Trang thông tin Lê Văn Phận

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 17
Toàn hệ thống 332
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 
 

SMS  Caffe


Tự học lắp ráp máy tính

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Bảng điểm Nhập môn tin học A lớp DH07NT

Nhập môn tin học A DH07NT - LẦN 1

Lưu ý: Phần điểm đánh đấu màu đỏ phải thi lại - lịch thi xem trên trang web http://fit.hcmuaf.edu.vn sau khi nghỉ hè.

 

mssv Phan 2 phan 1 Trung bình
07116002 7 6,25 7
07116004 3 4,75 4
07116007 7,5 6,5 7
07116009 8 7,25 8
07116013 6,5 5,5 6
07116016 10 4,5 7
07116017 10 2,75 6
07116020 10 2,5 6
07116022 10 6,25 8
07116023 10 6,5 8
07116026 6,5 6,25 6
07116025 7,5 5,5 7
07116028 10 9,75 10
07116030 10 5,75 8
07116032 1,5 4,5 3
07116037 6,75 1,5 4
07116040 8,5 7,5 8
07116041 8,5 5,75 7
07116044 10 7,75 9
07116048 10 7 9
07116052 9 7 8
07116056 8,5 5,75 7
07116059 8,5 9,25 9
07116060 8,5 3,5 6
07116063 3,5 4,5 4
07116069 5 6 6
07116077 10 5,25 8
07116076 4,5 5,5 5
07116078 4,75 6,25 6
07116080 1,5 7,75 5
07116083 5 8,25 7
07116086 10 10 10
07116089 9,5 6,25 8
07116091 10 7,5 9
07116094 1 5 3
07116101 5 5,25 5
07116105 9 9,75 9
07116104 6 3,5 5
07116110 7,5 3,5 6
07116111 5 3,5 4
07116113 6 8 7
07116117 5 7,75 6
07116097 10 6,75 8
07116123 5 5,25 5
07116124 5 9,75 7
07116127 4 9,75 7
07116128 8,5 7,25 8
07116132 2,5 6,5 5
07116137 9 8,5 9
07116140 1,5 7 4
07116142 4 6,75 5
07116143 5 4,25 5
07126145 10 8,75 9
07116151 6,5 8 7
07116150 8 5,5 7
07116156 8,5 9,25 9
07116158 10 9,25 10
07116163 10 9,25 10
07116165 10 7 9
07116168 9 7 8
07116170 7,5 5 6
07116171 5 7 6
07116173 7,5 7 7
07116182 7,5 7 7
07116180 5 6 6
07116176 4 7 6
07116174 1 3,25 2
07116206 10 10 10
07116204 6 4,75 5
07116185 1,5 6 4
07116189 5 5,5 5
07116205 8,5 6 7
07116194 5 8,5 7
07116191 5 10 8
07116247 6 6,5 6
07116209 7 9,5 8
07116214 3 6,25 5
07116216 5 9,5 7
07116215 6 7,5 7
07116218 5 7 6
07116219 5 7,25 6
07116223 5 4,75 5
07116227 7 8 8
07116230 3 5 4
07116228 3 3 3
07116246 6 6,5 6
07116162 6 6,5 6
07116244 8,5 7,25 8
07116236 1,5 1,5 2
07116139 5 4 5
07116029 10 6,5 8

Số lần xem trang : 2881
Nhập ngày : 11-07-2008
Điều chỉnh lần cuối : 16-07-2008

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Thông tin đểm thi các lớp của giáo viên

  Điểm môn PTTKHTTDL - 2018(10-06-2019)

  Điểm thi môn lập trình cơ bản - GIS(08-10-2018)

  Điểm môn Phân tích thiết kế HTTTDL(07-03-2018)

  Điểm thi Lập trình Cơ bản - DH15GI(05-02-2017)

  Điểm Internet webgis -DH13GI(25-07-2016)

  Điểm Môn KT Lập trình DH14TD(22-07-2016)

  Điểm môn Lập trình Ứng dụng GIS (20-03-2016)

  Điểm môn học Đo lường ĐK MT - DH12TD(19-03-2016)

  Điểm Internet -webgis - DH12GI -(16-03-2016)

  Điểm môn Kỹ thuật lập trình DH13GI(10-12-2015)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6 7

Lê Văn Phận Đc:Quản trị mạng - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Email: lvphan(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007