Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 10
Toàn hệ thống 2218
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp tài chính nông nghiệp - thứ 6.3 - RD306

 Điểm quá trình

 

     
 
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Ghi chú (+/-) Đdanh1 Đ1 Đdanh2 Đ2 Đqtrình
6 18120025 Phan Thị Chi DH18KT 1       8.5   8 4.1
8 18120030 Trần Thị Dâng DH18KT 1 Ntrưởng 0.2   8.5   8 4.3
15 18120065 Hoàng Thị Hồng Hoa DH18KT 1       8.5   8 4.1
33 18120143 Hà Thị Ngộ DH18KT 1     v1 7.5   8 3.9
59 18120231 Nguyễn Thị Thương DH18KT 1       8.5   8 4.1
1 18120005 Lê Tiến Anh DH18KT 2 Ntrưởng 0.3   8.5   8.5 4.6
5 18120020 Nguyễn Văn Bính DH18KT 2   0.1   8.5   8.5 4.4
7 18120026 Nguyễn Thị Chính DH18KT 2   0.1   8.5   8.5 4.4
10 18120033 Hoàng Thị Ngọc Dung DH18KT 2   0.1   8.5   8.5 4.4
47 18120196 Nguyễn Văn Rồng DH18KT 2   0.1   8.5   8.5 4.4
14 18120055 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh DH18KT 3   0.1   8   8.5 4.2
45 18120186 Huỳnh Thị Cẩm Phường DH18KT 3 Ntrưởng 0.3   8   8.5 4.4
48 18120198 Nguyễn Thị Cẩm Sương DH18KT 3   0.1   8   8.5 4.2
56 18120238 Nguyễn Thị Thu Thủy DH18KT 3   0.1   8   8.5 4.2
58 18120225 Huỳnh Thị Anh Thư DH18KT 3   0.1   8   8.5 4.2
16 18120083 Đặng Thị Huyền DH18KT 4   0.1   8   8.5 4.2
40 18120175 Nguyễn Thanh Phong DH18KT 4   0.1   8   8.5 4.2
70 18120275 Phan Thị Thanh Tuyền DH18KT 4   0.1   8   8.5 4.2
75 18120285 Dương Thị Ngọc Vân DH18KT 4   0.1   8   8.5 4.2
78 18120294 Đào Thị Mai Xuân DH18KT 4 Ntrưởng 0.3   8   8.5 4.4
2 18120007 Nguyễn Ngọc Lan Anh DH18KT 5       8   8 4.0
19 18120094 Nguyễn Thị Ngọc Kim DH18KT 5 Ntrưởng 0.2 v1 7   8 4.0
31 18120137 Huỳnh Thị Thu Ngân DH18KT 5       8   8 4.0
57 19155085 Bùi Thị Anh Thư DH19KN 5       8 v1 7 3.8
67 18120264 Phạm Thị Trinh DH18KT 6       8.5   8 4.1
69 18120274 Nguyễn Thị Kim Tuyền DH18KT 6       8.5   8 4.1
71 18120271 Nguyễn Thị Kim Tuyến DH18KT 6     v1 7.5   8 3.9
72 18120282 Đỗ Thị Tố Uyên DH18KT 6       8.5   8 4.1
76 18120286 Nguyễn Thị Ái Vân DH18KT 6 Ntrưởng 0.2   8.5   8 4.3
3 18120010 Nguyễn Thị Tuyết Anh DH18KT 7   0.1   8   8.5 4.2
13 18120046 Nguyễn Thị Ý Ha DH18KT 7 Ntrưởng 0.3   8   8.5 4.4
21 18120098 Đoàn Ngọc Khánh Linh DH18KT 7   0.1   8   8.5 4.2
52 18120214 Đoàn Thị Ngọc Thảo DH18KT 7   0.1   8   8.5 4.2
53 18120220 Nguyễn Thị Minh Thi DH18KT 7   0.1   8   8.5 4.2
39 18120170 Trần Thị Mỹ Nương DH18KT 8   0.1   8.5   8.5 4.4
46 18120188 Lê Thị Bích Phượng DH18KT 8 Ntrưởng 0.3   8.5   8.5 4.6
51 18120211 Đặng Thanh Thảo DH18KT 8   0.1   8.5   8.5 4.4
63 18120261 Trần Nguyễn Thu Trang DH18KT 8   0.1   8.5   8.5 4.4
64 18120253 Ngô Ngọc Trâm DH18KT 8   0.1   8.5   8.5 4.4
25 18120123 Thân Thị Ngọc Mai DH18KT 9       8   8 4.0
41 18120176 Nguyễn Thị Bạch Phúc DH18KT 9     v1 7   8 3.8
