Thống kê
Số lần xem
Đang xem 129
Toàn hệ thống 5241
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

web site traffic statistics

Công cụ thống kê và báo cáo web

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Minh Trí

 

 

Một người tiêu dùng có thu nhập I = 900 dùng để mua 2 sản phẩm X và Y với Px = 10đ/sp; Py =40đ/sp. Mức thỏa mãn được thể hiện qua hàm số TU =(X-2)*Y

Yêu cầu:

  1. Viết phương trình đường ngân sách theo 3 dạng khác nhau

  2. Viết phương trình hữu dụng biên cho hai loại hàng hóa

  3. Tìm phối hợp tối ưu giữa hai loại hàng hóa và tính tổng hữu dụng tối đa đạt được

  4. Nếu thu nhập tăng lên 1220, trong khi giá 2 hàng hóa không đổi, phối hợp tối ưu mới và tổng hữu dụng đạt được là bao nhiêu?

  5. Nếu thu nhập giảm xuống còn 740, trong khi giá 2 hàng hóa không đổi, phối hợp tối ưu mới và tổng hữu dụng đạt được là bao nhiêu?

  6. Mô tả các câu trên bằng đồ thị và vẽ đường tiêu dùng thu nhập dựa vào kết quả 3 câu từ 3-5.

  7. Vẽ đường Engel mô tả mối quan hệ giữa thu nhập và cầu hàng hóa X và tính hệ số co giãn của cầu theo theo thu nhập trong 2 khoảng thu nhập: (1) từ 720 đến 900 và (2) từ 900 đến 1220.

 

Lời giải

Câu 1:

Người tiêu dùng có thu nhập 900 (I) để mua 2 hàng hóa nên số tiền này bằng tổng số tiền chi mua hàng hóa X (PX*X) cộng với tiền chi mua hàng hóa Y (PX*X), vậy phương trình đường ngân sách là:

         10X +40Y = 900

  ó    X + 4Y = 90       (1)

Phương trình này có thể được viết lại dưới 2 dạng Y=f(X) và X=f(Y) bằng cách chuyển vế như sau:

          X = -4Y +90       (2), hoặc

          Y = -1/4X +45/2 (3)

 

Câu 2:

Từ lý thuyết ta biết được, hàm hữu dụng biên là đạo hàm của hàm tổng hữu dụng

ð      MUX =(TU)x’ = Y

       và  MUY =(TU)Y’ = X-2

 

Câu 3:

Theo lý thuyết, phối hợp tối ưu giữa 2 hàng hóa đạt được khi thỏa mãn hệ phương trình:

            I = Px*X + PY*Y        (1)  - PT đường ngân sách

       và MUX*PY = MUY*PX    (2)  - PT tối ưu trong tiêu dùng

 Thế các giá trị có được từ đề bài và kết quả câu trên vào, ta được

           900 = 10*X + 40*Y        (1’) 

       và Y*40 = (X-2)*10                 (2’) 

ó  

           90 = X + 4Y        (1’’) 

       và 2 =  X – 4Y             (2’’) 

Lấy (2’’) + (1’’)

=> 2 X = 92   ó X = 46

Thế vào (2’’) => Y = 11

Thế giá trị X, Y vào hàm tổng hữu dụng ta được

 TU = (46 – 2)*11 = 484 (đơn vị hữu dụng)

Vậy phối hợp tối ưu là 46 sản phẩm X11 sản phẩm Y. Phối hợp này đạt tổng hữu dụng cao nhất là 484 đơn vị hữu dụng

 

Câu 4:

Khi thu nhập tăng lên đến 1220, các yếu tố khác không đổi, để tìm phối hợp tối ưu ta chỉ cần thay đổi thu nhập trong việc xây dựng PT đường ngân sách và giải hệ phương trình theo phương pháp giống câu 3. Cụ thể, ta có hệ phương trình

 

           1220 = 10*X + 40*Y        (1’) 

       và  Y*40 = (X-2)*10                 (2’) 

ó  

           122 = X + 4Y        (1’’) 

       và 2 =  X – 4Y             (2’’) 

