Trang web PHAN VĂN TỰ

Trang chủ ĐHNL | Trang nhất | Sơ đồ trang | TTNC&ƯDCN Địa chính | Lịch làm việc | Sinh viên | Hình ảnh | Điểm thi | E-mail Giáo viên | E-mail Sinh viên |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 84
Toàn hệ thống 2025
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết


Thành viên

Email:
Password

Nội dung

 

  Đề cÆ°Æ¡ng môn học : Khoa học đất(17-05-2008)

Đề cương môn học : Khoa học đất

Xem tiếp >>

  Slides bài giảng > Khoa học đất (09-05-2008)

Slides bài giảng > Khoa học đất > Bài 1: Mở đầu [Tải về]

Slides bài giảng > Khoa học đất > Bài 2: Khoáng đá [Tải về]

Slides hình ảnh Khoáng [Tải về]

Slides hình ảnh Đá [Tải về]

Slides bài giảng > Khoa học đất > Bài 3: Phẩu diện đất (1) [Tải về]

Slides bài giảng > Khoa học đất > Bài 3: Phẩu diện đất (2) [Tải về]

Slides bài giảng > Khoa học đất > Bài 4: Tính chất cơ lý [Tải về]

Slides bài giảng > Khoa học đất > Bài 5: Thang đánh giá Chất hữu cơ, mùn, hóa tính, khả năng hấp phụ, độ chua [Tải về]

Slides bài giảng > Khoa học đất > Bài 6: Phân loại đất [Tải về]

Slides bài giảng > Khoa học đất > Bài 7: Hệ thống phân loại đất USDA (Soil Taxonomy) [Tải về]

Slides bài giảng > Khoa học đất > Bài 8: Hệ thống FAO/UNESCO/WRB [Tải về]

Slides bài giảng > Khoa học đất > Bài 9: Hệ thống phân loại đất Việt Nam [Tải về]

Slides bài giảng > Khoa học đất > Bài 10: Nội dung - phương pháp điều tra xây dựng Bản đồ đất [Tải về]

 

 

Xem tiếp >>
PHAN VĂN TỰ Tel: 84.8.37220732-37245422 – 37245411 Fax : 37245411 Email : phanvantu @hcmuaf.edu.vn , phanvantu @gmail.com - website : http://www.cadas.hcmuaf.edu.vn/phanvantu ; http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=phanvantu

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007