CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 6
Toàn hệ thống 434
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 2.3- RD304

Điểm tổng kết

 

 

     
 
  Tài chính tiền tệ - thứ 2.3-RD304      
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đ.qtrình Đ.thi Đ.tkết
1 17122003 Lê Thị Thúy Anh DH17TC 3.4 4 7.4
2 17122007 Nguyễn Thị Kim Ánh DH17TM 3.6 2 5.6
3 17122001 Nguyễn Thiên Ân DH17TM 3.6 5.5 9.1
4 17122012 Nguyễn Thị Bông DH17TC 3.1 5 8.1
5 17122014 Phạm Thị Lệ Chi DH17QT 3.4 3.6 7.0
6 17123008 Dương Thị Dây DH17KE 3.3 5 8.3
7 17122021 Đinh Thị Thùy Dung DH17QT 3.4 3.6 7.0
8 16120050 Phạm Quốc Dũng DH16KT 3.4 4 7.4
9 17122025 Lê Thị Kiều Duyên DH17QT 1.0    
10 17122026 Lê Thị Mỹ Duyên DH17TM 3.6 3.5 7.1
11 17122029 Phan Ngọc Thụy Mỹ Duyên DH17TC     0.0
12 17123012 Đinh Thùy Dương DH17KE 3.4 4 7.4
13 17122015 Nguyễn Thị Nguyệt Đài DH17TM 3.6 3.5 7.1
14 17122017 Trương Thành Đạt DH17TC 2.9 3.5 6.4
15 17122018 Nguyễn Ngọc Khánh Đoan DH17TM 3.6 5.5 9.1
16 17122020 Phạm Việt Đức DH17QT 3.4 3.6 7.0
17 17122038 Phan Thị Bích Hạnh DH17TC 3.4 5 8.4
18 17122035 Nguyễn Thị Thanh Hằng DH17QT 3.2 5 8.2
19 17123028 Trần Thị Như Hiền DH17KE 3.6 5.4 9.0
20 17122042 Lê Thị Ngọc Hiếu DH17QT 3.3 2.5 5.8
21 17122047 Nguyễn Việt Hòa DH17TC 3.4 2 5.4
22 17122048 Huỳnh Nguyễn Phước Hoài DH17QT 3.5 5.5 9.0
23 17122060 Đinh Thị Ngọc Huyền DH17QT 3.4 4.6 8.0
24 17122053 Đinh Kiều Diễm Hương DH17TC 3.4 5 8.4
25 17123036 Nguyễn Quỳnh Hương DH17KE 3.3 4.5 7.8
26 17122065 Trần Thanh Khoa DH17TM 2.1 2.5 4.6
27 17122068 Huỳnh Thị Thúy Kiều DH17TM 3.3 2.7 6.0
28 17122069 Nguyễn Thị Oanh Kiều DH17QT 3.4 5 8.4
29 17122082 Trần Vũ Mỹ Linh DH17QT 3.4 5 8.4
30 17122084 Hoàng Thị Loan DH17QT 3.3 5 8.3
31 17122086 Phan Thị Thanh Mai DH17QT 3.3 5 8.3
32 17123055 Nguyễn Thị Diễm My DH17KE 3.3 4.7 8.0
33 17123060 Lê Thị Thùy Ngân DH17KE 3.3 4.7 8.0
34 17122094 Võ Đức Nghĩa DH17TC 3.4 4 7.4
35 17122101 Võ Thị Ngọc Nhã DH17QT 3.6 5.5 9.1
36 17123068 Nguyễn Thị Minh Nhàn DH17KE 3.3 3.5 6.8
37 17122102 Đặng Thành Nhi DH17TM 3.3 2.5 5.8
38 17122104 Nguyễn Thị Thanh Nhi DH17TM 2.8 5 7.8
39 17122114 Trần Thị Tuyết Nhung DH17QT 3.5 5.5 9.0
40 17122110 Phan Thị Huỳnh Như DH17QT 3.6 5.5 9.1
41 17122118 Nguyễn Mỹ Phố DH17TM 3.3 4.7 8.0
42 17122121 Nguyễn Thị Hồng Phúc DH17TM 3.3 5 8.3
43 17122122 Võ Hoàng Nguyên Phúc DH17TM 1.0 1 2.0
44 17122124 Lê Thị Thu Phương DH17QT 3.3 4 7.3
45 17122129 Nguyễn Hồ Hương Quỳnh DH17QT 3.1 3.5 6.6
