Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 6
Toàn hệ thống 1155
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp kiến tập thống kê định lượng - DH18KN

 Điểm tổng kết

 

     
 
MSSV HỌ TÊN ĐIỂM TỔNG
  Cao Vũ Trường An 7.0
  Trần Thị Minh Anh 9.8
18155003 Nguyễn Hoàng Anh 9.5
17555003 Nguyễn Võ Nam  Bình 9.3
18155007 Hồ Ngọc Hoàn  Châu 9.3
18155008 Nguyễn Thị Minh Châu 9.0
18155009 Phan Nguyễn Lan  Chi 9.3
  Nguyễn Thị Ngọc Điễm 9.8
18155014 Phạm Ngô Đông Điền 9.0
18155015 Nguyễn Hồng  Đức 10.0
18155017 ĐẶNG THÙY DƯƠNG Dương 9.6
18155018 Phan Tuấn Duy 7.0
17155078 H'Dân  Ênuôl 0.0
18155020 Nguyễn Ngọc  Hân 9.5
  Lê Thị Lệ  Hằng 9.8
  Nguyễn Thị Mỹ  Hạnh 9.8
18155024 ĐỖ ANH HÀO Hào 8.9
16120365 PHẠM THỊ MỸ HẢO Hảo 9.4
18155027 NGUYỄN THỊ THU HIỀN Hiền 9.4
17155900 Lê Xuân Hiển 8.0
  Phan Ngọc  Hòa 9.8
18155030 Trần Thị Tiểu Hòa 9.5
18155033 Phan Thị Như  Huỳnh 9.5
18155034 TRẦN NGUYỄN MỸ HUỲNH Huỳnh 9.4
  Nguyễn Đoàn Quốc Khánh 8.3
18155037 Trần Thị Thúy Kiều 10.0
18155038 Trần Mai  Lam 9.5
18155039 Đoàn Trần Vĩnh Lâm 9.5
  Ngô Thị Mai  Lan 9.8
18155040 LÊ NGỌC BẢO LAN Lan 9.4
18155042 Phạm Thị Mỹ  Liên 9.3
18155046 Lê Thị Tuyết  Linh 9.5
18155044 ĐÀO THỊ HỒNG LINH Linh 9.4
18155049 Đinh Hoàng Long 8.3
18155052 PHAN THỊ LÝ 9.4
  Lê Thị Lan Mai 9.8
18155056 Nguyễn Thị Ngọc  Minh 9.0
18155055 Nguyễn Hoàng Minh 9.5
18155057 NGUYỄN THỊ DIỄM MY My 9.4
18155060 Võ Thị Thanh  Nhàn 9.0
18155061 Phạm Trung  Nhân 9.5
18155063 Nguyễn Thị Băng  Nhi 9.0
18155064 Nguyễn Thị Tiết Nhi 9.0
18155066 Võ Huỳnh Phương  Nhung 9.5
18155068 NGUYỄN THÀNH PHÁT Phát 9.4
  Nguyễn Thanh  Phong 9.5
18155070 Vũ Hải  Phong 10.0
  Lâm Tấn  Phước 10.0
18155075 LÊ XUÂN QUANG Quang 9.4
  Trần Nhi Quỳnh 10.0
  Lê Trường Sanh 9.0
18155081 ĐÀO THỊ THU SƯƠNG Sương 9.4
18155082 TRƯƠNG VĂN THANH Thanh 9.2
18155086 NGUYỄN THUẬN MINH THƯ Thư 9.2
18155087 Huỳnh Minh  Thuận 9.0
18155088 Trần Nguyễn Mỹ Thuận 9.5
  Nguyễn Thị Thu  Thủy 9.3
  Trần Thị Ái Tiên 9.8
18155093 Nguyễn Trung Thành Tín 10.0
18155094 Lê Thị Huyền Trân 9.5
18155096 Phan Thị Thu  Trang 8.5
  Nguyễn Thị Thu  Trang 9.3
18155097 TRẦN THẢO TRANG Trang 9.6
18155101 Phạm Minh  Tuấn 9.0
18155102 Cao Thị Hoàng Uyên 9.0
  Vũ Tường Vi 9.8
18155109 Nguyễn Thị Cẩm  Vy 9.3
18155108 LÊ VY Vy 9.6
17155077 TRẦN PHI YẾN Yến 9.4
 
     

Số lần xem trang : 586
Nhập ngày : 07-06-2020
Điều chỉnh lần cuối : 11-11-2020

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp kiến tập thống kê định lượng - DH18KT(07-06-2020)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 6.2- CT101(15-05-2020)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 6.1- TV302(15-05-2020)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 5.2- RD204(15-05-2020)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1- thứ 5.1- RD406(15-05-2020)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 4.4 - HD303(15-05-2020)

  Lớp kinh tế sản xuất - Thứ 3.3 - RD103 (15-05-2020)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 3.1- HD301(15-05-2020)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 2.4- HD301(15-05-2020)

Trang kế tiếp ...

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500