Trang thông tin Lê Văn Phận

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 11
Toàn hệ thống 718
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 
 

SMS  Caffe


Tự học lắp ráp máy tính

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm Internet webgis -DH13GI

 

STT MSSV chuyen can(10%) Giua ky(30%) cuoi ky(60%) tong ket
1 13162056 8 7.2 6 6.6
2 13162020 9 8.9 9 9
3 13162010 8 7.6 7 7.3
4 13162112 8 8.2 8 8.1
5 13162064 8 7.5 7.5 7.6
6 13162034 8 7.8 8 8
7 13162108 8 7 6 6.5
8 13162120 8 8.5 8 8.2
9 13162046 8 8.9 8.2 8.4
10 13162089 8 7.2 7.5 7.5
11 13162048 8 8.5 8.7 8.6
12 13162054 8 8.1 7.2 7.6
13 13162003 8 8.5 8.5 8.5
14 13162113 8 0 8.1 5.7
15 13162027 8 10 8.6 9
16 13162025 8 7.8 8.2 8.1
17 13162006 8 7.8 7.2 7.5
18 13162078 8 7.2 6 6.6
19 13162038 8 7.2 8.2 8
20 13162028 8 8.5 7.5 8
21 13162037 8 6 6 6.2
22 13162096 0 0 0 0
23 13162087 8 8.6 8.6 8.5
24 13162097 8 8.6 8.3 8.4
25 13162042 8 8.7 7.5 8
26 13162073 8 8.5 8.6 8.5
27 13162030 8 8.8 8.6 8.6
28 13162104 8 0 7.2 5.1
29 13162116 8 8 8.5 8.3
30 13162107 8 5 7 6.5
31 13162040 8 8.6 7 7.6
32 13162031 8 7.6 7.5 7.6
33 13162095 8 7.8 6 6.7
34 13162091 8 7 6 6.5
35 13162045 8 7.3 6 6.6
36 13162055 9 8.9 9 9

Het thoi gian phuc khao qua email -cac ban co the goi y kien cua minh len phong khao thi

Than chao

Số lần xem trang : 1515
Nhập ngày : 25-07-2016
Điều chỉnh lần cuối : 01-08-2016

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Thông tin đểm thi các lớp của giáo viên

  Điểm thi môn lập trình cơ bản - GIS(08-10-2018)

  Điểm môn Phân tích thiết kế HTTTDL(07-03-2018)

  Điểm thi Lập trình Cơ bản - DH15GI(05-02-2017)

  Điểm Môn KT Lập trình DH14TD(22-07-2016)

  Điểm môn Lập trình Ứng dụng GIS (20-03-2016)

  Điểm môn học Đo lường ĐK MT - DH12TD(19-03-2016)

  Điểm Internet -webgis - DH12GI -(16-03-2016)

  Điểm môn Kỹ thuật lập trình DH13GI(10-12-2015)

  Điểm thi Môn học Mạng MT NC - CNTT Ninh Thuận -(09-09-2015)

  Điêm môn Phân Tích TKHTTT DL DH12-GI(25-07-2015)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6

Lê Văn Phận Đc:Quản trị mạng - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Email: lvphan(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007