Trang website PHẠM VĂN HIỀN

Trang chủ NLU | TTTH | Trang nhất | Sơ đồ trang | TRANG WEBSITE PHẠM VĂN HIỀN - BỘ MÔN SINH LÝ SINH HÓA, KHOA NÔNG HỌC - NGUYÊN PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM - NGUYÊN GIÁM ĐỐC PHÂN HIỆU NINH THUẬN.
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 11
Toàn hệ thống 1508
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

TẠP CHÍ NÔNG LÂM

Email

PHÒNG SAU ĐẠI HỌC

Em trai Phạm Văn Hậu

Genetic Resources Policy

Initiative

IFSAFarming Systems

Association

Hai người bạn "đời" thuỷ chung

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Tiêu chuẩn-Qui trình kỹ thuật-Qui phạm khảo nghiệm

  Khảo nghiệm và công nhận giống cây trồng nông nghiệp má»›i(28-02-2010)

QUYẾT ĐỊNH của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 52/2003/QĐ-BNN ngày 02/4/2003 về việc ban hành Quy định về khảo nghiệm và công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới; Quy định về đặt tên giống cây trồng mới.

Xem tiếp >>

  Tiêu chuẩn ngành 10TCN 479-2001: Quy trình nhân giống cà phê vối bằng phÆ°Æ¡ng pháp ghép(13-11-2009)

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 479-2001: Quy trình nhân giống cà phê vối bằng phương pháp ghép

Xem tiếp >>

  Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 339: 2006 - Cây đậu phụng(17-03-2009)

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 339: 2006. Giống cây đậu phung. Qui phạm khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng

Xem tiếp >>

  Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 219: 2006 - Cây Cà chua(17-03-2009)

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 219: 2006 - Giống cây cà chua. Qui phạm khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng

Xem tiếp >>

Họ tên: PGS.TS. Phạm Văn Hiền. Bộ môn Sinh lý-Sinh hóa, khoa Nông học. Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM. Nguyên Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận. Đc: 16/17 đường 49, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh Email: pvhien@hcmuaf.edu.vn Mobi: 0913464989

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007