Trang website PHẠM VĂN HIỀN

Trang chủ NLU | TTTH | Trang nhất | Sơ đồ trang | TRANG WEBSITE PHẠM VĂN HIỀN - BỘ MÔN SINH LÝ SINH HÓA, KHOA NÔNG HỌC - NGUYÊN PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM - NGUYÊN GIÁM ĐỐC PHÂN HIỆU NINH THUẬN.
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 42
Toàn hệ thống 4586
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

TẠP CHÍ NÔNG LÂM

Email

PHÒNG SAU ĐẠI HỌC

Em trai Phạm Văn Hậu

Genetic Resources Policy

Initiative

IFSAFarming Systems

Association

Hai người bạn "đời" thuỷ chung

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Đề cương - Bài giảng

  Sinh thái học NN(20-09-2023)

Lớp STHNN thứ 4 tiết 4 HD202 

Chương Mở đầu

Chương 1: Sinh thái học

Chương 2: Quần thể

Chương 3: Quần xã sinh vật

Chương 4: Hệ sinh thái

Xem tiếp >>

  STNN Ca 2, thứ 4(30-09-2021)

1. Slide Bai giang

-  Agroecology, Agroecosystems Reality  Cheques

- Tong quan chung sinh thai toan cau

- Chuong 1, Chuong 2, Chuong 3, Chuong 4, Chuong 5

2. Sach - Giao trinh

- Environmental Popullation Animation (YouTube)

- Agroecology - The Ecology  Sustainable Food Systems

- CCOF (California Certified Oganic Farmer)

- Giao trinh STNN 1

- Giao trinh STNN 2

- Giao trinh STNN 3

3. Chuyên đề tham khảo

- Chuyên đề 1

- Chuyên đề 2

- Chuyên đề 3

 

Xem tiếp >>

  Câu hỏi tham khảo(03-05-2017)

Câu hỏi PPNCKH cho lớp DH15QLB và lớp DH15QD tham khảo:

 

 

 

Xem tiếp >>

  Tiểu luận môn PhÆ°Æ¡ng pháp tiếp cận nghiên cứu(28-02-2011)

Đề cương viết tiểu luận môn hoc cho lớp Nông học K2010- Phân hiệu Gia Lai

Xem tiếp >>

  Bài giảng môn Hệ thống canh tác (Farming systems)(05-09-2010)

Mời các bạn SV DH Lop LA tham khảo

Chương 3

Cách nhìn - Quan diem

Lưu ý khi phỏng vấn

Bài tham khảo 1, Bài tham khảo 2, Bài tham khảo 3, Bài tham khảo 4

 

Xem tiếp >>

  Thế nào là má»™t bài báo khoa học(03-03-2010)

K15 đọc thêm "Thế nào là một bài báo khoa học"

Xem tiếp >>

  Đề cÆ°Æ¡ng môn phÆ°Æ¡ng pháp luận NCKH (Methodology of Scientific Research)-Văn Lang(03-03-2010)

Đề cương môn học lớp KT15 (1-6)

Xem tiếp >>

  Phân tích SWOT trong hệ thống canh tác(17-12-2009)

Kết quả thảo luận nhóm phân tích SWOT về các chủ đề, mời bạn đọc lại.

1. Nhóm lúa

2. Nhóm khuyến nông

3. Nhóm tín dụng

4. Nhóm bò sữa

5. Nhóm rau

6. Nhóm cà phê

 

Xem tiếp >>

  Case study 3: Giống ngô má»›i là giống ngô giành cho nhà giàu(16-12-2009)

Tình huống nghiên cứu cho nội dung Phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu hệ thống canh tác. Các bạn sinh viên DH07 tham khảo.

Xem tiếp >>

  Bài giảng môn Bảo quản nông sản phẩm(15-12-2009)

Bài giảng môn bảo quản nông sản phẩm

Download file PDF

Xem tiếp >>

  Bài tập môn Hệ thống canh tác cho Lá»›p DH07NH A và B(22-10-2009)

Các bạn load file và thảo luận nhóm

1. Download Bài tập thiết kế bản phỏng vấn

2. Download Bài tập phân tích SWOT

Xem tiếp >>

  Case study 3: Giống ngô má»›i là giống ngô giành cho nhà giầu(11-10-2009)

Tình huống nghiên cứu này là một bài học về cách tiếp cận từ trên (Top down), sự thất bại của chương trình lai tạo giống mới nằm ở đâu?

Xem tiếp >>

  Case study 2: Câu chuyện nÆ°á»›c sạch ở xã YM *(11-10-2009)

Một tình huống giả định của một dự án thất bại, vì sao thất bài các bạn hãy cùng suy ngẫm.

Xem tiếp >>

  Case study 1: Câu chuyện buôn Um của đồng bào Êđê(28-09-2009)

Trường hợp nghiên cứu (Case study) là một công cụ hữu hiệu của phương pháp học tập tích cực. Thảo luận trường hợp nghiên cứu điểm của môn học Hệ thống canh tác (Farming systems) giúp chúng ta hiểu rõ tình huống, mong đợi và nguồn lực cụ thể của nông hộ, từ đó tìm ra căn cơ của "vấn đề" để cùng người dân xây dựng hệ thống canh tác và tìm ra giải pháp kỹ thuật bền vững.

Các case study này là tình huống giả định hoặc hư cấu, tác giả viết cho học phần Phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu và phát triển hệ thống canh tác. Các bạn SV07NHA và SV07NHB tham khảo trước, phân nhóm và chúng ta cùng thảo luận.

Nôi dung case study 1: Câu chuyện buôn Um của đồng bào Êđê

Xem tiếp >>

  Đề cÆ°Æ¡ng môn học Hệ thống canh tác (Farming systems)(11-12-2008)

Bạn là người đọc quan tâm, sinh viên ngành Nông học hay Khuyến nông & PTNT? Mời bạn tham khảo đề cương môn học Hệ thống canh tác (Farming systems) dưới đây.

Xem tiếp >>

Họ tên: PGS.TS. Phạm Văn Hiền. Bộ môn Sinh lý-Sinh hóa, khoa Nông học. Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM. Nguyên Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận. Đc: 16/17 đường 49, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh Email: pvhien@hcmuaf.edu.vn Mobi: 0913464989

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007