CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 8
Toàn hệ thống 749
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 2.3- RD304

Điểm quá trình

     
 
  Tài chính tiền tệ - thứ 2.3-RD304                        
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Nhóm  Ghi chú ĐD Đ1 K.hoảng L.phát TC.công TC.dn B.cáo Đ2 (+;-) Đ.qtrình
20 17122042 Lê Thị Ngọc Hiếu DH17QT 1     1 8.5 9 7 5 9.5 2.3   3.3
22 17122048 Huỳnh Nguyễn Phước Hoài DH17QT 1 Nt   1 8.5 9 7 5 9.5 2.3 0.2 3.5
27 17122068 Huỳnh Thị Thúy Kiều DH17TM 1     1 8.5 9 7 5 9.5 2.3   3.3
30 17122084 Hoàng Thị Loan DH17QT 1     1 8.5 9 7 5 9.5 2.3   3.3
41 17122118 Nguyễn Mỹ Phố DH17TM 1     1 8.5 9 7 5 9.5 2.3   3.3
50 17122141 Lưu Võ Phương Thanh DH17QT 1   v1 0.5 0 9 7 5 9.5 1.8   2.3
63 17122175 Hữu Trần Ái Trân DH17QT 1     1 8.5 9 7 5 9.5 2.3   3.3
12 17123012 Đinh Thùy Dương DH17KE 2     1 7.5 8 8 7 9 2.4   3.4
19 17123028 Trần Thị Như Hiền DH17KE 2 Nt   1 7.5 8 8 7 9 2.4 0.2 3.6
53 17122147 Lê Thị Phương Thảo DH17TM 2     1 7.5 8 8 7 9 2.4   3.4
57 17122161 Đỗ Bích Thủy DH17TM 2     1 7.5 8 8 7 9 2.4   3.4
58 17122156 Lê Anh Thư DH17QT 2     1 7.5 8 8 7 9 2.4   3.4
13 17122015 Nguyễn Thị Nguyệt Đài DH17TM 3     1 8 9.5 9 8 9 2.6   3.6
15 17122018 Nguyễn Ngọc Khánh Đoan DH17TM 3   v0(xp) 1 8 9.5 9 8 9 2.6   3.6
35 17122101 Võ Thị Ngọc Nhã DH17QT 3     1 8 9.5 9 8 9 2.6   3.6
60 17122164 Nguyễn Thị Minh Tiên DH17TM 3     1 8 9.5 9 8 9 2.6   3.6
61 17122168 Đinh Trần Bích Trâm DH17TM 3   v4(xp) 1 8 9.5 9 0 9 2.1   3.1
71 17122199 Nguyễn Thị Cẩm Tuyền DH17TM 3 Nt   1 8 9.5 9 8 9 2.6 0.2 3.8
78 17122216 Nguyễn Thị Yên DH17QT 3     1 8 9.5 9 8 9 2.6   3.6
26 17122065 Trần Thanh Khoa DH17TM 3 bs-k.điểm chuyên cần,bt1   0 0 9.5 9 8 9 2.1   2.1
2 17122007 Nguyễn Thị Kim Ánh DH17TM 4     1 8 8.5 8.5 8.5 9.5 2.6   3.6
10 17122026 Lê Thị Mỹ Duyên DH17TM 4     1 8 8.5 8.5 8.5 9.5 2.6   3.6
54 17122150 Nguyễn Thị Thanh Thảo DH17TM 4     1 8 8.5 8.5 8.5 9.5 2.6   3.6
66 17122185 Nguyễn Thị Tú Trinh DH17TM 4 Nt   1 8 8.5 8.5 8.5 9.5 2.6 0.2 3.8
70 17122195 Nguyễn Thị Cẩm DH17QT 4     1 8 8.5 8.5 8.5 9.5 2.6   3.6
3 17122001 Nguyễn Thiên Ân DH17TM 4 bs   1 8 8.5 8.5 8.5 9.5 2.6   3.6
52 17122146 Đỗ Thị Thảo DH17TM 4 bs   1 8 8.5 8.5 8.5 9.5 2.6   3.6
59 17122159 Nguyễn Thị Hoài Thương DH17TM 4 bs-k.điểm chuyên cần,bt1 v4 và không làm v5
Cấm thi
0 0 8.5 8.5 0 0 1.0   1.0
6 17123008 Dương Thị Dây DH17KE 5     1 7.5 7 8.5 7 8 2.3   3.3
25 17123036 Nguyễn Quỳnh Hương DH17KE 5     1 7.5 7 8.5 7 8 2.3   3.3
31 17122086 Phan Thị Thanh Mai DH17QT 5     1 7.5 7 8.5 7 8 2.3   3.3
39 17122114 Trần Thị Tuyết Nhung DH17QT 5 Nt   1 7.5 7 8.5 7 8 2.3 0.2 3.5
44 17122124 Lê Thị Thu Phương DH17QT 5     1 7.5 7 8.5 7 8 2.3   3.3
46 16122280 Nguyễn Hoàng Ánh Sương DH17QT 5     1 7.5 7 8.5 7 8 2.3   3.3
9 17122025 Lê Thị Kiều Duyên DH17QT 5 bs v2,v4,v5- cấm thi 0 7.5 0 8.5 0 0 1.0   1.0
  17120160 Võ thị Thanh  Thanh   5     1 7.5 7 8.5 7 8 2.3   3.3
38 17122104 Nguyễn Thị Thanh Nhi DH17TM 6     1 7.5 7 8.5 7 9 2.3 -0.5 2.8
