Trang thông tin Lê Văn Phận

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 22
Toàn hệ thống 328
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 
 

SMS  Caffe


Tự học lắp ráp máy tính

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm thi lần 2 THDC lớp DH07QR

Điểm thi lần 2 THDC lớp DH07QR

MSSV PHAN 2 PHAN 1 TB
07147119 6 5,75 6
07147125 5 5,5 5
07147145 2,5 4 3
07147039 6 6,5 6
07147148 5 4 5
07147044 2 7 5
07147052 3 5,25 4
07147054 1,5 6,5 4
07147055 1,5 0 1
07147062 3,5 7 5
07147064 7 7,25 7
07147163 5 7 6
07147165 3 6 5
07147167 1,5 5 3
07147075 4,25 5,5 5
07147178 3,25 6 5
07147177 5 6 6
07147089 2 5,5 4
07147179 2 4 3
07147183 2 4,25 3
07147185 3 6 5
07147094 7 5,75 6
07147097 1 5 3
07147188 2,25 6,75 5
07147101 1 1,5 1
07147104 2 5,5 4
07147113 4,5 5,25 5

 

MSSV màu đỏ sv Phạm qui chế thi
 

Số lần xem trang : 1982
Nhập ngày : 13-09-2008
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Thông tin đểm thi các lớp của giáo viên

  Điểm môn PTTKHTTDL - 2018(10-06-2019)

  Điểm thi môn lập trình cơ bản - GIS(08-10-2018)

  Điểm môn Phân tích thiết kế HTTTDL(07-03-2018)

  Điểm thi Lập trình Cơ bản - DH15GI(05-02-2017)

  Điểm Internet webgis -DH13GI(25-07-2016)

  Điểm Môn KT Lập trình DH14TD(22-07-2016)

  Điểm môn Lập trình Ứng dụng GIS (20-03-2016)

  Điểm môn học Đo lường ĐK MT - DH12TD(19-03-2016)

  Điểm Internet -webgis - DH12GI -(16-03-2016)

  Điểm môn Kỹ thuật lập trình DH13GI(10-12-2015)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6 7

Lê Văn Phận Đc:Quản trị mạng - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Email: lvphan(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007