Trang thông tin Lê Văn Phận

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 15
Toàn hệ thống 330
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 
 

SMS  Caffe


Tự học lắp ráp máy tính

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Bảng điểm Nhập môn tin học A lớp DH07QR

Nhập môn tin học A DH07QR - LẦN - điểm màu đỏ phải thi lại - lịch thi theo dõi trên trang web http://fit.hcmuaf.edu.vn

mssv Phan 2 phan 1 Trung bình
07147005 2,5 8,5 6
07147008 2,5 7,25 5
07147009 5 8,25 7
07147012 4 6,25 5
07147015 6,5 5 6
07147123 10 7,25 9
07147018 2,5 6,25 4
07147125 1,5 5,5 4
07147022 1,5 9,25 5
07147023 3,5 8,25 6
07147130 8,5 9,25 9
07147129 6 7 7
07147132 2,5 9,25 6
07147026 3,5 5,5 5
07147134 1,5 6,25 4
07147135 4,5 5 5
07147030 4 7,25 6
07147031 1,5 9,25 5
07147032 2,5 7,5 5
07147029 7,5 5,75 7
07147119 1,5 5,75 4
07147141 2,5 7,75 5
07147036 1,5 3 2
07147037 6,5 7,25 7
07147145 3,5 2,5 3
07147139 6,5 4,25 5
07147038 2,5 6,75 5
07147146 1,5 3,75 3
07147039 4,5 0 2
07147148 2,5 4 3
07147150 6 7,25 7
07147043 4,5 8,5 7
07147044 1,5 0 1
07147045 4,25 4,75 5
07147051 4,5 9,75 7
07147052 2,5 5,25 4
07147156 5,25 8,5 7
07147068 5 7 6
07147160 6,5 2,5 5
07147098 2,5 7,25 5
07147167 2,25 4 3
07147064 1,5 3 2
07147054 1,5 6,5 4
07147163 2,5 3,75 3
07147073 3,5 9,25 6
07147165 2,5 0 1
07147166 7 8 8
07147075 2,5 5,5 4
07147178 2,5 6 4
07147177 4,5 3,25 4
07147088 1,5 2 2
07147089 2,5 5,5 4
07147090 3,5 4,25 4
07147181 5 7 6
07147182 2,25 5,75 4
07147092 5,5 4,5 5
07147183 3,5 4 4
07147185 2,5 6 4
07147094 2,5 5,75 4
07147101 3,5 1,5 3
07147100 3,5 6,25 5
07147192 1,5 9,5 6
07114100 7,5 2,5 5
07147188 1,5 6,75 4
07147194 10 8,5 9
07147102 10 6,75 8
07147104 2,25 3 3
07147198 8,5 5 7
07147110 10 8 9
07147112 10 7 9
07147113 1,5 5,25 3
07147203 6,5 5,75 6
07147207 6 6 6

Số lần xem trang : 2104
Nhập ngày : 14-07-2008
Điều chỉnh lần cuối : 17-07-2008

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Thông tin đểm thi các lớp của giáo viên

  Điểm môn PTTKHTTDL - 2018(10-06-2019)

  Điểm thi môn lập trình cơ bản - GIS(08-10-2018)

  Điểm môn Phân tích thiết kế HTTTDL(07-03-2018)

  Điểm thi Lập trình Cơ bản - DH15GI(05-02-2017)

  Điểm Internet webgis -DH13GI(25-07-2016)

  Điểm Môn KT Lập trình DH14TD(22-07-2016)

  Điểm môn Lập trình Ứng dụng GIS (20-03-2016)

  Điểm môn học Đo lường ĐK MT - DH12TD(19-03-2016)

  Điểm Internet -webgis - DH12GI -(16-03-2016)

  Điểm môn Kỹ thuật lập trình DH13GI(10-12-2015)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6 7

Lê Văn Phận Đc:Quản trị mạng - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Email: lvphan(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007