TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 23
Toàn hệ thống 660
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

      THIẾT KẾ MÁY

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm Thi Sức Bền Vật Liệu

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 03(15-02-2020)

Xem tiếp >>

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 02 - TỔ 01 & 02(15-02-2020)

Xem tiếp >>

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 01(15-02-2020)

Xem tiếp >>

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 3 - NH 2018-2019(26-10-2019)

Xem tiếp >>

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 3 - NH 2018-2019(26-10-2019)

Xem tiếp >>

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 2 - NH 2018-2019 - Nhóm 01(05-08-2019)

Xem tiếp >>

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 2 - NH 2018-2019 - Nhóm 02(05-08-2019)

Xem tiếp >>

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2018-2019 - Nhóm 01 - Tổ 01 & 02(05-03-2019)

Xem tiếp >>

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2018-2019 - Nhóm 02 - Tổ 01 & 02(05-03-2019)

Xem tiếp >>

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2018-2019 - Nhóm 06 - Tổ 01 & 02(05-03-2019)

Xem tiếp >>

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2018-2019 - Nhóm 07(05-03-2019)

Xem tiếp >>

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 2 - NH 2017-2018 - Nhóm 01 - Tổ 01&02(19-08-2018)

 Do quy định Khoa không cho phép GV công bố điểm, nên tôi đã không công bố.

Nhưng các bạn lại nhắn tin quá nhiều. Bây giờ tôi tạm thời công bố dữ liệu file trên máy (không phải bản scan). Do đó các bạn chỉ có thể phản hồi trên fb của tôi, không thể phúc khảo ở Khoa và Trường được.

Quý thầy cô có ghé qua web vui lòng thông cảm bỏ qua J

Điểm bài tập trên lớp tôi đã công vào các cột, đến khi không thêm được nữa.

Xem tiếp >>

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 2 - NH 2017-2018 - Nhóm 02 - Tổ 01&02(19-08-2018)

 Do quy định Khoa không cho phép GV công bố điểm, nên tôi đã không công bố.

Nhưng các bạn lại nhắn tin quá nhiều. Bây giờ tôi tạm thời công bố dữ liệu file trên máy (không phải bản scan). Do đó các bạn chỉ có thể phản hồi trên fb của tôi, không thể phúc khảo ở Khoa và Trường được.

Quý thầy cô có ghé qua web vui lòng thông cảm bỏ qua J

Điểm bài tập trên lớp tôi đã công vào các cột, đến khi không thêm được nữa.

Xem tiếp >>

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2017-2018 - Nhóm 01 - Tổ 01(13-03-2018)

 Ghi chú:

-          CT: cấm thi; BTTL: Bài tập trên lớp (+/- 10%); KT1/2: Kiểm tra giữa kỳ (30%); Thi: Điểm thi (70%)

-          Đối với các bạn đủ 10 điểm, tôi sẽ không cộng cột BTTL.

Mọi thắc mắc của sinh viên vui lòng để lại tin trên fb.

Xem tiếp >>

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2017-2018 - Nhóm 01 - Tổ 02(13-03-2018)

 Ghi chú:

-          CT: cấm thi; BTTL: Bài tập trên lớp (+/- 10%); KT1/2: Kiểm tra giữa kỳ (30%); Thi: Điểm thi (70%)

-          Đối với các bạn đủ 10 điểm, tôi sẽ không cộng cột BTTL.

Mọi thắc mắc của sinh viên vui lòng để lại tin trên fb.

Xem tiếp >>

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2017-2018 - Nhóm 03 - Tổ 01(13-03-2018)

 Ghi chú:

-          CT: cấm thi; BTTL: Bài tập trên lớp (+/- 10%); KT1/2: Kiểm tra giữa kỳ (30%); Thi: Điểm thi (70%)

-          Đối với các bạn đủ 10 điểm, tôi sẽ không cộng cột BTTL.

Mọi thắc mắc của sinh viên vui lòng để lại tin trên fb.

Xem tiếp >>

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2017-2018 - Nhóm 03 - Tổ 02(13-03-2018)

 Ghi chú:

-          CT: cấm thi; BTTL: Bài tập trên lớp (+/- 10%); KT1/2: Kiểm tra giữa kỳ (30%); Thi: Điểm thi (70%)

-          Đối với các bạn đủ 10 điểm, tôi sẽ không cộng cột BTTL.

Mọi thắc mắc của sinh viên vui lòng để lại tin trên fb.

