Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 11
Toàn hệ thống 1901
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp tài chính nông nghiệp - thứ 4.3 - RD305

 Điểm quá trình

     
 
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Ghi chú (+/-) Đdanh1 Đ1 Đdanh2 Đ2 Đqtrình  
1 18120004 Hà Thị Linh Anh DH18KT 1       8   8.5 4.1  
8 18120037 Đào Hoàng Hải Dương DH18KT 1       8 v1 7.5 3.9  
10 18120054 Nguyễn Phước Hồng Hạnh DH18KT 1       8 v1 7.5 3.9  
19 18120089 ĐặngHoàng Khánh DH18KT 1       8   8.5 4.1  
30 18120113 Nguyễn Hữu Lộc DH18KT 1 Ntrưởng 0.2   8   8.5 4.3  
44 18120156 HồThị Yến Nhi DH18KT 2   0.1   7.5   8 4.0  
52 18120190 Vũ Văn Quang DH18KT 2   0.1   7.5   8 4.0  
57 18120204 Đỗ QuốC ThắNg DH18KT 2 Ntrưởng 0.3   7.5   8 4.2  
62 18120226 Ngô Nhật Thư DH18KT 2   0.1   7.5   8 4.0  
70 18120268 Nguyễn Thị Cẩm DH18KT 2   0.1   7.5   8 4.0  
13 18155029 Phan Ngọc Hòa DH18KN 3     v1 7.5   9 4.1  
50 18155070 Vũ Hải Phong DH18KN 3       8.5   9 4.4  
51 18155073 Lâm Tấn Phước DH18KN 3 Ntrưởng 0.2   8.5   9 4.6  
60 18155087 Huỳnh Minh Thuận DH18KN 3       8.5   9 4.4  
61 18155088 Trần Nguyễn Mỹ Thuận DH18KN 3       8.5   9 4.4  
27 18120105 Phạm Linh Linh DH18KT 4 Ntrưởng 0.2 v1 7   8 4.0  
28 18120110 Mai Thị Phương Loan DH18KT 4       8   8 4.0  
31 18120119 Lê Thị Cẩm Ly DH18KT 4       8   8 4.0  
64 18120229 Phạm Thị Minh Thư DH18KT 4       8   8 4.0  
67 18120260 Phạm Quỳnh Trang DH18KT 4       8   8 4.0  
3 18120008 Nguyễn Ngọc Minh Anh DH18KT 5   0.1   8   8 4.1  
22 18120097 Cao Ngọc Phước Lành DH18KT 5   0.1   8   8 4.1  
37 18120135 Đỗ Thanh Ngân DH18KT 5   0.1   8   8 4.1  
76 18120296 Trần Thị Ngọc Xương DH18KT 5 Ntrưởng 0.3   8   8 4.3  
47 18120166 Nguyễn Thị Hồng Nhung DH18KT 5   0.1   6   8 3.6  
6 18155007 Hồ Ngọc Hoàn Châu DH18KN 6       8.5 v1 5 3.4  
7 18155017 Đặng Thùy Dương DH18KN 6       8.5 v1 5 3.4  
24 18155042 Phạm Thị Mỹ Liên DH18KN 6       8.5 v1 5 3.4  
26 18155046 Lê Thị Tuyết Linh DH18KN 6 Ntrưởng 0.2   8.5 v1 5 3.6  
71 18155101 Phạm Minh Tuấn DH18KN 6       8.5 v1 5 3.4  
12 18155027 Nguyễn Thị Thu Hiền DH18KN 8     v1 6.5   6 3.1  
17 18155033 Phạm Thị Như Huỳnh DH18KN 8     v1 6.5 v1,v2 4 2.6 Làm riêng bài tiểu luận, k làm theo nhóm
18 18155034 Trần Nguyễn Mỹ Huỳnh DH18KN 8       7.5 v1 5 3.1  
36 18155057 Nguyễn Thị Diễm My DH18KN 8 Ntrưởng 0.2 v1 6.5 v1 5 3.1  
49 18155068 Nguyễn Thành Phát DH18KN 9       6 v1 7.5 3.4  
2 18155003 Nguyễn Hoàng Anh DH18KN 9 Ntrưởng 0.2   7.5 v1 7.5 4.0  
9 18155014 Phạm Ngô Đông Điền DH18KN 9       7.5 v1 7.5 3.8  
23 18155039 Đoàn Trần Vĩnh Lâm DH18KN 9       7.5 v1 7.5 3.8  
42 18155061 PhạmTrung Nhân DH18KN 9       7.5 v1 7.5 3.8  
54 18155078 Lê Trường Sanh DH18KN 9       7.5   8.5 4.0  
5 18120022 Phạm Hồng Búp DH18KT 10       8 v1 7 3.8  
38 18122387 Phan Thị Thúy Ngân DH18KT 10       8   8 4.0  