54 18120236 Nguyễn Thị Hương Thủy DH18KT 9       8   8 4.0
73 18120283 Võ Hoàng Uyên DH18KT 9       8   8 4.0
80 18120300 Nguyễn Hoàng Yến DH18KT 9       8   8 4.0
  18120299 Lê Thị Mỹ Yến DH18KT 9 Ntrưởng 0.2   8 v1 7 4.0
9 18120031 Lê Thị Bích Diễm DH18KT 10       8.5   8 4.1
17 18120078 Võ Thùy Hương DH18KT 10       8.5 v1 7 3.9
42 18120179 Nguyễn Thị Bích Phụng DH18KT 10       8.5   8 4.1
49 18120199 Nguyễn Quốc SỸ DH18KT 10 Ntrưởng 0.2   8.5 v1 7 4.1
79 18120295 Võ Thị Thanh Xuân DH18KT 10       8.5   8 4.1
4 18120017 Nguyễn Trí Bảo DH18KT 11 Ntrưởng 0.3   8   8.5 4.4
20 18120096 Lê Văn Lanh DH18KT 11   0.1   8   8.5 4.2
36 18120158 Nguyễn Thị Yến Nhi DH18KT 11   0.1   8   8.5 4.2
37 18120159 Trần Thủy Vân Nhi DH18KT 11   0.1   8   8.5 4.2
55 18120237 Nguyễn Thị Thanh Thủy DH18KT 11   0.1   8   8.5 4.2
26 18120124 Văn Thị Thúy Mai DH18KT 12       8   8.5 4.1
28 18120127 Đoàn Huỳnh Anh Minh DH18KT 12 Ntrưởng 0.2   8   8.5 4.3
38 18120163 Lê Quỳnh Như DH18KT 12       8   8.5 4.1
60 18120240 Nguyễn Trương Mai Thy DH18KT 12       8   8.5 4.1
66 18120263 Bùi Thị Bích Triệu DH18KT 12       8 v1 7.5 3.9
27 18120125 Đặng Thị Mẫn DH18KT 13       7.5   8.5 4.0
30 18120133 Vũ Thị Tuyết Nga DH18KT 13 Ntrưởng 0.2   7.5   8.5 4.2
34 18120149 Trần Thị Khánh Nguyên DH18KT 13       7.5 v1 7.5 3.8
35 18120151 HồThị Mỹ Nhàn DH18KT 13       7.5   8.5 4.0
44 18120185 Trần Ngọc Uyên Phương DH18KT 13       7.5   8.5 4.0
18 18120086 Trần Thị Kim Kha DH18KT 14       8   8 4.0
29 18120132 Nguyễn Thị Vi Na DH18KT 14       8   8 4.0
32 18120145 Nguyễn Thị Bích Ngọc DH18KT 14       8 v1 7 3.8
68 18120272 Nguyễn Đặng Thanh Tuyền DH18KT 14       8 v1,v2 6 3.5
74 18120284 Đàm Thị Lệ Uyển DH18KT 14 Ntrưởng     8 v1,v2 6 3.5
11 18120043 Nguyễn Thị Thanh Duyên DH18KT 15 Ntrưởng 0.2   8   8 4.2
22 18120103 Nguyễn Thị Mỹ Linh DH18KT 15       8   8 4.0
23 18120108 Đoàn Thị Ngọc Loan DH18KT 15       8 v1 7 3.8
24 18120118 Lê Nguyễn Trúc Ly DH18KT 15       8   8 4.0
65 18120257 Nguyễn Thị Hoài Trân DH18KT 15       8   8 4.0
12 18120045 Phạm Kiều Duyên DH18KT 16 Ntrưởng 0.2   8.5 v1 8 4.3
43 18120181 Lê Xuân Phước DH18KT 16       8.5   9 4.4
61 18120245 Huỳnh Minh Tiến DH18KT 16       8.5 v1 8 4.1
62 18120248 Lê Trần Tính DH18KT 16       8.5   9 4.4
77 18120288 Nguyễn Thị Tường Vi DH18KT 16       8.5   9 4.4
 
     

 

Số lần xem trang : 202
Nhập ngày : 30-05-2022
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp kinh tế sản xuất - thứ 7.3 - RD304(19-06-2022)

  Lớp kinh tế sản xuất - thứ 4.4 - RD303(19-06-2022)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 - thứ 7.4 - RD106(06-06-2022)

  Lớp tài chính nông nghiệp - thứ 4.3 - RD305 (26-05-2022)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 - thứ 5.2 - PV237(19-05-2022)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500