CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 5
Toàn hệ thống 432
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp kinh tế vĩ mô 1- thứ 6.1- HD305

Điểm tổng kết

 

 

     
 
  Kinh tế vĩ mô 1- 6.1-HD305        
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đ.qtrình Đ.thi Đ.tkết
1 17116006 Nguyễn Đức Anh DH17KS 0.5 1.5 2.0
2 17120002 Nguyễn Thị Anh DH17KT 3.7 5.3 9.0
3 17120005 Trần Ngọc Trúc Anh DH17KT 2.3 4 6.3
4 17120006 Nguyễn Thị Kim Ánh DH17KT 2.3 4.7 7.0
5 17120011 Nguyễn Thị Cẩm Bình DH17KT 3.6 5.5 9.1
6 17120013 Dương Thành Bổn DH17KT 3.8 3 6.8
7 17155005 Nguyễn Hồng DH17KN 3.5 3 6.5
8 17120016 Nguyễn Thị Ngọc Chi DH17KT 3.6 4.5 8.1
9 17120023 Nguyễn Thị Diệu DH17KT 3.7 4.3 8.0
10 17155012 Chim Thị Kim Duyên DH17KN 3.5 2 5.5
11 17120028 Nguyễn Thị Mỹ Duyên DH17KT 3.7 5.3 9.0
12 17120029 Phạm Thị Mỹ Duyên DH17KT 3.6 5.5 9.1
13 17122030 Trần Thị Mỹ Duyên DH17TC     0.0
14 17120019 Lý Chí Đạt DH17KT 3.6 3 6.6
15 17155014 Hồ Thị Cẩm Giang DH17KN 3.8 2 5.8
16 17155015 Lê Thị DH17KN 3.5 2 5.5
17 17120037 Nguyễn Thị Hoàng DH17KT 3.9 2 5.9
18 17120038 Trần Nguyễn Ngọc DH17KT 3.6 3.4 7.0
19 17155016 Lương Thị Mỹ Hạnh DH17KN 3.9 3.1 7.0
20 17116045 Liêu Thị Ngọc Hảo DH17KS 3.6 4 7.6
21 17155017 Lê Thảo Hiên DH17KN 3.8 3.2 7.0
22 17120056 Nguyễn Thị Tuyết Hồng DH17KT 4.0 3 7.0
23 17120063 Nguyễn Thị Huyền DH17KT 3.7 5.5 9.2
24 17155022 Phạm Bảo Khang DH17KN   0 0.0
25 17120073 Nguyễn Thị Hương Lan DH17KT 3.6 4.5 8.1
26 17120074 Phan Thị Mỹ Lệ DH17KT 3.6 4.5 8.1
27 17120075 Bùi Thị Thúy Liễu DH17KT 3.6 2 5.6
28 17120078 Nguyễn Kiều Linh DH17KT 3.6 5.4 9.0
29 17120085 Võ Nguyễn Bảo Lộc DH17KT 3.7 5.5 9.2
30 17120088 Lâm Thị Khánh Ly DH17KT 3.4 5.6 9.0
31 17155032 Nguyễn Thị Cẩm Ly DH17KN 3.8 3.5 7.3
32 17120091 Thái Thị Mến DH17KT 3.6 5.5 9.1
33 17120092 Nguyễn Hoàng Kiều Mi DH17KT 3.1 4.5 7.6
34 17120097 Nguyễn Duy Nam DH17KT 3.7 4.5 8.2
35 17116088 Đào Thị Ngọc Nga DH17KS 1.0 1 2.0
36 17120103 Đặng Bích Ngọc DH17KT 3.6 3 6.6
37 17116099 Phan Như Ngọc DH17KS 3.9 4.1 8.0
38 17155036 Phạm Thị Hương Nguyệt DH17KN 3.9 4.1 8.0
39 17120108 Nông Thị Thanh Nhàn DH17KT 3.1 4 7.1
40 17120109 Trương Thị Nhàn DH17KT 3.6 3 6.6
41 17155038 Nguyễn Huỳnh Yến Nhi DH17KN 3.9 2 5.9
42 17120114 Trần Thị Nhi DH17KT 3.7 5.3 9.0
43 17155040 Trần Thị Yến Nhi DH17KN 3.5 2.5 6.0
44 17120116 Hồ Thị Nhị DH17KT 3.9 5.5 9.4
45 17155043 Vũ Thị Hồng Nhung DH17KN 3.8 3.5 7.3
