Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 7
Toàn hệ thống 714
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp kinh tế sản xuất - Thứ 3.3 - RD103

Điểm tổng kết

 

 

     
 
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đ/qtrình Đ/thi Đ/tkết
1 17120005 Trần Ngọc Trúc Anh DH17KT 4.4 4.6 9.0
2 17120006 Nguyễn Thị Kim Ánh DH17KT 1.0 0.5 1.5
3 18120022 Phạm Hồng Búp DH18KT 2.7 2.3 5.0
4 17120016 Nguyễn Thị Ngọc Chi DH17KT 4.5 4.5 9.0
5 16120039 Phan Thị Hồng Diễm DH16KT 4.3 4 8.3
6 17120026 Hà Xuân Duy DH17KT 1.0 0.5 1.5
7 15120027 Nguyễn Nhựt Duy DH15KT     0.0
8 17120028 Nguyễn Thị Mỹ Duyên DH17KT 1.3 0.5 1.8
9 17120032 Võ Thị Mỹ Duyên DH17KT 4.7 2 6.7
10 17120038 Trần Nguyễn Ngọc DH17KT 4.5 4.5 9.0
11 16120075 Trần Thị Mỹ Hạnh DH16KT 1.0 0.5 1.5
12 17120049 Lê Trung Hiếu DH17KT 4.4 3 7.4
13 17120051 Phan Đức Hiếu DH17KT 4.8 4.5 9.3
14 18120065 Hoàng Thị Hồng Hoa DH18KT 4.5 4.5 9.0
15 15120057 Đàm Huy Hoàng DH15KT 3.5 1.5 5.0
16 17120064 Nguyễn Thị Ngọc Huyền DH17KT 3.6 2 5.6
17 17120073 Nguyễn Thị Hương Lan DH17KT 4.5 3.5 8.0
18 17120077 Hà Thị Mỹ Linh DH17KT 4.5 3.5 8.0
19 17120081 Nguyễn Thị Thùy Linh DH17KT 3.9 3.1 7.0
20 18120119 Lê Thị Cẩm Ly DH18KT 4.3 2 6.3
21 17120090 Phạm Tuyết Mai DH17KT 4.7 4.5 9.2
22 17120092 Nguyễn Hoàng Kiều Mi DH17KT 1.3 1 2.3
23 18120133 Vũ Thị Tuyết Nga DH18KT 4.2 4.5 8.7
24 18120149 Trần Thị Khánh Nguyên DH18KT 4.2 3.5 7.7
25 17120117 Nguyễn Thị Ngọc Như DH17KT 4.4 4.6 9.0
26 17120118 Phan Thị Tố Như DH17KT 4.5 4 8.5
27 17120125 Ka Phẩn DH17KT 4.7 1.5 6.2
28 16120193 Nguyễn Thị Phóng DH16KT 4.3 2.5 6.8
29 17120140 Phan Ngọc Lệ Quyên DH17KT 4.7 2 6.7
30 17120146 Nguyễn ĐẮc Sơn DH17KT 4.3 3 7.3
31 17120151 Vũ Phúc Tâm DH17KT 1.0 0.5 1.5
32 17120153 Hồ Tây DH17KT 1.0 0.5 1.5
33 17120166 Trần Khoa Thi DH17KT 4.6 2 6.6
34 16120256 Ngô Thị Kim Thuỳ DH16KT 4.3 2.5 6.8
35 17120181 Mã Thị Thanh Thủy DH17KT 4.5 4 8.5
36 18120235 Nguyễn Thị Thủy DH18KT 1.0 1 2.0
37 17120177 Trần Thị Anh Thư DH17KT 4.7 3.5 8.2
38 18120231 Nguyễn Thị Thương DH18KT 4.3 4.5 8.8
39 17120189 Đỗ Thị Quỳnh Trang DH17KT 5.2 4 9.2
40 17120194 Võ Thị Thúy Trang DH17KT 3.8 1.5 5.3
41 17120186 Nguyễn Thị Thùy Trâm DH17KT 4.7 3 7.7
42 17120187 Nguyễn Đoàn Bảo Trân DH17KT 4.7 2 6.7
43 14120062 Hoàng Quốc Trọng DH14KT 3.8 3.5 7.3
44 15120206 Lâm Thị Tuyền DH15KT 4.2 2.5 6.7
45 18120281 Đặng Thị Uyên DH18KT 4.5 4.5 9.0
46 18120288 Nguyễn Thị Tường Vi DH18KT 4.4 3 7.4
47 16120327 Nguyễn Hiển Vinh DH16KT      
 
     

Số lần xem trang : 547
Nhập ngày : 15-05-2020
Điều chỉnh lần cuối : 26-08-2020

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp kiến tập thống kê định lượng - DH18KN(07-06-2020)

  Lớp kiến tập thống kê định lượng - DH18KT(07-06-2020)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 6.2- CT101(15-05-2020)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 6.1- TV302(15-05-2020)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 5.2- RD204(15-05-2020)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1- thứ 5.1- RD406(15-05-2020)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 4.4 - HD303(15-05-2020)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 3.1- HD301(15-05-2020)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 2.4- HD301(15-05-2020)

Trang kế tiếp ...

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500