Trang thông tin Lê Văn Phận

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 5
Toàn hệ thống 880
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 
 

SMS  Caffe


Tự học lắp ráp máy tính

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm môn Lập trình Ứng dụng GIS

 Hi các bạn

điểm cập nhật : 23/03/2016

MSSV chuyen can Điểm giữa kỳ cuoi ky trung binh
13162091 9 9 9 9
13162020 8 6.5 7.9 7.5
13162040 8 6.5 7.9 7.5
13162056 8 8.6 8.7 8.6
13162112 8 8.2 8.6 8.4
13162120 8 8.2 8.6 8.4
13162087 8 8.5 8.6 8.5
13162046 8 8.5 8.6 8.5
13162054 8 8.5 9 8.8
13162055 8 8.5 9 8.8
13162010 8 8.4 8.5 8.4
13162042 8 8.2 8.5 8.4
13162113 8 8.3 7.9 8
13162083 8 8.3 7.8 8
13162030 8 8.5 8.5 8.5
13162006 8 8 7.5 7.7
13162048 8 8 8 8
13162028 8 8 8 8
13162073 8 8.5 8.5 8.5
13162034 8 7 7 7.1
13162064 8 8.4 8.5 8.4
13162037 8 8 6.5 7.1
13162108 8 8.6 7.7 8
13162089 8 8.5 7.8 8
13162025 8 8.7 8 8.2
13162027 8 10 8.7 9
13162003 8 10 8.7 9
13162097 8 7.2 7.2 7.3
13162015 8 7.2 7.2 7.3
13162095 8 7.2 7.2 7.3
13162107 8 7.5 8.2 8
13162104 8 7.5 8.2 8
13162116 8 6 6.5 6.5
13162031 8 6 6.5 6.5
13162038 8 6 6 6.2

final updated

Số lần xem trang : 1704
Nhập ngày : 20-03-2016
Điều chỉnh lần cuối : 23-03-2016

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Thông tin đểm thi các lớp của giáo viên

  Điểm môn PTTKHTTDL - 2018(10-06-2019)

  Điểm thi môn lập trình cơ bản - GIS(08-10-2018)

  Điểm môn Phân tích thiết kế HTTTDL(07-03-2018)

  Điểm thi Lập trình Cơ bản - DH15GI(05-02-2017)

  Điểm Internet webgis -DH13GI(25-07-2016)

  Điểm Môn KT Lập trình DH14TD(22-07-2016)

  Điểm môn học Đo lường ĐK MT - DH12TD(19-03-2016)

  Điểm Internet -webgis - DH12GI -(16-03-2016)

  Điểm môn Kỹ thuật lập trình DH13GI(10-12-2015)

  Điểm thi Môn học Mạng MT NC - CNTT Ninh Thuận -(09-09-2015)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6 7

Lê Văn Phận Đc:Quản trị mạng - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Email: lvphan(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007