Trang thông tin Lê Văn Phận

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 21
Toàn hệ thống 3188
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 
 

SMS  Caffe


Tự học lắp ráp máy tính

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm môn PTTKHTTDL - 2018

 Gửi các bạn

 

 

MSSV giuaky chuyen can cuoi ky tongket
15162002 5.5 6 5.5 5.7
15162003 5.5 6 7.8 7
15162005 8 8 8.2 8.1
14162003 5.5 6 7.8 7
15162006 5.5 6 5.5 5.7
15162008 5.5 6 5.5 5.7
15162007 5.5 6 5.5 5.7
14162015 5.5 6 7.8 7
15162004 5.5 6 5.5 5.7
15162011 6.6 6.7 6.7 6.7
15162012 5.5 6 5.5 5.7
15162013 9.5 8 9.5 9.1
15162019 5.6 6.6 6.6 6.5
15162014 6.6 6.5 6.5 6.5
15162016 6.6 6.7 7.3 7.1
15162017 6.6 6.5 6.5 6.5
15162020 8 8 8.2 8.1
15162022 5.5 6 5.5 5.7
15162023 5.6 6.6 6.6 6.5
15162025 6.6 6.7 6.7 6.7
15162026 10 8 10 9.4
15162027 8 7.8 7.9 7.9
15162029       0
15162033 5.5 6 5.5 5.7
15162032       0
15162035 8 7.8 7.9 7.9
15162036 6.6 6.5 6.5 6.5
15162037 5.5 6 5.5 5.7
15162039       0
15162040 6.6 6.5 6.5 6.5
15162041 6.6 6.5 6.5 6.5
15162046 5.6 6.6 6.6 6.5
15162048 6.6 6.7 6.7 6.7
15162050 6.6 6.7 6.7 6.7
15162052 6.6 6.7 7.4 7.1

đã điều chỉnh

Số lần xem trang : 834
Nhập ngày : 10-06-2019
Điều chỉnh lần cuối : 20-06-2019

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Thông tin đểm thi các lớp của giáo viên

  Điểm thi môn lập trình cơ bản - GIS(08-10-2018)

  Điểm môn Phân tích thiết kế HTTTDL(07-03-2018)

  Điểm thi Lập trình Cơ bản - DH15GI(05-02-2017)

  Điểm Internet webgis -DH13GI(25-07-2016)

  Điểm Môn KT Lập trình DH14TD(22-07-2016)

  Điểm môn Lập trình Ứng dụng GIS (20-03-2016)

  Điểm môn học Đo lường ĐK MT - DH12TD(19-03-2016)

  Điểm Internet -webgis - DH12GI -(16-03-2016)

  Điểm môn Kỹ thuật lập trình DH13GI(10-12-2015)

  Điểm thi Môn học Mạng MT NC - CNTT Ninh Thuận -(09-09-2015)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6 7

Lê Văn Phận Đc:Quản trị mạng - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Email: lvphan(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007