Thống kê
Số lần xem
Đang xem 179
Toàn hệ thống 2230
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

web site traffic statistics

Công cụ thống kê và báo cáo web

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Minh Trí

 

 

Một người tiêu dùng có thu nhập là  4200 dùng để mua 2 sản phẩm X và Y, với giá Px=100$/sp và Py=300$/sp.

Cho biết hàm tổng hữu dụng TUX = X2+5X và TUY = Y2/2+20Y.

Tổng hữu dụng tối đa đạt được là bao nhiêu:

a)     TU = 55,5 đơn vị hữu dụng

b)     TU = 355,5 đơn vị hữu dụng

c)     TU = 555,5 đơn vị hữu dụng

d)     Không có đáp án nào đúng

 


Hãy tự tìm câu trả lời trước khi xem lời giải và đáp án.

 

LỜI GIẢI

 

Xem phương pháp giải tương tự như câu 3 bài này http://www2.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=8305&ur=tmtri

 

Từ hàm tổng hữu dụng, tính được

MUX = TUX’ = 2X+5    và MUY = TUY’ = Y+20 

 

Theo lý thuyết, phối hợp tối ưu giữa 2 hàng hóa đạt được khi thỏa mãn hệ phương trình:

            I = PX*X + PY*Y           (1)  - PT đường ngân sách

       và MUX*PY = MUY*PX    (2)  - PT tối ưu trong tiêu dùng

 

Thế các giá trị có được từ đề bài và kết quả câu trên vào, ta được

                                 4200 = 100X + 300Y       (1’) 

       và (2X+5)*300 = (Y+20)*100         (2’) 

 

            42 =  X + 3Y        (1’’) 

       và -5 =  -6X+Y             (2’’) 

Lấy (1’’)  - (2’’)*3

=> 19X = 57   => X = 3

Thế vào (1’’) => Y= 13

Thế giá trị T, R vào hàm tổng hữu dụng ta được

           TU = TUX + TUY = (32+5) +(½*132+20*13) = 355.5 (đơn vị hữu dụng)

 

=> Đáp án đúng là b)

 

 

Số lần xem trang : 15793
Nhập ngày : 14-08-2014
Điều chỉnh lần cuối : 14-08-2014

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Một số câu trắc nghiệm môn Kinh tế Vi Mô

  Chương 3: Cân bằng tiêu dùng tối ưu 3(15-08-2014)

  Chương 3: Cân bằng tiêu dùng tối ưu 2(15-08-2014)

  Chương 3: Cân bằng tiêu dùng tối ưu 1(15-08-2014)

  Chương 3: Tối đa hóa hữu dụng (lợi ích) trong tiêu dùng 12(15-08-2014)

  Chương 3: Tối đa hóa hữu dụng (lợi ích) trong tiêu dùng 11(15-08-2014)

  Chương 3: Tối đa hóa hữu dụng (lợi ích) trong tiêu dùng 9(14-08-2014)

  Chương 3: Tối đa hóa hữu dụng (lợi ích) trong tiêu dùng 8(14-08-2014)

  Chương 3: Tối đa hóa hữu dụng (lợi ích) trong tiêu dùng 7(14-08-2014)

  Chương 3: Tối đa hóa hữu dụng (lợi ích) trong tiêu dùng 6(14-08-2014)

  Chương 3: Tối đa hóa hữu dụng (lợi ích) trong tiêu dùng 5(14-08-2014)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Liên hệ: Trần Minh Trí Đc: Email:tmtri@hcmuaf.edu.vn; ĐT: 0908.357.636

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007