Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 11
Toàn hệ thống 2573
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp kinh tế sản xuất - thứ 4.4 - RD303

 Điểm quá trình

 

     
 
TT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Chi chú Đdanh Đ1 Hssx-cp 1 Đvào 2 Đvào Bcáo Đ2 (+/-) Đqtrình  
8 19120025 Nguyễn Thị Ngọc Diễm DH19KT 1     1 8.5 9 8.5 9 3.5 0.2 4.7  
11 19120032 Nguyễn Thị Thùy Dung DH19KT 1     1 8.5 9 8.5 9 3.5 0.2 4.7  
30 19120076 Phạm Thu Hường DH19KT 1     1 8.5 9 8.5 9 3.5 0.2 4.7  
53 19120223 Lê Thị Thu Trang DH19KT 1     1 8.5 9 8.5 9 3.5 0.2 4.7  
54 19120216 Huỳnh Ngọc Nhã Trâm DH19KT 1 Ntrưởng   1 8.5 9 8.5 9 3.5 0.4 4.9  
64 19120241 Nguyễn Thị Ánh Tuyết DH19KT 1     1 8.5 9 8.5 9 3.5 0.2 4.7  
2 19120008 Thái Tú Anh DH19KT 2     1 8 8.5 9 9 3.5   4.5  
4 19120011 Võ Thị Hoàng Anh DH19KT 2     1 8 8.5 9 9 3.5   4.5  
7 19120023 Huỳnh Thị Thúy Diễm DH19KT 2 BS(-0.5 CC)   0.5 8 8.5 9 9 3.5   4.0  
12 19120038 Nguyễn Thị Kiều Duyên DH19KT 2     1 8 8.5 9 9 3.5   4.5  
45 19120177 Lương Thị Thu Sương DH19KT 2   v0(xp) 1 8 8.5 9 9 3.5   4.5  
56 19120221 Trương Thị Bích Trâm DH19KT 2     1 8 8.5 9 9 3.5   4.5  
19 19120055 Nguyễn Thị Hảo DH19KT 3     1 8.5 9 9 8.5 3.5   4.5  
40 19120142 Phạm Ngọc UyỂn Nhi DH19KT 3   v1 0.5 0 9 9 8.5 2.7   3.2  
43 19120171 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh DH19KT 3   v01 0.5 8.5 9 9 8.5 3.5   4.0  
46 19120182 Đỗ Thị Thanh Thảo DH19KT 3     1 8.5 9 9 8.5 3.5   4.5  
48 19120194 Nguyễn Thị Kim Thoa DH19KT 3     1 8.5 9 9 8.5 3.5   4.5  
59 19120233 Trần Thị Minh Trúc DH19KT 3   v2 0.5 8.5 0 9 8.5 2.6   3.1  
6 19120018 Phan Thị Xuân Biên DH19KT 4     1 7.5 8.5 8.5 8 3.3 0.2 4.5  
20 19120048 Dương Thúy Hằng DH19KT 4     1 7.5 8.5 8.5 8 3.3 0.2 4.5  
24 19120066 Nguyễn Thị Hòa DH19KT 4     1 7.5 8.5 8.5 8 3.3 0.2 4.5  
32 19120094 Nguyễn Thị Ngọc Lan DH19KT 4     1 7.5 8.5 8.5 8 3.3 0.2 4.5  
38 19120134 Nguyễn Thị Bích Nguyệt DH19KT 4     1 7.5 8.5 8.5 8 3.3 0.2 4.5  
5 19120014 Nguyễn Thị Ngọc Ánh DH19KT 5     1 7.5 8 8 9 3.3   4.3  
23 19120062 Trần Thị Hiệp DH19KT 5     1 7.5 8 8 9 3.3   4.3  
25 19120068 Trần Cẩm Hoan DH19KT 5     1 7.5 8 8 9 3.3   4.3  
26 19120069 Đoàn Thị Kim Hoàng DH19KT 5     1 7.5 8 8 9 3.3   4.3  
34 19120124 Phạm Thị Tuyết Nga DH19KT 5   v1(xp),v01(xp) 1 0 8 8 9 2.5   3.5  
1 19120007 Nguyễn Thị Quế Anh DH19KT 6     1 8 8.5 8.5 9 3.4   4.4  
29 19120074 Nguyễn Thanh Hương DH19KT 6     1 8 8.5 8.5 9 3.4   4.4  
47 19120184 Nguyễn Thị Phương Thảo DH19KT 6     1 8 8.5 8.5 9 3.4   4.4  
49 19120206 Hồ Thị Cẩm Tiên DH19KT 6 Ntrưởng   1 8 8.5 8.5 9 3.4 0.2 4.6  
57 19120222 Võ Đặng Ngọc Trân DH19KT 6   v0(xp) 1 8 8.5 8.5 9 3.4   4.4  
69 19120268 Lê Thị Ngọc Yến DH19KT 6     1 8 8.5 8.5 9 3.4   4.4  
18 19120053 Nguyễn Thị Thu Hạnh DH19KT 7   v02(xp) 1 8 8 8.5 9 3.4   4.4  
33 19120095 Nguyễn Thị Lành DH19KT 7     1 8 8 8.5 9 3.4   4.4  