Lấy (2’’) + (1’’)

=> 2 X = 124   ó X = 62

Thế vào (2’’) =>  Y = 15

Thế giá trị X, Y vào hàm tổng hữu dụng ta được

 TU = (62 – 2)*15 = 900 (đơn vị hữu dụng)

Vậy phối hợp tối ưu với ngân sách mới là 60 sản phẩm X15 sản phẩm Y. Phối hợp này đạt tổng hữu dụng cao nhất là 900 đơn vị hữu dụng

 

Câu 5:

Khi thu nhập tăng lên đến 1220, các yếu tố khác không đổi, lý luận tương tự câu 4 ta được hệ phương trình

 

           740 = 10*X + 40*Y        (1’) 

       và  Y*40 = (X-2)*10                 (2’) 

ó  

           74 = X + 4Y        (1’’) 

       và 2 =  X – 4Y             (2’’) 

Lấy (2’’) + (1’’)

=> 2 X = 76   ó X = 38

Thế vào (2’’) =>  Y = 9

Thế giá trị X, Y vào hàm tổng hữu dụng ta được

 TU = (38 – 2)*9 = 324 (đơn vị hữu dụng)

Vậy phối hợp tối ưu với ngân sách mới là 38 sản phẩm X9 sản phẩm Y. Phối hợp này đạt tổng hữu dụng cao nhất là 324 đơn vị hữu dụng

 

Câu 6

Xem đồ thị

 

Câu 7:

Ta có công thức tính hệ số co giãn của cầu theo thu nhập

 

Tại mức thu nhập 720, ta tính được lượng cầu hàng hóa X là 38 (câu 5)

Tại mức thu nhập 900, ta tính được lượng cầu hàng hóa X là 46 (câu 3)

Thay các giá trị thu nhập và lượng cầu hàng hóa X trong khoảng thu nhập 720 đến 900, ta được

 EI = [(46-38)*(900+720)]/[(900-720)*(46+38) = 0,86

 

Tại mức thu nhập 900, ta tính được lượng cầu hàng hóa X là 46 (câu 3)

 Tại mức thu nhập 1220, ta tính được lượng cầu hàng hóa X là 62 (câu 4)

Thay các giá trị thu nhập và lượng cầu hàng hóa X trong khoảng thu nhập 900 đến 1220, ta được

 EI = [(62-46)*(1220+900)]/[(1220-900)*(62+46)= 0,98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình minh họa câu 1 - 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Số lần xem trang : 17860
Nhập ngày : 20-08-2013
Điều chỉnh lần cuối : 24-08-2013

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Một số bài tập mẫu môn Kinh tế Vi Mô

  Chương 4 - Bài tập số 1: Xác định năng suất trung bình và năng suất biên(24-08-2013)

  Chương 3- Bài tập số 2: Bài toán tối ưu tiêu dùng, đường tiêu thụ giá cả và hệ số co giãn của cầu theo giá(24-08-2013)

  Chương 2 - Bài tập số 13: Tác động của chính sách trợ cấp(18-08-2013)

  Chương 2 - Bài tập số 12: Tác động của chính sách thuế(17-08-2013)

  Chương 2 - Bài tập số 11: Tác động của chính sách giá sàn(17-08-2013)

  Chương 2 - Bài tập số 10: Tác động của chính sách giá trần(17-08-2013)

  Chương 2 - Bài tập số 9: Xác định thặng dư sản xuất và thặng dư tiêu dùng(10-08-2013)

  Chương 2 - Bài tập số 8: Cân bằng cung cầu và sự thay đổi trạng thái cân bằng(10-08-2013)

  Chương 2 - Bài tập số 7: Xác định hệ số co giãn của cung theo giá(10-08-2013)

  Chương 2 - Bài tập số 6: Xây dựng phương trình đường cung(10-08-2013)

Trang kế tiếp ... 1 2

Liên hệ: Trần Minh Trí Đc: Email:tmtri@hcmuaf.edu.vn; ĐT: 0908.357.636

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007