Trang thông tin Lê Văn Phận

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 12
Toàn hệ thống 397
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 
 

SMS  Caffe


Tự học lắp ráp máy tính

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm thi Lập trình Cơ bản - DH15GI

 Thông báo: Một số bạn có điểm nào không rõ liên hệ email Thầy nhé !

MSSV Chuyên cần (10%) Giữa kỳ (30%) Cuối kỳ (60%) Tổng kết
15130007        
15162002 10 9 8 8.5
15162003 9 8.4 8 8.2
15162005 9 7 6 6.6
15162008 9 8 8.6 8.5
15162007 9 6 6 6.3
15162004 9 9 9 9
15162011 7 6.5 7.2 7
14130218        
15162013 9 9.2 8 8.5
15162019 9 7 7.5 7.5
15162014 9 7 6.7 7
15162016        
14162020 9 5 6 6
15162017        
15162020 9 9.2 8 8.5
15162022 9 7 7 7.2
15162023 9 7.5 7 7.4
13162002 9 8.5 8.4 8.5
15162025 9 8 7.8 8
15162024 9 8 7.5 7.8
15162026 9 10 10 9.9
15162027 9 6 5 5.7
15162029*  9  8  8.6  8.5
15162033*  9  8.2  7.7  8.0
14130087        
15162035*  9  8.6  8.5  8.6
15162037 9 8.2 7.8 8
15162041 9 8 8 8.1
14162030 9 7.5 6.8 7.2
15162045 9 9 9 9
15162046 9 7.5 7 7.4
14162035 9 7 6 6.6
15162048*  9  7.5  7.6  7.7
15162050 9 6 6 6.3
15128131        
15162052 9 8 8.4 8.3

* Mới cập nhật

Số lần xem trang : 1489
Nhập ngày : 05-02-2017
Điều chỉnh lần cuối : 10-02-2017

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Thông tin đểm thi các lớp của giáo viên

  Điểm môn PTTKHTTDL - 2018(10-06-2019)

  Điểm thi môn lập trình cơ bản - GIS(08-10-2018)

  Điểm môn Phân tích thiết kế HTTTDL(07-03-2018)

  Điểm Internet webgis -DH13GI(25-07-2016)

  Điểm Môn KT Lập trình DH14TD(22-07-2016)

  Điểm môn Lập trình Ứng dụng GIS (20-03-2016)

  Điểm môn học Đo lường ĐK MT - DH12TD(19-03-2016)

  Điểm Internet -webgis - DH12GI -(16-03-2016)

  Điểm môn Kỹ thuật lập trình DH13GI(10-12-2015)

  Điểm thi Môn học Mạng MT NC - CNTT Ninh Thuận -(09-09-2015)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6 7

Lê Văn Phận Đc:Quản trị mạng - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Email: lvphan(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007