Xem tiếp >>

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2017-2018 - Nhóm 03 - Tổ 03(13-03-2018)

 Ghi chú:

-          CT: cấm thi; BTTL: Bài tập trên lớp (+/- 10%); KT1/2: Kiểm tra giữa kỳ (30%); Thi: Điểm thi (70%)

-          Đối với các bạn đủ 10 điểm, tôi sẽ không cộng cột BTTL.

-          Mọi thắc mắc của sinh viên vui lòng để lại tin trên fb.

Xem tiếp >>

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2017-2018 - Nhóm 06 - Tổ 01(13-03-2018)

 Ghi chú:

-          CT: cấm thi; BTTL: Bài tập trên lớp (+/- 10%); KT1/2: Kiểm tra giữa kỳ (30%); Thi: Điểm thi (70%)

-          Đối với các bạn đủ 10 điểm, tôi sẽ không cộng cột BTTL.

Mọi thắc mắc của sinh viên vui lòng để lại tin trên fb.

Xem tiếp >>

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2017-2018 - Nhóm 06 - Tổ 02(13-03-2018)

 Ghi chú:

-          CT: cấm thi; BTTL: Bài tập trên lớp (+/- 10%); KT1/2: Kiểm tra giữa kỳ (30%); Thi: Điểm thi (70%)

-          Đối với các bạn đủ 10 điểm, tôi sẽ không cộng cột BTTL.

-          Mọi thắc mắc của sinh viên vui lòng để lại tin trên fb.

Xem tiếp >>

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2017-2018 - Nhóm 06 - Tổ 03(13-03-2018)

  Ghi chú:

-          CT: cấm thi; BTTL: Bài tập trên lớp (+/- 10%); KT1/2: Kiểm tra giữa kỳ (30%); Thi: Điểm thi (70%)

-          Đối với các bạn đủ 10 điểm, tôi sẽ không cộng cột BTTL.

-          Mọi thắc mắc của sinh viên vui lòng để lại tin trên fb.

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI SBVL - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017(08-02-2017)

 Đây là file trên máy tính. Bảng scan chính thức sẽ upload trên web khoa.

Mọi thắc mắc của các bạn vui lòng để lại tin nhắn trên fb. Càng sớm càng tốt :)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI SBVL - HỌC KỲ III - NĂM HỌC 2015-2016(25-09-2016)

Xem tiếp >>

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 2 - NH 2015-2016(02-08-2016)

 Mọi thắc mắc vui lòng nhắn tin qua trang fb: https://www.facebook.com/quang.truong.758

 

Xem tiếp >>

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 3 - NH 2014-2015 - Nhóm TINCHI13(22-09-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2014-2015 - Nhóm 03(11-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2014-2015 - Nhóm 06 - Tổ 001 - 002(11-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2014-2015 - Nhóm 07 - Tổ 001 - 002(11-02-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 3 - NH 2013-2014 - Nhóm 01(04-09-2014)

 Các bạn xem điểm bên dưới. 

Nếu có thắc mắc về điểm số vui lòng để lại sms tại fb, và sẽ được giải đáp tại đó.

Không tiếp qua điện thoại, và cũng không gặp trực tiếp!!!

Fb: https://www.facebook.com/quang.truong.758

Xem tiếp >>

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 2 - NH 2013-2014 - Nhóm 2 - Tổ 001(22-07-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 2 - NH 2013-2014 - Nhóm 2 - Tổ 002(22-07-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 2 - NH 2013-2014 - Nhóm 4 - Tổ 001(22-07-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 2 - NH 2013-2014 - Nhóm 4 - Tổ 002(22-07-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2013-2014 - Nhóm 1 - Tổ 001(24-02-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2013-2014 - Nhóm 1 - Tổ 001(24-02-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2013-2014 - Nhóm 1 - Tổ 002(24-02-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2013-2014 - Nhóm 3 - Tổ 001(24-02-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi SBVL - Học kỳ 3 - Năm học 2012-2013 - Nhóm 1 - Tổ 001(22-09-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi SBVL - Học kỳ 3 - Năm học 2012-2013 - Nhóm 1 - Tổ 002(22-09-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi SBVL - Học kỳ 2 - Năm học 2012-2013 - Nhóm 1 - Tổ 002(21-07-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi SBVL - Học kỳ 2 - Năm học 2012-2013 - Nhóm 1 - Tổ 001(21-07-2013)

Xem tiếp >>

Liên hệ: Trương Quang Trường. Địa chỉ: Bộ môn Kỹ thuật cơ sở - Khoa Cơ khí-Công Nghệ - Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Điện thoại: (084)093.345.9303 Email: tqtruong(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007