Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 10
Toàn hệ thống 2588
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp kinh tế sản xuất - thứ 7.3 - RD304

 Điểm quá trình

 

     
 
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Chi chú Đdanh Đ1 Hssx-cp 1 Đvào 2 Đvào Bcáo Đ2 (+/-) Đqtrình
6 19120073 Nguyễn Hà Thu Hương DH19KT 1   v0(xp),v01(xp) 1 8.5 9 9 9 3.6   4.6
10 19120115 Huỳnh Thị Ngọc Minh DH19KT 1     1 8.5 9 9 9 3.6   4.6
26 19120193 Lê Kim Thoa DH19KT 1 Ntrưởng   1 8.5 9 9 9 3.6 0.2 4.8
3 19120033 Phùng Thị Thùy Dung DH19KT 2 Ntrưởng v03 0.5 8 5 8.5 9 3.1 0.2 3.8
11 19120123 Nguyễn Thu Nga DH19KT 2   v0(xp) 1 8 5 8.5 9 3.1   4.1
21 19120169 Dương Tú Quỳnh DH19KT 2   v03 0.5 8 5 8.5 9 3.1   3.6
7 19120089 Nguyễn Thái Đăng Khoa DH19KT 3 Ntrưởng   1 7.5 8.5 9.5 9 3.5 0.4 4.9
22 18120201 Nguyễn Thành Tài DH18KT 3   v1,v2(xp) 0.5 0 8.5 9.5 9 2.7   3.2
29 19120201 Trần Hoài Thương DH19KT 3     1 7.5 8.5 9.5 9 3.5 0.2 4.7
30 19120227 Đỗ Cao Trí DH19KT 3     1 7.5 8.5 9.5 9 3.5 0.2 4.7
9 19120104 Nguyễn Thị Thùy Linh DH19KT 4   v01(xp),v2(xp) 1 8.5 0 9 9 2.7   3.7
15 19120144 Trần Thị Yến Nhi DH19KT 4   v0(xp) 1 8.5 8 9 9 3.5   4.5
19 19120164 Trần Thị Phượng DH19KT 4     1 8.5 8 9 9 3.5   4.5
12 18122387 Phan Thị Thúy Ngân DH18KT 5     1 8.5 8 8.5 9 3.4   4.4
18 19120150 Trịnh Kiều Oanh DH19KT 5     1 8.5 8 8.5 9 3.4   4.4
27 19120195 Thái Thị Xuân Thời DH19KT 5 Ntrưởng v0(xp) 1 8.5 8 8.5 9 3.4 0.2 4.6
1 19120005 Nguyễn Ngọc Anh DH19KT 6   v0(xp) 1 7.5 8 8.5 9 3.3   4.3
31 19120252 Đoàn Phạm Thúy Vy DH19KT 6     1 7.5 8 8.5 9 3.3   4.3
32 19120260 Nguyễn Ngọc Thúy Vy DH19KT 6 Ntrưởng   1 7.5 8 8.5 9 3.3 0.2 4.5
4 18120029 Phạm Huỳnh Đan DH18KT 7     1 9 8.5 9 9 3.6 0.2 4.8
13 19120128 Trương Quốc Nghĩa DH19KT 7     1 9 8.5 9 9 3.6 0.2 4.8
17 19120147 Bùi Thị Hồng Nhung DH19KT 7 Ntrưởng   1 9 8.5 9 9 3.6 0.4 5.0
24 19120189 Nguyễn Thị Thi DH19KT 7     1 9 8.5 9 9 3.6 0.2 4.8
8 19120097 Phạm Thị Kim Liên DH19KT 8 Ntrưởng   1 8 8 9 9 3.4 0.2 4.6
14 19120139 Huỳnh Thị Nhi DH19KT 8     1 8 8 9 9 3.4   4.4
20 19120167 Nguyễn Quỳnh Thanh Quý DH19KT 8   v03(xp) 1 8 8 9 9 3.4   4.4
2 19120015 Võ Lê Ngọc Ánh DH19KT 9   v01 0.5 8 7.5 7 6 2.9   3.4
5 18120084 Lại Thị Thu Huyền DH19KT 9     1 8 7.5 7 6 2.9   3.9
25 19120190 Trần Bửu Thi DH19KT 9   v01 0.5 8 7.5 7 6 2.9   3.4
28 19120205 Huỳnh Thị Thanh Thủy DH19KT 9   v0(xp) 1 8 7.5 7 6 2.9   3.9
16 18120159 Trần Thủy Vân Nhi DH18KT Bỏ môn                    
23 18120207 Trần Thị Kim Thanh DH18KT Bỏ môn                    
 
     

 

Số lần xem trang : 87
Nhập ngày : 19-06-2022
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp kinh tế sản xuất - thứ 4.4 - RD303(19-06-2022)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 - thứ 7.4 - RD106(06-06-2022)

  Lớp tài chính nông nghiệp - thứ 6.3 - RD306 (30-05-2022)

  Lớp tài chính nông nghiệp - thứ 4.3 - RD305 (26-05-2022)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 - thứ 5.2 - PV237(19-05-2022)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500