Thống kê
Số lần xem
Đang xem 105
Toàn hệ thống 3239
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

web site traffic statistics

Công cụ thống kê và báo cáo web

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Minh Trí

 

 

Cho hàm cầu và cung của một hàng hóa A như sau:

 QD = -0,1P+50, QS= 0,2P - 10

Yêu cầu:

1. Xác định điểm cân bằng (lượng và giá)

2. Xác định hệ số co giãn của cung và cầu theo giá tại điểm cân bằng

3. Giả sử thu nhập NTD tăng làm lượng cầu tăng 6 đơn vị sl ở mọi mức giá, xác định điểm cân bằng mới. Lượng và giá thay đổi như thế nào so với ban đầu?

4. Tại điểm cân bằng ban đầu (câu 1), giả sử một nhà cung cấp có hàm cung Q=0,1P - 6 rút khỏi thị trường, xác định điểm cân bằng mới

5. Tại điểm cân bằng ban đầu (câu 1), theo dự báo giả sử lượng cầu giảm 20%, xác định điểm cân bằng mới.

(Mô tả các trường hợp trên bằng đồ thị)

 

XEM NHỮNG BÀI TƯƠNG TỰ Ở ĐÂYhttp://mr-men.top/bai-tap-kinh-te-vi-mo/

 

Lời giải

Câu 1:

Thị trường cân bằng khi lượng cung bằng lượng cầu, hay

         QS = QD

ó    -0,1P + 50 = 0,2P – 10

ó            0,3P  = 60

ó                 P = 200, thế vào PT đường cung, hoặc cầu

ð                  Q = 30

  Vậy thị trường cân bằng tại mức giá P=200 và mức sản lượng Q=30

 

Câu 2:

Tại điểm cân bằng, hệ số co giãn cung và cầu theo giá lần lượt là

ES= c*P/Q = 0,2*200/30 = 1,33

ED= a*P/Q = -0,1*200/30 = -0,67

 

Câu 3:

Khi thu nhập làm tăng lượng cầu 6 đơn vị ở mọi mức giá, đường cầu mới sẽ thay đổi, dịch chuyển song song sang phải. Phương trình đường cầu mới được xác định như sau:

     QD’ = QD + 6

ó    QD’ = -0,1P + 50 + 6

ó     QD’ = -0,1P + 56

Thị trường lại cân bằng khi lượng cung bằng lượng cầu (mới), hay

         QD’ = QS 

ó    -0,1P + 56 = 0,2P – 10

ó            0,3P  = 66

ó                 P = 220, thế vào PT đường cung, hoặc cầu

ð                  Q = 34

  Vậy thị trường cân bằng tại mức giá P=220 và mức sản lượng Q=34

So với lượng và giá ban đầu, sự kiện này làm giá tăng 20 đơn vị (220-200) và lượng tăng 4 (34-30) đơn vị

Câu 4:

Khi có nhà cung cấp với hàm cung QS=0,1P - 6 rút khỏi thị trường (∆QS), đường cung thị trường sẽ thay đổi, dịch chuyển sang trái. Phương trình đường cung mới được xác định như sau:

     QS’ = QS - ∆QS   (do rút khỏi thị trường)

ó    QS’ = 0,2P - 10 – (0,1P-6)

ó     QS’ = 0,1P - 4

Thị trường lại cân bằng khi lượng cung (mới) bằng lượng cầu, hay

         QS’ = QD 

ó    0,1P - 4 = -0,1P + 50

ó            0,2P  = 54

ó                 P = 270, thế vào PT đường cung, hoặc cầu

ð                  Q = 23

  Vậy thị trường cân bằng tại mức giá P=270 và mức sản lượng Q=23

So với lượng và giá ban đầu, sự kiện này làm giá tăng 70 đơn vị (270-200) và lượng giảm 7 (23-30) đơn vị

Câu 5:

Theo dự báo lượng cầu giảm 20%, khi đó đường cầu thị trường sẽ thay đổi, xoay theo hướng vào gần gốc tọa độ. Phương trình đường cầu mới được xác định như sau:

     QD’ = QD – 20%QD = 0,8QD

ó    QD’ = 0,8*(- 0,1P +50)

ó     QD’ = -0,08P +40

Thị trường lại cân bằng khi lượng cung bằng lượng cầu (mới), hay

         QD’ = QS 

ó    -0,08P + 40 = 0,2P - 10

ó            0,28P  = 50

ó                 P = 178,6 thế vào PT đường cung, hoặc cầu

ð                  Q = 25,7

  Vậy thị trường cân bằng tại mức giá P=178,6 và mức sản lượng Q=25,7

So với lượng và giá ban đầu, sự kiện này làm giá giảm 21,4 đơn vị (178,6-200) và lượng giảm 4,3 (25,7-30) đơn vị

 

XEM NHỮNG BÀI TƯƠNG TỰ Ở ĐÂYhttp://mr-men.top/bai-tap-kinh-te-vi-mo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hình minh họa câu 1

 

 Hình minh họa câu 3  

 

 Hình minh họa câu 4

 

  Hình minh họa câu 5 

 

 

 

Số lần xem trang : 18705
Nhập ngày : 10-08-2013
Điều chỉnh lần cuối : 10-04-2020

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Một số bài tập mẫu môn Kinh tế Vi Mô

  Chương 4 - Bài tập số 1: Xác định năng suất trung bình và năng suất biên(24-08-2013)

  Chương 3- Bài tập số 2: Bài toán tối ưu tiêu dùng, đường tiêu thụ giá cả và hệ số co giãn của cầu theo giá(24-08-2013)

  Chương 3- Bài tập số 1: Bài toán tối ưu tiêu dùng, đường tiêu thụ thu nhập và đường Engel(20-08-2013)

  Chương 2 - Bài tập số 13: Tác động của chính sách trợ cấp(18-08-2013)

  Chương 2 - Bài tập số 12: Tác động của chính sách thuế(17-08-2013)

  Chương 2 - Bài tập số 11: Tác động của chính sách giá sàn(17-08-2013)

  Chương 2 - Bài tập số 10: Tác động của chính sách giá trần(17-08-2013)

  Chương 2 - Bài tập số 9: Xác định thặng dư sản xuất và thặng dư tiêu dùng(10-08-2013)

  Chương 2 - Bài tập số 7: Xác định hệ số co giãn của cung theo giá(10-08-2013)

  Chương 2 - Bài tập số 6: Xây dựng phương trình đường cung(10-08-2013)

Trang kế tiếp ... 1 2

Liên hệ: Trần Minh Trí Đc: Email:tmtri@hcmuaf.edu.vn; ĐT: 0908.357.636

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007