46 16122280 Nguyễn Hoàng Ánh Sương DH17QT 3.3 5 8.3
47 17122133 Lê Quốc SỸ DH17TC 3.4 3.6 7.0
48 17122136 Bùi Thị Băng Tâm DH17TM 3.3 3.5 6.8
49 17122138 Nguyễn Hoàng Tân DH17QT 3.6 5.4 9.0
50 17122141 Lưu Võ Phương Thanh DH17QT 2.3 4.7 7.0
51 17122144 Trần Công Thành DH17TC 1.6 4 5.6
52 17122146 Đỗ Thị Thảo DH17TM 3.6 3.6 7.2
53 17122147 Lê Thị Phương Thảo DH17TM 3.4 5 8.4
54 17122150 Nguyễn Thị Thanh Thảo DH17TM 3.6 5.4 9.0
55 17122151 Trần Thị Bích Thảo DH17TC 3.1 4 7.1
56 17123095 Nguyễn Thị Xuân Thi DH17KE 3.5 5 8.5
57 17122161 Đỗ Bích Thủy DH17TM 3.4 4 7.4
58 17122156 Lê Anh Thư DH17QT 3.4 3.6 7.0
59 17122159 Nguyễn Thị Hoài Thương DH17TM 1.0   1.0
60 17122164 Nguyễn Thị Minh Tiên DH17TM 3.6 3.5 7.1
61 17122168 Đinh Trần Bích Trâm DH17TM 3.1 5 8.1
62 17122171 Lê Thị Ngọc Trâm DH17TM 3.6 5.4 9.0
63 17122175 Hữu Trần Ái Trân DH17QT 3.3 5 8.3
64 17122177 Nguyễn Trần Kim Trân DH17TM 3.3 3 6.3
65 17123117 Huỳnh Long Tố Trinh DH17KE 2.8 5.5 8.3
66 17122185 Nguyễn Thị Tú Trinh DH17TM 3.8 5.5 9.3
67 17122189 Hà Ngô Yến Trúc DH17QT 3.6 4 7.6
68 17122191 Nguyễn Phạm Thanh Trúc DH17QT 3.3 3.5 6.8
69 17122193 Đỗ Phi Trường DH17TM 3.1 4 7.1
70 17122195 Nguyễn Thị Cẩm DH17QT 3.6 4 7.6
71 17122199 Nguyễn Thị Cẩm Tuyền DH17TM 3.8 5.2 9.0
72 17123129 Nguyễn Ngọc Việt DH17KE 3.3 3.5 6.8
73 17122210 Lê Thị Anh DH17TM 3.5 5.5 9.0
74 17122212 Phạm Thị Kim Vui DH17TC 1.6 3.5 5.1
75 17122213 Nguyễn Ngọc Trang Vy DH17QT 3.6 5.5 9.1
76 17123134 Nguyễn Tỷ Vy DH17KE 3.3 3.7 7.0
77 17122215 Lê Thị Kim Xuân DH17TC 3.1 5 8.1
78 17122216 Nguyễn Thị Yên DH17QT 3.6 5.5 9.1
79 17122219 PhanHải Yến DH17TM 3.3 5 8.3
  17120160 Võ thị Thanh  Thanh   3.3 2 5.3
 
     

Số lần xem trang : 786
Nhập ngày : 15-09-2018
Điều chỉnh lần cuối : 13-01-2019

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 4.2- DH17QTC(30-11-2018)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1- thứ 7.3- RD404(15-09-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 6.3- RD304(15-09-2018)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1- thứ 6.1- HD305(15-09-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.4- CT102(15-09-2018)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 5.2 - PV400B(15-09-2018)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 4.1 - RD106(15-09-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 2.2- TV102(15-09-2018)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007