Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 13
Toàn hệ thống 1942
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 - thứ 5.2 - PV237

 Điểm quá trình

 

     
 
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Nhóm ghi chú Đdanh Đ1 Nhỏvàmở Lớnvàmở Mundell-Fleming Báo cáo Đ2 (+/-) Đquátrình
51 20120285 TRẦN THỊ HOÀI THU DH20KT 1     1 8 9 8 9 2.6   3.6
53 20120293 LÊ THANH THỦY DH20KT 1     1 8 9 8 9 2.6   3.6
54 20120296 LÃ YẾN THY DH20KT 1     1 8 9 8 9 2.6   3.6
59 20120312 TRẦN THỊ HUYỀN TRÂM DH20KT 1   v3(xp) 1 8 9 0 9 2.0   3.0
63 20120329 HOÀNG THỊ DH20KT 1     1 8 9 8 9 2.6   3.6
73 20120347 NGUYỄN THẢO VY DH20KT 1 Ntrưởng   1 8 9 8 9 2.6 0.2 3.8
80 20120357 TRẦN THỊ KIM YẾN DH20KT 1     1 8 9 8 9 2.6   3.6
17 20120195 VÕ THỊ THU HỒNG DH20KT 2     1 9 8 8 8.5 2.5 0.1 3.6
28 20120220 NGUYỄN KIỀU NGA DH20KT 2     1 9 8 8 8.5 2.5 0.1 3.6
29 20120221 NGUYỄN THỊ HẰNG NGA DH20KT 2     1 9 8 8 8.5 2.5 0.1 3.6
35 20120239 LÊ DIỆP THẢO NHƯ DH20KT 2 Ntrưởng   1 9 8 8 8.5 2.5 0.3 3.8
23 20120209 NGUYỄN THỊ LỆ DH20KT 3     1 9 8.5 9 9 2.7   3.7
34 20120241 PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG DH20KT 3     1 9 8.5 9 9 2.7   3.7
46 20120276 NGUYỄN NGỌC THẢO DH20KT 3     1 9 8.5 9 9 2.7   3.7
50 20120279 HUỲNH THỊ THƠ DH20KT 3   v0(xp) 1 9 8.5 9 9 2.7   3.7
55 20120297 ĐINH THỊ THỦY TIÊN DH20KT 3 Ntrưởng   1 9 8.5 9 9 2.7 0.2 3.9
58 20120311 TRẦN THỊ BÍCH TRÂM DH20KT 3     1 9 8.5 9 9 2.7   3.7
66 20120333 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN DH20KT 3     1 9 8.5 9 9 2.7   3.7
13 20120187 MAI THỊ THU HẰNG DH20KT 4     1 9 9 8.5 8 2.6 0.1 3.7
22 20120207 NGUYỄN THỊ KIM DH20KT 4 Ntrưởng   1 9 9 8.5 8 2.6 0.3 3.9
24 20120211 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH DH20KT 4     1 9 9 8.5 8 2.6 0.1 3.7
27 20120216 NGUYỄN THỊ TRÀ MY DH20KT 4     1 9 9 8.5 8 2.6 0.1 3.7
31 20120225 NGUYỄN THỊ TUYẾT NGÂN DH20KT 4     1 9 9 8.5 8 2.6 0.1 3.7
33 20120237 NGUYỄN THỊ Ý NHI DH20KT 4     1 9 9 8.5 8 2.6 0.1 3.7
36 20120242 TRẦN THỊ THẢO OANH DH20KT 4     1 9 9 8.5 8 2.6 0.1 3.7
30 20120223 HUỲNH THỊ KIM NGÂN DH20KT 5     1 8.5 9 6 8 2.4   3.4
40 20120256 BÙI THỊ TRÚC QUYÊN DH20KT 5     1 8.5 9 6 8 2.4   3.4
60 20120323 PHẠM THỊ NGỌC TRỈ DH20KT 5   v2(xp) 1 8.5 0 6 8 1.7   2.7
62 20120325 TRẦN THỊ MỸ TRINH DH20KT 5 Ntrưởng   1 8.5 9 6 8 2.4 0.2 3.6
64 20120334 HỒ THỊ THANH TUYỀN DH20KT 5     1 8.5 9 6 8 2.4   3.4
65 20120129 VÕ THỊ THANH TUYỀN DH20KT 5     1 8.5 9 6 8 2.4   3.4
76 20120351 TRỊNH THỊ NHƯ Ý DH20KT 5     1 8.5 9 6 8 2.4   3.4
43 20120262 PHẠM THỊ NGỌC QUỲNH DH20KT 6     1 9 9 9 8 2.6   3.6
45 20120268 HUỲNH THÚY TÂM DH20KT 6   v0(xp) 1 9 9 9 8 2.6   3.6
67 20120332 TRẦN LAM TƯỜNG DH20KT 6     1 9 9 9 8 2.6   3.6
68 20120336 LÊ THỊ UYÊN DH20KT 6     1 9 9 9 8 2.6   3.6
70 20120341 LÊ THỊ TƯỜNG VI DH20KT 6 Ntrưởng   1 9 9 9 8 2.6 0.2 3.8
75 20120350 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý DH20KT 6     1 9 9 9 8 2.6   3.6
79 20120356 TẠ THỊ NGỌC YẾN DH20KT 6     1 9 9 9 8 2.6   3.6
18 20120198 NGUYỄN PHI HÙNG DH20KT 7     1 8.5 8 8.5 9 2.6   3.6
19 20120202 TRẦN NGỌC HUY DH20KT 7     1 8.5 8 8.5 9 2.6   3.6