42 17122121 Nguyễn Thị Hồng Phúc DH17TM 6     1 7.5 7 8.5 7 9 2.3   3.3
48 17122136 Bùi Thị Băng Tâm DH17TM 6     1 7.5 7 8.5 7 9 2.3   3.3
64 17122177 Nguyễn Trần Kim Trân DH17TM 6     1 7.5 7 8.5 7 9 2.3   3.3
68 17122191 Nguyễn Phạm Thanh Trúc DH17QT 6   v0(xp) 1 7.5 7 8.5 7 9 2.3   3.3
73 17122210 Lê Thị Anh DH17TM 6 Nt   1 7.5 7 8.5 7 9 2.3 0.2 3.5
79 17122219 PhanHải Yến DH17TM 6     1 7.5 7 8.5 7 9 2.3   3.3
43 17122122 Võ Hoàng Nguyên Phúc DH17TM 6 bs   1 7.5 7 8.5 7 9 2.3   3.3
40 17122110 Phan Thị Huỳnh Như DH17QT 7     1 8 8 9 8.5 9.5 2.6   3.6
49 17122138 Nguyễn Hoàng Tân DH17QT 7     1 8 8 9 8.5 9.5 2.6   3.6
62 17122171 Lê Thị Ngọc Trâm DH17TM 7     1 8 8 9 8.5 9.5 2.6   3.6
67 17122189 Hà Ngô Yến Trúc DH17QT 7     1 8 8 9 8.5 9.5 2.6   3.6
75 17122213 Nguyễn Ngọc Trang Vy DH17QT 7     1 8 8 9 8.5 9.5 2.6   3.6
51 17122144 Trần Công Thành DH17TC 7 bs v1,v4 1 0 8 9 0 9.5 1.6   2.6
32 17123055 Nguyễn Thị Diễm My DH17KE 8     1 7.5 8 8.5 6 8 2.3   3.3
33 17123060 Lê Thị Thùy Ngân DH17KE 8     1 7.5 8 8.5 6 8 2.3   3.3
36 17123068 Nguyễn Thị Minh Nhàn DH17KE 8     1 7.5 8 8.5 6 8 2.3   3.3
56 17123095 Nguyễn Thị Xuân Thi DH17KE 8 Nt   1 7.5 8 8.5 6 8 2.3 0.2 3.5
65 17123117 Huỳnh Long Tố Trinh DH17KE 8   v1(xp) 1 0 8 8.5 6 8 1.8   2.8
72 17123129 Nguyễn Ngọc Việt DH17KE 8     1 7.5 8 8.5 6 8 2.3   3.3
76 17123134 Nguyễn Tỷ Vy DH17KE 8     1 7.5 8 8.5 6 8 2.3   3.3
5 17122014 Phạm Thị Lệ Chi DH17QT 9     1 8.5 7.5 8 7 8.5 2.4   3.4
7 17122021 Đinh Thị Thùy Dung DH17QT 9     1 8.5 7.5 8 7 8.5 2.4   3.4
8 16120050 Phạm Quốc Dũng DH16KT 9     1 8.5 7.5 8 7 8.5 2.4   3.4
16 17122020 Phạm Việt Đức DH17QT 9     1 8.5 7.5 8 7 8.5 2.4   3.4
18 17122035 Nguyễn Thị Thanh Hằng DH17QT 9 Nt v4(xp) 1 8.5 7.5 8 0 8.5 2.0 0.2 3.2
23 17122060 Đinh Thị Ngọc Huyền DH17QT 9     1 8.5 7.5 8 7 8.5 2.4   3.4
29 17122082 Trần Vũ Mỹ Linh DH17QT 9     1 8.5 7.5 8 7 8.5 2.4   3.4
1 17122003 Lê Thị Thúy Anh DH17TC 10     1 9 8 9 6 8 2.4   3.4
17 17122038 Phan Thị Bích Hạnh DH17TC 10     1 9 8 9 6 8 2.4   3.4
21 17122047 Nguyễn Việt Hòa DH17TC 10     1 9 8 9 6 8 2.4   3.4
24 17122053 Đinh Kiều Diễm Hương DH17TC 10     1 9 8 9 6 8 2.4   3.4
28 17122069 Nguyễn Thị Oanh Kiều DH17QT 10     1 9 8 9 6 8 2.4   3.4
34 17122094 Võ Đức Nghĩa DH17TC 10     1 9 8 9 6 8 2.4   3.4
47 17122133 Lê Quốc SỸ DH17TC 10 Nt   1 9 8 9 6 8 2.4 0 3.4
4 17122012 Nguyễn Thị Bông DH17TC 11     1 7.5 8 7 5 8 2.1   3.1
14 17122017 Trương Thành Đạt DH17TC 11     1 7.5 8 7 5 8 2.1 -0.2 2.9
37 17122102 Đặng Thành Nhi DH17TM 11 Nt   1 7.5 8 7 5 8 2.1 0.2 3.3
55 17122151 Trần Thị Bích Thảo DH17TC 11     1 7.5 8 7 5 8 2.1   3.1
69 17122193 Đỗ Phi Trường DH17TM 11     1 7.5 8 7 5 8 2.1   3.1
74 17122212 Phạm Thị Kim Vui DH17TC 11   v0(xp),v1 0 0 6 7 5 8 1.6   1.6
77 17122215 Lê Thị Kim Xuân DH17TC 11     1 7.5 8 7 5 8 2.1   3.1
45 17122129 Nguyễn Hồ Hương Quỳnh DH17QT 11 bs   1 7.5 8 7 5 8 2.1   3.1
11 17122029 Phan Ngọc Thụy Mỹ Duyên DH17TC bỏ môn                      
 
