Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 10
Toàn hệ thống 2636
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 - thứ 7.4 - RD106

 Điểm quá trình

 

     
 
Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Nhóm ghi chú Đdanh Đ1 Nhỏvàmở Lớnvàmở Mundell-Fleming Báo cáo Đ2 (+/-) Đquátrình
20120273 PHẠM THỊ PHƯƠNG THANH DH20KT 1     1 8.5 9 8.5 8 2.6 0.1 3.7
20120294 NGUYỄN THỊ THANH THỦY DH20KT 1 Ntrưởng   1 8.5 9 8.5 7 2.5 0.2 3.7
20120305 NGUYỄN THỊ MINH TIỀN DH20KT 1     1 8.5 9 8.5 8 2.6 0.1 3.7
19120094 Nguyễn Thị Ngọc Lan DH19KT 2     1 9 8 8 8.5 2.5   3.5
19120119 Phạm Thị Huyền My DH19KT 2 Ntrưởng v0(xp),v01 0.5 9 8 8 8.5 2.5   3.0
20120288 NGUYỄN THỊ ANH THƯ DH20KT 2     1 9 8 8 8.5 2.5   3.5
18120163 Lê Quỳnh Như DH18KT 3 Ntrưởng   1 8.5 9 9 8.5 2.6 0.2 3.8
20120286 LÊ MINH THƯ DH20KT 3     1 8.5 9 9 8.5 2.6 0.1 3.7
20120191 CAO NGUYỆT HOA DH20KT 4     1 9 8.5 9 9 2.7 0.1 3.8
19120225 Nguyễn Thị Thùy Trang DH20KT 4     1 9 8.5 9 9 2.7 0.1 3.8
20120319 PHẠM THỊ THÙY TRANG DH20KT 4 Ntrưởng   1 9 8.5 9 9 2.7 0.2 3.9
19120087 Bùi Vạn Khoa DH19KM 5 Ntrưởng v0(xp) 1 8 8 7.5 8 2.4 0.1 3.5
20120218 TRẦN THỊ THU MY DH20KT 5     1 8 8 7.5 8 2.4   3.4
19120138 Đặng Xuân Nhi DH19KT 5   v0(xp) 1 8 8 7.5 8 2.4   3.4
20120181 NGUYỄN THỊ THANH GIANG DH20KT 6   v0,v01 0 7 6 8 8.5 2.2   2.2
20120192 PHẠM THỊ THU HOÀ DH20KT 6   v0,v01 0 7 0 8 8.5 1.8   1.8
20120354 NGUYỄN NGỌC YẾN DH20KT 6   v0(xp) 1 7 0 8 8.5 1.8   2.8
20120154 BÙI THỊ NGỌC ANH DH20KT 7   v0 0.5 8 8.5 8 9 2.5   3.0
20120208 NGUYỄN THỊ HÀ LAN DH20KT 7   v01(xp) 1 8 8.5 8 9 2.5   3.5
20120236 LƯƠNG THỊ YẾN NHI DH20KT 7   v01(xp) 1 8 8.5 8 9 2.5   3.5
20121023 NGUYỄN MINH THUẬN DH20PT Bỏ môn               0.0   0.0
20120301 NGUYỄN THỊ HUỲNH TIÊN DH20KT Bỏ môn               0.0   0.0
 
     

 

Số lần xem trang : 77
Nhập ngày : 06-06-2022
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp kinh tế sản xuất - thứ 7.3 - RD304(19-06-2022)

  Lớp kinh tế sản xuất - thứ 4.4 - RD303(19-06-2022)

  Lớp tài chính nông nghiệp - thứ 6.3 - RD306 (30-05-2022)

  Lớp tài chính nông nghiệp - thứ 4.3 - RD305 (26-05-2022)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 - thứ 5.2 - PV237(19-05-2022)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500