất Ä‘ai 06 - Cà Mau)(26-03-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Quy hoạch sá»­ dụng đất Lá»›p TC06QLBT (Lá»›p Quản lý đất Ä‘ai 06 - Bến Tre)(26-03-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Phân hạng đất Lá»›p TC06QLTG (Lá»›p Quản lý đất Ä‘ai 06 - Tiền Giang)(26-03-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Phân hạng đất Lá»›p TC06QLCM(Lá»›p Quản lý đất Ä‘ai 06 - Cà Mau)(26-03-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Phân hạng đất Lá»›p TC06QLCC (Lá»›p Quản lý đất Ä‘ai 06 - Cần ThÆ¡)(26-03-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Phân hạng đất Lá»›p TC06QLBT (Lá»›p Quản lý đất Ä‘ai 06 - Bến Tre)(26-03-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Khoa học đất cÆ¡ bản Lá»›p TC06QLTG (Lá»›p Quản lý đất Ä‘ai 06 - Tiền Giang)(26-03-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Khoa học đất cÆ¡ bản Lá»›p TC06QLCM (Lá»›p Quản lý đất Ä‘ai 06 - Cà Mau)(26-03-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Khoa học đất cÆ¡ bản Lá»›p TC06QLCC (Lá»›p Quản lý đất Ä‘ai 06 - Cần ThÆ¡)(26-03-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Khoa học đất cÆ¡ bản Lá»›p TC06QLBT (Quản lý đất Ä‘ai 06 - Bến tre)(26-03-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Khoa học đất cÆ¡ bản - Lá»›p Quản lý đất Ä‘ai TC07QL(27-07-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi lại/ học vượt môn Khoa học đất cÆ¡ bản - Lá»›p Quản lý đất Ä‘ai TC06QL(27-07-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Quy hoạch sá»­ dụng đất Ä‘ai lá»›p TC05QLBN (Lá»›p Quản lý đất Ä‘ai tỉnh Bình Thuận)(20-04-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Quy hoạch sá»­ dụng đất Ä‘ai lá»›p TC05QLBX (Lá»›p Quản lý đất Ä‘ai tỉnh Bình PhÆ°á»›c)(20-04-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Quy hoạch sá»­ dụng đất Ä‘ai lá»›p TC05QLLD (Lá»›p Quản lý đất Ä‘ai tỉnh Lâm Đồng)(20-04-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Khoa học đất cÆ¡ bản lá»›p TC05QLBX (lá»›p Quản lý đất Ä‘ai tỉnh Bình PhÆ°á»›c)(19-04-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi lại / học vượt (Khoa học đất cÆ¡ bản > Lá»›p TC05TBVL Quản lý thị trường Bất Ä‘á»™ng sản VÄ©nh Long) (30-03-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi lại / học vượt (Khoa học đất cÆ¡ bản > Lá»›p TC05BN tỉnh Bình Thuận) (28-03-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi lại / học vượt(21-03-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Khoa học đất cÆ¡ bản lá»›p TC05BN (Ngành Quản lý Đất Ä‘ai tỉnh Bình thuận)(13-10-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Phân hạng đất lá»›p TC05BN (Ngành Quản lý Đất Ä‘ai tỉnh Bình thuận)(13-10-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Khoa học đất lá»›p TC05QLLĐ (Ngành Quản lý Đất Ä‘ai tỉnh Lâm Đồng)(13-10-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Phân hạng đất lá»›p TC05QLLĐ (Ngành Quản lý Đất Ä‘ai tỉnh Lâm Đồng)(12-10-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Phân hạng đất lá»›p TC06QLQ9 (Ngành Quản lý Đất Ä‘ai Quận 9 TpHCM)(11-10-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Phân hạng đất lá»›p TC06QL (Ngành Quản lý Đất Ä‘ai )(11-10-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Khoa học đất lá»›p TC06QL (Ngành Quản lý đất Ä‘ai)(11-10-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi lại môn học Khoa học đất lá»›p TC05QL (Ngành Quản lý đất Ä‘ai)(11-10-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi lại môn học Phân hạng đất lá»›p TC03QL (Ngành Quản lý Đất Ä‘ai )(11-10-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi lại môn học Khoa học đất lá»›p TC02QL (Ngành Quản lý đất Ä‘ai)(11-10-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Phân hạng đất lá»›p TC05QLBP (Ngành Quản lý Đất Ä‘ai tỉnh Bình PhÆ°á»›c)(11-10-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Khoa học đất lá»›p TC05TBVL (Chuyên ngành Quản lý thị trường Bất Ä‘á»™ng sản Tỉnh VÄ©nh Long)(11-10-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Quy hoạch sá»­ dụng đất Ä‘ai lá»›p TC0QLNT (Ngành Quản lý Đất Ä‘ai tỉnh Ninh Thuận)(04-06-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Khoa học đất lá»›p TC04QLLA (Ngành Quản lý Đất Ä‘ai tỉnh Long An)(04-06-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Phân hạng đất lá»›p TC04QLAG (Ngành Quản lý Đất Ä‘ai tỉnh An Giang)(31-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Khoa học đất lá»›p TC04QLPY (Ngành Quản lý Đất Ä‘ai tỉnh Phú Yên)(28-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn học Khoa học đất lá»›p DHTC03QL (Ngành Quản lý Đất Ä‘ai)(28-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn phân hạng đất lá»›p TC05QL (tại chức khóa 2005 tại trường) 042009(14-04-2009)

Xem tiếp >>

PHAN VĂN TỰ Tel: 84.8.37220732-37245422 – 37245411 Fax : 37245411 Email : phanvantu @hcmuaf.edu.vn , phanvantu @gmail.com - website : http://www.cadas.hcmuaf.edu.vn/phanvantu ; http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=phanvantu

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007