TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG

Thống kê

Số lần xem
Đang xem 5
Toàn hệ thống 1098
Trong vòng 1 giờ qua

Thành viên

Email:
Password

Tìm kiếm

 

Từ internet

 

Trong trang này  

Trang nhất

.:: Đề cương môn học Cơ học kỹ thuật ::.

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CƠ HỌC KỸ THUẬT (207102 - 4TC)

.:: ::.

.:: ::.

BÀI GIẢNG CƠ KỸ THUẬT ỨNG DỤNG (207147 – 2TC – PPT)

BÀI GIẢNG CÆ  KỸ THUẬT ỨNG DỤNG (207147 – 2TC – PPT)

Chương 0: Giới thiệu chung

ChÆ°Æ¡ng 1: Giá»›i thiệu môn học

ChÆ°Æ¡ng 2: Động lá»±c học – Phần 1: Động học

ChÆ°Æ¡ng 2: Động lá»±c học – Phần 2: Động lá»±c học

ChÆ°Æ¡ng 3: Các cÆ¡ cấu

ChÆ°Æ¡ng 4: Chi tiết máy

Tham khảo: Các chỉ tiêu chi tiết máy

Giáo trình môn học Cơ kỹ thuật - Ứng dụng

Giáo trình môn học CÆ¡ kỹ thuật - Ứng dụng (PDF)

Dowload tại Ä‘ây!

.:: ::.

Bài tập môn học Cơ kỹ thuật - Ứng dụng

Bài tập môn học CÆ¡ kỹ thuật - Ứng dụng (DOC)

Dowload tại Ä‘ây!

.:: Bài giảng Cơ học kỹ thuật ::.

ÔN TẬP CƠ KỸ THUẬT

ÔN TẬP MÔN HỌC: CƠ KỸ THUẬT MMH: 207104 Đề thi: có 4 câu, 8 điểm, 75 phút. Nội dung: - Ma sát: 5, 6 - Năng lượng, công và công suất: 4, 7 - Truyền động bánh răng: thông số hình học bánh răng. - Cân bằng máy: cân bằng khâu quay mỏng.

Bài giảng Cơ học kỹ thuật (207104 – 3TC) - PPT

ChÆ°Æ¡ng 1: Ma sát

ChÆ°Æ¡ng 1 bổ sung: Công và năng lượng

ChÆ°Æ¡ng 2: Cân bằng máy

ChÆ°Æ¡ng 3: CÆ¡ cấu phẳng toàn khá»›p thấp

ChÆ°Æ¡ng 4: CÆ¡ cấu bánh răng

Bài tập môn Cơ học kỹ thuật

Xem tiếp >>

.:: Bài giảng CTM ::.

.:: Bài giảng Nguyên Lý Máy ::.

Bài giảng Nguyên lý máy (ppt)

LÆ°u hành ná»™i bá»™!

Chương Mở đầu

ChÆ°Æ¡ng 1:   Cấu tạo và phân loại cÆ¡ cấu

ChÆ°Æ¡ng 2:  Phân tích Ä‘á»™ng học

ChÆ°Æ¡ng 3:  Phân tích lá»±c

ChÆ°Æ¡ng 4:  Ma sát

ChÆ°Æ¡ng 5: Động lá»±c học máy

ChÆ°Æ¡ng 6:  Các chỉ tiêu chất lượng

ChÆ°Æ¡ng 7:  CÆ¡ cấu nhiều thanh

ChÆ°Æ¡ng 8:  CÆ¡ cấu cam

ChÆ°Æ¡ng 9: CÆ¡ cấu bánh răng (I - Bánh răng phẳng; II - Bánh răng không gian; III - Hệ bánh răng)

ChÆ°Æ¡ng 10:  Má»™t số cÆ¡ cấu khác

Tài liệu học tập môn Nguyên Lý Máy - HK1 Năm học 2014-2015

Sinh viên xem ná»™i dung trong các File Ä‘ính kèm bên dÆ°á»›i:

1. Bài giảng

2. Phụ lục bài giảng (tham khảo)

3. Bài tập bắt buá»™c

4. Bài tập mở rá»™ng

5. Bài tập Nguyên lý máy - Tạ Ngọc Hải - 2005

GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ MÁY (207111)

Xem tiếp >>

.:: Đề cương môn học và Đề cương ôn tập NLM ::.

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NGUYÊN LÝ MÁY (207112 - 2TC)

.:: Bài tập Nguyên Lý Máy ::.

BÀI TẬP NGUYÊN LÝ MÁY (EBOOK)

BÀI TẬP NGUYÊN LÝ MÁY

Bản Ebook, tái bản năm 2009 của thầy Tạ Ngọc Hải.

ĐỀ BÀI TẬP LỚN NGUYÊN LÝ MÁY

.:: Điểm thi Nguyên Lý Máy ::.

Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY 207111 - Học kỳ 2 - NH 2021-2022 - LỚP DH21CKC

Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 07

Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 06

Xem tiếp >>

.:: Bài Giảng Sức Bền Vật Liệu ::.

Bài giảng SỨC BỀN VẬT LIỆU

Bài giảng môn học: Sức bền vật liệu

(LÆ°u hành ná»™i bá»™)

.:: Bài Tập Sức Bền Vật Liệu ::.

.:: Đề cương môn học và Đề cương ôn tập SBVL ::.

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC SỨC BỀN VẬT LIỆU (207113 - 3TC)

.:: Điểm Thi Sức Bền Vật Liệu ::.

Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU 207148 - Học kỳ 2 - NH 2020-2021 - Nhóm 10 - TỔ 01&02&03

Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU 207113 - Học kỳ 2 - NH 2020-2021 - Nhóm 1 - TỔ 01&02

Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 06 - TỔ 01&02

Xem tiếp >>

.:: Điểm thi môn CƠ HỌC KỸ THUẬT ::.

Điểm thi CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 2 - Học kỳ 2 - Năm học 2021-2022 - LỚP DH18CK

Điểm thi CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 2 - Học kỳ 2 - Năm học 2021-2022 - LỚP DH18CC

Điểm thi CƠ HỌC KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021 - Nhóm 4

Xem tiếp >>

.:: Thời khóa biểu ::.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP DH18CKC - HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2018-2019

 FILE ĐÍNH KÈM

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2013-2014

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2013-2014

Xem tiếp >>

.:: Điểm thi CKT_UD ::.

Điểm thi CƠ KỸ THUẬT ỨNG DỤNG 207147 - Học kỳ 2 - NH 2021-2022 - LỚP DH21RENT

Điểm thi CƠ KỸ THUẬT ỨNG DỤNG 207147 - Học kỳ 2 - NH 2021-2022 - LỚP DH21RE

Trang liên kết

 

      THIẾT KẾ MÁY

Liên hệ: Trương Quang Trường. Địa chỉ: Bộ môn Kỹ thuật cơ sở - Khoa Cơ khí-Công Nghệ - Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Điện thoại: (084)093.345.9303 Email: tqtruong(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007