40 18120148 Nguyễn Đức Khôi Nguyên DH18KT 10       8 v1 7 3.8  
43 18120152 Trần Thị Bích Nhân DH18KT 10 Ntrưởng 0.2   8   8 4.2  
53 18120194 Võ Thị Tú Quyên DH18KT 10       8 v1,v2 6 3.5  
65 18120247 Nguyễn Thị Ngọc Tiền DH18KT 10       8   8 4.0  
33 18155055 Nguyễn Hoàng Minh DH18KN 11     v1 7   8 3.8  
39 18120140 Trần Ngô Hoàng Kim Ngân DH18KT 11       8 v1 7 3.8  
46 18155064 Nguyễn Thị Tiết Nhi DH18KN 11       8   8 4.0  
73 18155102 Cao Thị Hoàng Uyên DH18KN 11       8 v1,v2 6 3.5  
74 18155108 Vy DH18KN 11 Ntrưởng 0.2   8 v1 7 4.0  
75 18155109 Nguyễn Thị Cẩm Vy DH18KN 11       8   8 4.0  
11 18155024 Đỗ Anh Hào DH18KN 12       7.5 v1 6 3.4  
20 18155035 Nguyễn Đoàn Quốc Khánh DH18KN 12       7.5   7 3.6  
29 18155049 Đinh Hoàng Long DH18KN 12 Ntrưởng 0.2   7.5   7 3.8  
45 18155063 Nguyễn Thị Băng Nhi DH18KN 12       7.5   7 3.6  
56 18155082 Trương Văn Thanh DH18KN 12       7.5 v1,v2 5 3.1  
15 19120069 Đoàn Thị Kim Hoàng DH19KT 13   0.1   8.5   8 4.2  
66 19155102 La Thị Huyền Trang DH19KN 13   0.1   8.5   8 4.2  
79 19155114 Phạm Hoàng Phương Yến DH19KN 13 Ntrưởng 0.3   8.5   8 4.4  
21 18155038 Trần Mai Lam DH18KN 14     v1 7   7 3.5  
25 18155044 Đào Thị Hồng Linh DH18KN 14       8   7 3.8  
48 18155066 Võ Huỳnh Phương Nhung DH18KN 14 Ntrưởng 0.2 v1 7 v1 6 3.5  
68 18155096 Phan Thị Thu Trang DH18KN 14     v1 7 v1 6 3.3  
16 19155033 Phan Thị Thanh Huyền DH19KN 15       8   8 4.0  
35 19155056 Lê Vũ Thảo My DH19KN 15       8 v1 7 3.8  
58 19155079 Nguyễn Giang Quốc Thắng DH19KN 15       8   8 4.0  
59 19155084 Nguyễn Thị Lệ Thu DH19KN 15 Ntrưởng 0.2   8   8 4.2  
14 18155030 Trần Thị TiỂu Hòa DH18KN 16     v1 6.5 v1 6.5 3.3 Nộp bài 2 trễ
32 18155053 Lê Thị Lan Mai DH18KN 16 Ntrưởng 0.2 v1 6.5   7.5 3.7 Nộp bài 2 trễ
34 18155056 Nguyễn Thị Ngọc Minh DH18KN 16       7.5   7.5 3.8 Nộp bài 2 trễ
41 18155060 Võ Thị Thanh Nhàn DH18KN 16     v1 6.5   7.5 3.5 Nộp bài 2 trễ
55 18155081 Đào Thị Thu Sương DH18KN 16       7.5   7.5 3.8 Nộp bài 2 trễ
69 18120254 Trần Thị Thu Trâm DH18KT Bỏ môn             0.0  
77 18120298 Lê Hải Yến DH18KT Bỏ môn             0.0  
4 18522003 Võ Ngọc Quỳnh Anh DH18KN Bỏ môn             0.0  
63 19155087 Nguyễn Anh Thư DH19KN Bỏ môn             0.0  
72 21120578 UÔNG MẠNH TƯỞNG DH21KM Bỏ môn             0.0  
78 18120299 Lê Thị Mỹ Yến DH18KT Clớp             0.0  
 
     

 

Số lần xem trang : 297
Nhập ngày : 26-05-2022
Điều chỉnh lần cuối : 31-05-2022

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp kinh tế sản xuất - thứ 7.3 - RD304(19-06-2022)

  Lớp kinh tế sản xuất - thứ 4.4 - RD303(19-06-2022)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 - thứ 7.4 - RD106(06-06-2022)

  Lớp tài chính nông nghiệp - thứ 6.3 - RD306 (30-05-2022)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 - thứ 5.2 - PV237(19-05-2022)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500