Trang thông tin Lê Văn Phận

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 6
Toàn hệ thống 1061
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 
 

SMS  Caffe


Tự học lắp ráp máy tính

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm môn Kỹ thuật lập trình DH13GI

 

 

Mã sinh viên chuyên cần(10%) giữa kỳ(30%) cuối kỳ(60%) trung bình
13162003 8 7 7.5 7.4
13162006 8 7 8.6 8.1
13162010 8 8.5 8.8 8.6
13162013 8 7.8 9.2 8.7
13162015 8 7 7.8 7.6
13162020 8 7 8.9 8.2
13162025 8 7.5 7.8 7.7
13162027 8 8.5 8.9 8.7
13162028 8 8 8.2 8.1
13162030 8 8.7 9.2 8.9
13162031 8 7.5 5.5 6.4
13162033 0 0 0 0
13162034 8 7.5 6.6 7
13162037 8 7 7.5 7.4
13162038 8 7.8 7.5 7.6
13162040 8 8.7 8.9 8.8
13162042 8 7 6.8 7
13162045 8 7.8 7.5 7.6
13162046 8 7 8 7.7
13162048 8 7.5 7.8 7.7
13162054 8 8.7 8.5 8.5
13162055 8 8.5 9.1 8.8
13162056 8 7 6.8 7
13162064 8 7.5 7.6 7.6
13162073 8 8.9 9.3 9.1
13162078 8 7.8 8.3 8.1
13162083 8 6.2 7.2 7
13162087 8 9 9.3 9.1
13162089 8 7 8 7.7
13162091 8 7.5 8.5 8.2
13162095 8 7 6.8 7
13162097 8 7.8 6.4 7
13162100 8 5.6 5.5 5.8
13162103 8 7.8 6.5 7
13162104 8 8 6.5 7.1
13162107 8 8.7 8.6 8.6
13162108 8 8.7 8.5 8.5
13162110 0 0 0 0
13162112 8 7.5 6.8 7.1
13162113 8 7.5 8.7 8.3
13162115 8 5.5 7.6 7
13162116 8 8 6.5 7.1
13162120 8 8 8.3 8.2

Số lần xem trang : 1757
Nhập ngày : 10-12-2015
Điều chỉnh lần cuối : 11-12-2015

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Thông tin đểm thi các lớp của giáo viên

  Điểm môn PTTKHTTDL - 2018(10-06-2019)

  Điểm thi môn lập trình cơ bản - GIS(08-10-2018)

  Điểm môn Phân tích thiết kế HTTTDL(07-03-2018)

  Điểm thi Lập trình Cơ bản - DH15GI(05-02-2017)

  Điểm Internet webgis -DH13GI(25-07-2016)

  Điểm Môn KT Lập trình DH14TD(22-07-2016)

  Điểm môn Lập trình Ứng dụng GIS (20-03-2016)

  Điểm môn học Đo lường ĐK MT - DH12TD(19-03-2016)

  Điểm Internet -webgis - DH12GI -(16-03-2016)

  Điểm thi Môn học Mạng MT NC - CNTT Ninh Thuận -(09-09-2015)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6 7

Lê Văn Phận Đc:Quản trị mạng - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Email: lvphan(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007