Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 11
Toàn hệ thống 1110
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 4.4 - HD303

Điểm tổng kết

 

 

     
 
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đ/qtrình Đ/thi Đ/tkết
1 17120011 Nguyễn Thị Cẩm Bình DH17KT 3.4 5.6 9.0
2 17122013 Huỳnh Thị Thanh Châu DH17TM 3.5 5 8.5
3 17120015 Dương Linh Chi DH17KT 3.7 4.5 8.2
4 18122030 Lê Thị Bích Diễm DH18QT 3.6 4 7.6
5 17122021 Đinh Thị Thùy Dung DH17QT     0.0
6 17120026 Hà Xuân Duy DH17KT 2.7 2 4.7
7 18122027 Đồng Thị Hồng Đào DH18QT 3.6 4.5 8.1
8 17122032 Nguyễn Thị Ngọc Giàu DH17QT 2.9 2.5 5.4
9 17122036 Nguyễn Thị Thanh Hằng DH17TM 2.5 2 4.5
10 18122066 Nguyễn Thị Thu Hiền DH18QT 3.0 5 8.0
11 18122067 Nguyễn Thị Thu Hiền DH18QT 3.0 4.5 7.5
12 18122076 Nguyễn Thị Ánh Hồng DH18QT 3.4 5 8.4
13 18122077 Nguyễn Thị Bích Hợp DH18QT 3.5 4.5 8.0
14 18122078 Hà Đình Huân DH18QT 3.5 4.5 8.0
15 18155038 Trần Mai Lam DH18KN 2.2 3.5 5.7
16 18122104 Vương Hải Lâm DH18QT 3.8 4.5 8.3
17 18122117 Lâm Đoàn Minh Long DH18QT 3.8 5 8.8
18 16122169 Vũ Hoàng Bảo Long DH16QT     0.0
19 17120088 Lâm Thị Khánh Ly DH17KT 3.7 4 7.7
20 17120097 Nguyễn Duy Nam DH17KT 3.7 4 7.7
21 16122197 Vũ Hải Nam DH16QT 3.5 2.5 6.0
22 18122139 Huỳnh Thúy Ngân DH18QT 3.9 5.1 9.0
23 18122149 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc DH18QT     0.0
24 17155037 Nguyễn Hồng Nhi DH17KN 3.5 4.5 8.0
25 17120117 Nguyễn Thị Ngọc Như DH17KT 3.5 3.5 7.0
26 17120118 Phan Thị Tố Như DH17KT 3.7 2.5 6.2
27 18122204 Nguyễn Tấn Phước DH18QT 3.8 4.5 8.3
28 17122123 Đỗ Thu Phương DH17TM     0.0
29 14122112 Ngô Việt Phương DH14QT     0.0
30 17120133 Lâm Thị Bích Phượng DH17KT 2.6 2 4.6
31 17120135 Nguyễn Ngọc Yến Phượng DH17KT 3.8 3 6.8
32 18122213 Phan Tấn Quang DH18TM 3.5 5 8.5
33 18122226 Lê Thị Hiếu Quỳnh DH18QT 3.5 5 8.5
34 17120143 Phạm Tấn Quỳnh DH17KT 4.0 5 9.0
35 18122230 Hồ Nguyễn Nguyệt Sang DH18TM 3.3 5 8.3
36 17120151 Vũ Phúc Tâm DH17KT 3.5 2.5 6.0
37 14124499 Hoàng Cảnh Thắng DH14KT     0.0
38 17120169 Nguyễn Thị Diễm Thoa DH17KT 3.7 2 5.7
39 17122154 Trần Thị Kim Thoa DH17QT 2.9 4.1 7.0
40 18122286 Dương Thoại Anh Thùy DH18TM 3.3 4.5 7.8
41 17120180 Mã Thị Hồng Thủy DH17KT 3.4 3 6.4
42 17120181 Mã Thị Thanh Thủy DH17KT 3.4 4 7.4
43 17120173 Hà Ngọc Anh Thư DH17KT 3.5 3 6.5
44 18122284 Nguyễn Thị Thương DH18TM 3.6 4 7.6
45 18122293 Lê Minh Tiến DH18QT 4.1 3 7.1
46 18122316 Phạm Huyền Trang DH18QT 3.6 5 8.6
47 18122307 Trần Nguyệt Trâm DH18TM 3.3 4.5 7.8
48 18122319 Trần Thành Trí DH18TM 3.3 4 7.3
49 17120198 Phạm Thanh Trúc DH17KT 3.5 3 6.5
50 16122375 Nguyễn Thị Tú Uyên DH16QT 2.5 2 4.5
51 16120327 Nguyễn Hiển Vinh DH16KT     0.0
52 15122274 Thân Quang Vinh DH15TM 2.5 2 4.5
53 17122210 Lê Thị Anh DH17TM 3.5 4 7.5
54 18122368 Cao Võ Tuấn VỸ DH18QT 3.8 5 8.8
55 17122219 PhanHải Yến DH17TM 3.5 5 8.5
  14155131 NgôXuân  Tùng kn 2.5 2 4.5
 
     

Số lần xem trang : 503
Nhập ngày : 15-05-2020
Điều chỉnh lần cuối : 29-08-2020

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp kiến tập thống kê định lượng - DH18KN(07-06-2020)

  Lớp kiến tập thống kê định lượng - DH18KT(07-06-2020)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 6.2- CT101(15-05-2020)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 6.1- TV302(15-05-2020)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 5.2- RD204(15-05-2020)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1- thứ 5.1- RD406(15-05-2020)

  Lớp kinh tế sản xuất - Thứ 3.3 - RD103 (15-05-2020)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 3.1- HD301(15-05-2020)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 2.4- HD301(15-05-2020)

Trang kế tiếp ...

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500