21 20120201 TĂNG DUY HƯNG DH20KT 7     1 8.5 8 8.5 9 2.6   3.6
26 20120215 VÕ TRẦN QUỐC MINH DH20KT 7     1 8.5 8 8.5 9 2.6   3.6
47 20120272 LÂM VIỆT THẮNG DH20KT 7 Ntrưởng   1 8.5 8 8.5 9 2.6 0.2 3.8
57 20120307 ĐỖ THỊ HUYỀN TRÂM DH20KT 7   v0 0.5 8.5 8 8.5 9 2.6   3.1
61 20120322 VÕ PHÚC TRÍ DH20KT 7   v0(xp),v3(xp) 0 8.5 8 0 9 1.9   1.9
6 20120168 TRƯƠNG NGỌC CẨM DH20KT 8     1 6 8 7 8.5 2.2   3.2
9 20120176 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG DH20KT 8   v2(xp) 1 6 0 7 8.5 1.6   2.6
16 20163119 NGUYỄN THỊ THU HIỀN DH20KT 8 Ntrưởng   1 6 8 7 8.5 2.2 0.2 3.4
69 20120340 HỒ HIỀN VI DH20KT 8     1 6 8 7 8.5 2.2   3.2
72 20120138 HOÀNG LÊ TƯỜNG VY DH20KT 8   v0(xp) 1 6 8 7 8.5 2.2   3.2
77 20120352 CHÂU VÕ HẢI YẾN DH20KT 8     1 6 8 7 8.5 2.2   3.2
2 20120161 TRẦN MINH ANH DH20KT 9     1 9 9 8.5 8.5 2.6   3.6
8 20120177 DIỆP NGỌC DUYÊN DH20KT 9 Ntrưởng v0(xp) 1 9 9 8.5 8.5 2.6 0.2 3.8
11 20120182 NGUYỄN THỊ NHƯ DH20KT 9     1 9 9 8.5 8.5 2.6   3.6
20 20120205 TRẦN LỆ HUYỀN DH20KT 9     1 9 9 8.5 8.5 2.6   3.6
32 20120230 MAI THỊ MỸ NGÔN DH20KT 9     1 9 9 8.5 8.5 2.6   3.6
44 20120266 VÕ KIM SOÀN DH20KT 9     1 9 9 8.5 8.5 2.6   3.6
52 20120292 DƯƠNG THỊ THU THỦY DH20KT 9     1 9 9 8.5 8.5 2.6   3.6
3 20120162 TRIỆU HOÀNG ANH DH20KT 10   v0(xp) 1 8 8.5 8.5 8 2.5   3.5
15 20120189 NGUYỄN VĂN HẬU DH20KT 10     1 8 8.5 8.5 8 2.5   3.5
25 20120214 LÊ THÀNH LONG DH20KT 10     1 8 8.5 8.5 8 2.5   3.5
37 20120244 NGUYỄN NHẤT PHI DH20KT 10     1 8 8.5 8.5 8 2.5   3.5
39 20120255 CAO MINH QUÂN DH20KT 10     1 8 8.5 8.5 8 2.5   3.5
49 20120283 PHAN NGỌC THOẠI DH20KT 10 Ntrưởng   1 8 8.5 8.5 8 2.5 0.2 3.7
71 20120344 LÊ TẤN DH20KT 10     1 8 8.5 8.5 8 2.5   3.5
38 20120248 NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG DH20KT 11   v0(xp) 1 8.5 9 8.5 8.5 2.6   3.6
41 20120257 HUỲNH NGUYỄN PHƯƠNG QUYÊN DH20KT 11     1 8.5 9 8.5 8.5 2.6   3.6
42 20120259 MAI LỆ QUYÊN DH20KT 11     1 8.5 9 8.5 8.5 2.6   3.6
48 20120271 NGUYỄN THỊ THANH THẨM DH20KT 11     1 8.5 9 8.5 8.5 2.6   3.6
56 20120316 LÊ THỊ MỸ TRANG DH20KT 11     1 8.5 9 8.5 8.5 2.6   3.6
74 19120265 Hà Thị Thanh Xuân DH20KT 11     1 8.5 9 8.5 8.5 2.6   3.6
78 20120355 NGUYỄN THỊ YẾN DH20KT 11 Ntrưởng   1 8.5 9 8.5 8.5 2.6 0.2 3.8
1 20120003 NGUYỄN NGỌC MINH ANH DH20KT 12     1 9 9 8.5 8 2.6 0.1 3.7
4 20120152 ĐÀO MỸ DUY ÂN DH20KT 12     1 9 9 8.5 8 2.6 0.1 3.7
5 20120166 NGUYỄN HỒ NGÂN BÌNH DH20KT 12     1 9 9 8.5 8 2.6 0.1 3.7
7 20120172 TRẦN THỊ THUÝ DIỄM DH20KT 12     1 9 9 8.5 8 2.6 0.1 3.7
10 20120009 NGUYỄN THỊ XUÂN ĐÀO DH20KT 12 Ntrưởng   1 9 9 8.5 8 2.6 0.3 3.9
12 20120185 PHẠM THU HẢI DH20KT 12     1 9 9 8.5 8 2.6 0.1 3.7
14 20120021 LÊ THỊ TRUNG HẬU DH20KT 12     1 9 9 8.5 8 2.6 0.1 3.7
 
     

 

Số lần xem trang : 295
Nhập ngày : 19-05-2022
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp kinh tế sản xuất - thứ 7.3 - RD304(19-06-2022)

  Lớp kinh tế sản xuất - thứ 4.4 - RD303(19-06-2022)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 - thứ 7.4 - RD106(06-06-2022)

  Lớp tài chính nông nghiệp - thứ 6.3 - RD306 (30-05-2022)

  Lớp tài chính nông nghiệp - thứ 4.3 - RD305 (26-05-2022)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500