Trang thông tin Lê Văn Phận

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 6
Toàn hệ thống 1078
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 
 

SMS  Caffe


Tự học lắp ráp máy tính

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm Môn KT Lập trình DH14TD

 

 

STT MSSV CHUYEN CAN(10%) GIUAKY(30%) CUOIKY(60%) DIEM TONGKET
1 12118008 8 0 6 4.4
2 13118220 8 0 3 2.6
3 13138067 8 8.2 10 9.3
4 13138072 10 8.7 9 9
5 13138097 8 8.6 5 6.4
6 13138183 8 8 7 7.4
7 13138229 8 8 10 9.2
8 13138261 8 8.4 8 8.1
9 13153014 8 0 1.5 1.7
10 13153120 8 9 3 5.3
11 14137017 8 7 6 6.5
12 14137024 8 8.5 5 6.4
13 14138002 8 9.5 10 9.7
14 14138005 8 0 3 2.6
15 14138007 8 7 6 6.5
16 14138008 8 0 1 1.4
17 14138009 8 8.5 6 7
18 14138011 8 0 7.5 5.3
19 14138012 8 0 4 3.2
20 14138014 8 9 8 8.3
21 14138016 8 8.3 6 7
22 14138017 8 0 3 2.6
23 14138018 8 8.2 6 7
24 14138019 8 8.2 4 5.7
25 14138021 8 8.2 2 4.5
26 14138024 8 0 3 2.6
27 14138027 8 8 2 4.4
28 14138028 8 8.2 4 5.7
29 14138031 8 8.2 6.5 7.2
30 14138032 8 8.2 4.5 6
31 14138034 8 8.4 9 8.7
32 14138036 8 6 3 4.4
33 14138037 8 0 5 4
34 14138042 8 8.6 2 4.6
35 14138045 8 8.6 5.5 6.7
36 14138047 8 9 2 4.7
37 14138048 8 0 4 3.2
38 14138051 8 10 10 9.8
39 14138056 8 8.6 8 8.2
40 14138057 8 0 3 2.6
41 14138064 8 9 3 5.3
42 14138068 8 8.6 3 5.2
43 14138070 8 8.5 9 8.8
44 14138071 8 8.5 6.5 7.3
45 14138073 8 8.5 8 8.2
46 14138077 8 8.2 10 9.3
47 14138078 8 8.4 9 8.7
48 14138083 8 8.9 6.5 7.4
49 14138085 8 8.5 9 8.8
50 14138088 8 0 7 5
51 14138091 8 8.5 7 7.6
52 14138096 8 8.4 7 7.5
53 14138098 8 8.6 4 5.8
54 14138104 8 8.5 9 8.8
55 14138109 8 6 6 6.2
56 14153039 8 9.2 6 7.2
57 14153044 8 9.5 6 7.3
58 14153053 8 7.4 7 7.2
59 14153124 8 6 5 5.6
60 14153129 8 7.5 4 5.5
61 14138022 8 8.5 7 7.6
62 14138058 8 9 8 8.3

Số lần xem trang : 2272
Nhập ngày : 22-07-2016
Điều chỉnh lần cuối : 29-07-2016

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Thông tin đểm thi các lớp của giáo viên

  Điểm môn PTTKHTTDL - 2018(10-06-2019)

  Điểm thi môn lập trình cơ bản - GIS(08-10-2018)

  Điểm môn Phân tích thiết kế HTTTDL(07-03-2018)

  Điểm thi Lập trình Cơ bản - DH15GI(05-02-2017)

  Điểm Internet webgis -DH13GI(25-07-2016)

  Điểm môn Lập trình Ứng dụng GIS (20-03-2016)

  Điểm môn học Đo lường ĐK MT - DH12TD(19-03-2016)

  Điểm Internet -webgis - DH12GI -(16-03-2016)

  Điểm môn Kỹ thuật lập trình DH13GI(10-12-2015)

  Điểm thi Môn học Mạng MT NC - CNTT Ninh Thuận -(09-09-2015)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6 7

Lê Văn Phận Đc:Quản trị mạng - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Email: lvphan(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007