35 19120125 Nguyễn Thị Kim Ngân DH19KT 7     1 8 8 8.5 9 3.4   4.4  
41 19120149 Nguyễn Thị Diệp Nương DH19KT 7   v0,v01 0 8 8 8.5 9 3.4   3.4  
65 19120248 Nguyễn Thị Kiều Vi DH19KT 7     1 8 8 8.5 9 3.4   4.4  
67 19120256 Lý Lan Vy DH19KT 7 Ntrưởng v02(xp) 1 8 8 8.5 9 3.4 0.2 4.6  
28 19120080 Nguyễn Đức Huy DH19KT 8     1 8.5 8.5 8.5 9 3.5   4.5  
51 19120211 Từ Công Thùy Tiên DH19KT 8   v0(xp) 1 8.5 8.5 8.5 9 3.5   4.5  
60 19120235 Đinh Quang Trường DH19KT 8     1 8.5 8.5 8.5 9 3.5   4.5  
66 19120254 Lê Hồng Vy DH19KT 8     1 8.5 8.5 8.5 9 3.5   4.5  
68 19120261 Nguyễn Thị Vy DH19KT 8     1 8.5 8.5 8.5 9 3.5   4.5  
70 19120270 Phan Thị Hiểu Yến DH19KT 8 Ntrưởng   1 8.5 8.5 8.5 9 3.5 0.2 4.7  
10 19120030 Lê Thị Hồng Dung DH19KT 9     1 8 8 9 8.5 3.4 0.2 4.6  
13 19120034 Võ Thị Dương DH19KT 9     1 8 8 9 8.5 3.4 0.2 4.6  
21 19120047 Trần Ngọc Hân DH19KT 9     1 8 8 9 8.5 3.4 0.2 4.6  
31 19120093 Phùng Thị Thúy Kiều DH19KT 9     1 8 8 9 8.5 3.4 0.2 4.6  
16 19120051 Lê Thị Hạnh DH19KT 10     1 8.5 8 8.5 8.5 3.4   4.4  
36 19120132 Nguyễn Thị Như Ngọc DH19KT 10     1 8.5 8 8.5 8.5 3.4   4.4  
37 19122351 Nguyễn Trần Liên Ngọc DH19KT 10   v1 0.5 8.5 0 8.5 8.5 2.6   3.1  
39 19120138 Đặng Xuân Nhi DH19KT 10     1 8.5 8 8.5 8.5 3.4   4.4  
62 19120238 Nguyễn Thị Thanh Tuyền DH19KT 10     1 8.5 8 8.5 8.5 3.4   4.4  
63 19120240 Huỳnh Thị Ánh Tuyết DH19KT 10     1 8.5 8 8.5 8.5 3.4   4.4  
9 19120027 Nguyễn Thị Trúc Doan DH19KT 11     1 8 8 8 8.5 3.3   4.3  
17 19120052 Nguyễn Thị Thanh Hạnh DH19KT 11     1 8 8 8 8.5 3.3   4.3  
27 19120070 Cao Thị Thúy Hồng DH19KT 11     1 8 8 8 8.5 3.3   4.3  
42 19120161 Trần Thị Phương DH19KT 11     1 8 8 8 8.5 3.3   4.3  
50 19120208 Phạm Ngọc Cẩm Tiên DH19KT 11 Ntrưởng v01(xp) 1 8 8 8 8.5 3.3 0.2 4.5  
61 19120236 Đặng Tuấn DH19KT 11   v2,v03(xp) 0.5 8 0 8 8.5 2.5   3.0  
14 19120020 Huỳnh Tấn Đạt DH19KT 12 BS(-0.5 CC)   0.5 8.5 8 8 8.5 3.3   3.8  
15 19120026 Bùi Thị Định DH19KT 12   v01,v2(xp) 0.5 8.5 0 8 8.5 2.5   3.0  
22 19120058 Hà Thị Thanh Hiền DH19KT 12   v0,v1,v2(xp) 0 0 0 8 8.5 1.7   1.7 Cấm thi
52 19120213 Hà Thị Tình DH19KT 12   v2 0.5 8.5 0 8 8.5 2.5   3.0  
55 19120219 Phạm Như Trâm DH19KT 12 Ntrưởng   1 8.5 8 8 8.5 3.3 0.2 4.5  
58 19120232 Nguyễn Thị Thanh Trúc DH19KT 12     1 8.5 8 8 8.5 3.3   4.3  
3 19120009 Trần Thị Tú Anh DH19KT Bỏ môn                   0.0  
44 19120176 Lê Thị Diệu Sinh DH19KT Bỏ môn                   0.0  
 
     

 

Số lần xem trang : 152
Nhập ngày : 19-06-2022
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp kinh tế sản xuất - thứ 7.3 - RD304(19-06-2022)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 - thứ 7.4 - RD106(06-06-2022)

  Lớp tài chính nông nghiệp - thứ 6.3 - RD306 (30-05-2022)

  Lớp tài chính nông nghiệp - thứ 4.3 - RD305 (26-05-2022)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 - thứ 5.2 - PV237(19-05-2022)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500