Trang thông tin Lê Văn Phận

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 25
Toàn hệ thống 341
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 
 

SMS  Caffe


Tự học lắp ráp máy tính

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm TỔNG KẾT môn học CSDL Địa lý HK1-2012-2013

 

 

STT MSSV Lớp Điểm giữa kỳ Chuyên cần Điểm thi Tổng kết
1 09162003 DH09GI 9 10 7 8.2
2 09162011 DH09GI 9 7.5 10 9.2
3 10162002 DH10GE 8 10 5 6.9
4 10162003 DH10GE 0 0 1 0.5
5 10162005 DH10GE 10 10 4 7
6 10162006 DH10GE 9 10 0 4.7
7 10162007 DH10GE 10 10 7 8.5
8 10162008 DH10GE 7.5 10 5 6.8
9 10162009 DH10GE 8 10 7.5 8.2
10 10162011 DH10GE 10 10 10 10
11 10173001 DH10GE 9 10 5 7.2
12 10173004 DH10GE 10 10 8 9
13 10173005 DH10GE 8.5 7.5 6 7.1
14 10173006 DH10GE 8.5 7.5 7 7.6
15 10173007 DH10GE 9 10 7 8.2
16 10173008 DH10GE 8.5 7.5 7 7.6
17 10173010 DH10GE 8 10 7 7.9
18 10173016 DH10GE 7 10 6 7.1
19 10173017 DH10GE 9 10 8 8.7
20 10173018 DH10GE 8.5 10 10 9.6
21 10173019 DH10GE 8 10 5 6.9
22 10173020 DH10GE 9 10 8 8.7
23 10173021 DH10GE 9 2.5 6 6.2
24 10173022 DH10GE 8.5 7.5 4 6.1
25 10173023 DH10GE 8.5 10 5 7.1
26 10173025 DH10GE 6 7.5 4.5 5.6
27 10173027 DH10GE 9 7.5 4 6.2
28 10173030 DH10GE 9 10 7 8.2
29 10173031 DH10GE 9.5 10 5 7.4
30 10173032 DH10GE 8.5 0 2 3.6
31 10173035 DH10GE 10 10 9 9.5
32 10173036 DH10GE 6 5 6 5.8
33 10173039 DH10GE 8 7.5 5 6.4
34 10173042 DH10GE 8.5 10 7 8.1
35 10173043 DH10GE 9 10 10 9.7
36 10173047 DH10GE 7.5 10 10 9.3
37 10173048 DH10GE 9 2.5 1 3.7
38 10173049 DH10GE 10 7.5 6 7.5
39 10173051 DH10GE 10 10 10 10

Đã cập nhật - các bạn có ý kiến về điểm làm đơn phúc khảo lên Trung tâm khảo khí giùm nhé

Số lần xem trang : 2248
Nhập ngày : 23-01-2013
Điều chỉnh lần cuối : 31-01-2013

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Thông tin đểm thi các lớp của giáo viên

  Điểm môn PTTKHTTDL - 2018(10-06-2019)

  Điểm thi môn lập trình cơ bản - GIS(08-10-2018)

  Điểm môn Phân tích thiết kế HTTTDL(07-03-2018)

  Điểm thi Lập trình Cơ bản - DH15GI(05-02-2017)

  Điểm Internet webgis -DH13GI(25-07-2016)

  Điểm Môn KT Lập trình DH14TD(22-07-2016)

  Điểm môn Lập trình Ứng dụng GIS (20-03-2016)

  Điểm môn học Đo lường ĐK MT - DH12TD(19-03-2016)

  Điểm Internet -webgis - DH12GI -(16-03-2016)

  Điểm môn Kỹ thuật lập trình DH13GI(10-12-2015)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6 7

Lê Văn Phận Đc:Quản trị mạng - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Email: lvphan(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007