46 17120117 Nguyễn Thị Ngọc Như DH17KT 3.4 4.6 8.0
47 17120118 Phan Thị Tố Như DH17KT 3.6 4.5 8.1
48 17120119 Trần Thị Huỳnh Như DH17KT 3.6 4.5 8.1
49 17116119 Khê Trần Văn Phú DH17KS 3.6 2.5 6.1
50 17120127 Võ Thanh Phúc DH17KT 3.9 4.5 8.4
51 17120131 Nguyễn Thị Nhật Phương DH17KT 3.4 3 6.4
52 17155048 Trần Thị Phương DH17KN 4.2 4 8.2
53 17120135 Nguyễn Ngọc Yến Phượng DH17KT 3.9 3.1 7.0
54 17120136 Trần Kim Phượng DH17KT 3.4 4.6 8.0
55 17120138 Trần Minh Quang DH17KT 3.6 5 8.6
56 17120139 Hồ Thị Kiều Quy DH17KT 3.6 5.5 9.1
57 17155051 Trần Thị Thủy Quyên DH17KN 3.8 5.5 9.3
58 17120141 Võ Thị Mỹ Quyên DH17KT 3.6 5.5 9.1
59 17120145 Phan Thị Thu Sang DH17KT 3.0 4.5 7.5
60 17155052 Huỳnh Thành Tài DH17KN 3.1 4.5 7.6
61 17120149 Nguyễn Thanh Tâm DH17KT 3.7 5 8.7
62 17120151 Vũ Phúc Tâm DH17KT 3.7 5.3 9.0
63 17120152 Lê Minh Tân DH17KT 3.6 4.5 8.1
64 17155054 Nguyễn Thị Phương Thanh DH17KN 3.5 4 7.5
65 17116143 Nguyễn Dương Ngọc Thảo DH17KS 3.1 4.5 7.6
66 17120154 Huỳnh Thị Như Thắm DH17KT 3.6 4.5 8.1
67 17120166 Trần Khoa Thi DH17KT 3.6 4.5 8.1
68 17120167 Trần Huỳnh Thịnh DH17KT 3.7 5.3 9.0
69 17120169 Nguyễn Thị Diễm Thoa DH17KT 3.6 4.5 8.1
70 17120172 Bùi Minh Thư DH17KT 2.4 3 5.4
71 17120173 Hà Ngọc Anh Thư DH17KT 3.4 4 7.4
72 17120176 Nguyễn Thị Minh Thư DH17KT 4.1 5.5 9.6
73 17155059 Nguyễn Thị Anh Thy DH17KN 3.9 2.5 6.4
74 17120186 Nguyễn Thị Thùy Trâm DH17KT 3.1 3.5 6.6
75 17120195 Huỳnh Thị Trinh DH17KT 3.7 5.5 9.2
76 17155064 Ngô Thị Thanh Trông DH17KN 2.8 4 6.8
77 17120198 Phạm Thanh Trúc DH17KT 3.4 2 5.4
78 17120200 Nguyễn Nhật Tùng DH17KT 3.6 5.5 9.1
79 17120206 Phan Thu Uyên DH17KT 3.6 5.5 9.1
80 17120208 Nguyễn Thị Kim Vân DH17KT 3.4 5.6 9.0
 
     

 

Số lần xem trang : 688
Nhập ngày : 15-09-2018
Điều chỉnh lần cuối : 28-01-2019

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 4.2- DH17QTC(30-11-2018)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1- thứ 7.3- RD404(15-09-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 6.3- RD304(15-09-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.4- CT102(15-09-2018)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 5.2 - PV400B(15-09-2018)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 4.1 - RD106(15-09-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 2.3- RD304(15-09-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 2.2- TV102(15-09-2018)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007