Thống kê
Số lần xem
Đang xem 142
Toàn hệ thống 1766
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

web site traffic statistics

Công cụ thống kê và báo cáo web

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Bài tập tổng hợp 2, kết hợp chương 4 và 5: Giải theo đề nghị của bạn "Quy Thanh Tran"

 

 

 

 


 

 Hàm sản xuất của hãng là Q=100L1/2

Hãng thuê lao động với đơn giá w=2500

a)     Viết phương trình đường tổng chi phí của hãng

b)     Nếu hãng hoạt động như trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo với giá hiện tại là P=200 thì hãng thuê bao nhiêu lao động?

 

BÀI GIẢI

a) Hàm sản xuất trên có thể được chuyển thành

        L1/2 = Q/100

<=>  L   = Q2/10.000  (1)

   Hàm tổng chi phí cơ bản là

          TC = K.r + L.w

  Vì hàm sản lượng không có yếu tố K (làm thủ công, không cần máy móc) nên hàm tổng chi phí là

         TC = L.w              (2)

    Thế (1) và giá trị w=2500 vào (2)

<=>  TC = Q2/10.000 * 2500

<=>  TC = ¼*Q2     (đây là đáp án câu a)

 

b) Từ mà tổng chi phí TC = ¼*Q2     

    => MC = ½*Q

    Trong thì trường cạnh tranh hoàn hảo, hãng đạt lợi nhuận tối đa khi

     MC = P

<=> ½*Q  = 200

  => Q = 400

Thế Q = 400 vào (1) =>  L=16 (đây là đáp án câu b)

Vậy hãng sẽ thuê 16 lao động, để đạt lợi nhuận tối đa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang : 5492
Nhập ngày : 24-04-2015
Điều chỉnh lần cuối : 24-04-2015

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Một số bài tập mẫu môn Kinh tế Vi Mô

  Chương 3- Bài tập số 2: Bài toán tối ưu tiêu dùng, đường tiêu thụ giá cả và hệ số co giãn của cầu theo giá(24-08-2013)

  Chương 3- Bài tập số 1: Bài toán tối ưu tiêu dùng, đường tiêu thụ thu nhập và đường Engel(20-08-2013)

  Chương 2 - Bài tập số 13: Tác động của chính sách trợ cấp(18-08-2013)

  Chương 2 - Bài tập số 12: Tác động của chính sách thuế(17-08-2013)

  Chương 2 - Bài tập số 11: Tác động của chính sách giá sàn(17-08-2013)

  Chương 2 - Bài tập số 10: Tác động của chính sách giá trần(17-08-2013)

  Chương 2 - Bài tập số 9: Xác định thặng dư sản xuất và thặng dư tiêu dùng(10-08-2013)

  Chương 2 - Bài tập số 8: Cân bằng cung cầu và sự thay đổi trạng thái cân bằng(10-08-2013)

  Chương 2 - Bài tập số 7: Xác định hệ số co giãn của cung theo giá(10-08-2013)

  Chương 2 - Bài tập số 6: Xây dựng phương trình đường cung(10-08-2013)

Trang kế tiếp ... 1 2

Liên hệ: Trần Minh Trí Đc: Email:tmtri@hcmuaf.edu.vn; ĐT: 0908.357.636

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007