     

Câu hỏi ôn tập:

Câu 1:  Vẽ và trình bày các chức năng của hệ thống tài chính? (Chú ý phân tích các chức năng này)

Câu 2: Học chương tài chính doanh nghiệp (học tới các báo cáo tài chính của doanh nghiệp)

Câu 3: Trong các trung gian tài chính thì tại sao ngân hàng thương mại chịu sự quản lý chặt chẽ nhất trong hệ thống tài chính.

Câu 4: Anh/chị hãy phân tích vai trò của ngân hàng Trung ương đối với sự phát triển kinh tế? Đồng thời cho biết những công cụ mà NHTW sử dụng để điều tiết cung tiền (Chú ý bài tập này: hãy sử dụng đồ thị trong thị trường tiền tệ thực cho biết sự thay đổi của cung tiền thực, cầu tiền thực và lãi suất thực với biến cố là:  Một trục trặc lớn trong hệ thống quản lý máy ATM ở các ngân hàng khiến người dân phải cầm tiền mặt nhiều hơn? Nếu NHTW muốn giữ lãi suất ổn định thì NHTW phải làm gì?)

Câu 5 : Một câu hỏi mở trong quá trình thầy giảng bài trên lớp?

 

Số lần xem trang : 197
Nhập ngày : 15-09-2018
Điều chỉnh lần cuối : 21-11-2018

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp kinh tế vĩ mô 1- thứ 7.3- RD404(15-09-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 6.3- RD304(15-09-2018)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1- thứ 6.1- HD305(15-09-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.4- CT102(15-09-2018)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 5.2 - PV400B(15-09-2018)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 4.1 - RD106(15-09-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 2.2- TV102(15-09-2018)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007