Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 20
Toàn hệ thống 4806
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng thứ 2.4-PV337

 Danh sách 

 

     
 
    CCU - 2.4- PV337      
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Nhóm
1 19122001 Nguyễn Tuấn An DH19QT  
2 19122024 Nguyễn Thị Hoàng Diệu DH19QT  
3 19122025 Bùi Thị Mỹ Dung DH19QT  
4 18122420 Nguyễn Thị Thùy Dung DH19QT  
5 19122020 Đinh Nhân Đạo DH19QT  
6 19122050 Hồ Thị Quí Hảo DH19QT  
7 19122044 Huỳnh Mai Hân DH19QT  
8 19122052 Ngô Thị Thu Hiền DH19QT  
9 19122055 Trương Thị Mỹ Hiệp DH19QT  
10 19122059 ĐỒng Thị Tuyết Hoa DH19QT  
11 19122060 Nguyễn Thị Kim Hoa DH19QT  
12 19122062 Trịnh Văn Hòa DH19QT  
13 19122064 Bùi Duy Hoàng DH19QT  
14 19122065 Trần Quang Hoàng DH19QT  
15 19122075 Trương Gia Huy DH19QT  
16 19122076 Bùi Hoàng Hạnh Huyền DH19QT  
17 19122078 Nguyễn Thị Minh Huyền DH19QT  
18 19122071 Trần Nguyễn Phước Hưng DH19QT  
19 19125129 Nguyễn Quốc KHải DH19QT  
20 19122417 Kpă H' DH19QT  
21 19122103 Hoàng Mỹ Lệ DH19QT  
22 19122106 Nguyễn Thanh Liêm DH19QT  
23 19130126 Nguyễn Văn Lộc DH19QT  
24 19122126 Lục Nhật Sao Mai DH19QT  
25 19122127 Nguyễn Ngọc Mai DH19QT  
26 19122128 Nguyễn Ngọc Mai DH19TM  
27 19122132 Nguyễn Thị Ánh Muội DH19QT  
28 19122133 Đoàn Thị My DH19QT  
29 19122137 Trần Thị Thảo My DH19QT  
30 19122138 Trương Ký Mỹ DH19QT  
31 19122147 Đinh Hoàng Thảo Ngân DH19QT  
32 19122149 Nguyễn Thị Thu Ngân DH19QT  
33 19122151 Trần Thị Kim Ngân DH19QT  
34 19122153 Đặng Thanh Nghĩa DH19QT  
35 19122400 DƯƠNG THỊ ÁNH NGUYÊN DH19QT  
36 19122165 Nguyễn Thị Nhất DH19QT  
37 19122170 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi DH19QT  
38 19122173 Nguyễn Thị Hồng Nhiệm DH19QT  
39 19122176 Huỳnh Thị Quỳnh Như DH19QT  
40 19122179 Nguyễn Phạm Ý Như DH19QT  
41 19122185 Trần Thị Quỳnh Như DH19QT  
42 19122190 Nguyễn Thị Phương Oanh DH19QT  
43 19122191 Phan Thị Kim Oanh DH19QT  
44 19122192 Trầm Nữ Hồng Phấn DH19QT  
45 19122195 Huỳnh Ngô Hồng Phúc DH19QT  
46 19122201 Nguyễn Ngọc Phước DH19QT  
47 19122207 Triệu Phú Quí DH19QT  
48 19122209 Bùi Thị Quyên DH19QT  
49 19122211 Đặng Nguyễn Tố Quyên DH19QT  
50 19122212 Nguyễn Đỗ Khánh Quỳnh DH19QT  
51 19122218 Thạch Ngọc Tài DH19QT  
52 19122226 Hồng Ngọc Tấn DH19QT  
53 19122227 Lê Trọng Thạch DH19QT  
54 19122228 Phan Ngọc Thạch DH19QT  
55 19122235 Nguyễn Thị Thu Thảo DH19QT  
56 19122241 Đồng Thị Bích Thạo DH19QT  
57 19122243 Nguyễn Trần Hồng Thi DH19QT  
58 19122249 Trần Thị Kim Thu DH19QT  
59 19122251 Lý Thị Minh Thư DH19QT  
60 19122253 Nguyễn Thị Thư DH19QT  
61 19122267 Nguyễn Hoàng Phương Thy DH19QT  
62 19122270 Đoàn Thị Mỹ Tiên DH19QT  
63 19122274 Trịnh Vũ Thủy Tiên DH19QT  
64 19122276 Hồ Đức Toàn DH19QT  
65 19122280 Trần Thị Quế Trân DH19QT  
66 19122287 Phạm Hoàng Thúy Trinh DH19QT  
67 19122297 Trần Cẩm DH19QT  
68 19122298 Chu Anh Tuấn DH19QT  
69 19122300 Nguyễn Ngọc Tuấn DH19QT  
70 19122301 Lê Đình Tùng DH19QT  
71 19122306 Nguyễn Thu Tuyết DH19QT  
72 19122308 Lưu Thị Thu Uyên DH19QT  
73 19122316 Lê Hữu Viền DH19QT  
74 19122317 Nguyễn Anh DH19QT  
75 19122319 Đặng Cẩm Vy DH19QT  
 
     

 

Số lần xem trang : 321
Nhập ngày : 14-09-2021
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp Logistic - quản trị chuỗi cung ứng thứ 7.3-PV325 (14-09-2021)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 6.2 - RD504(14-09-2021)

  Lớp Logistic - quản trị chuỗi cung ứng thứ 6.1-RD406 (14-09-2021)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 5.2-RD406(14-09-2021)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 5.1-RD403(14-09-2021)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 2.2-PV323(14-09-2021)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng thứ 2.1-PV400(14-09-2021)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500