Trang website PHẠM VĂN HIỀN

Trang chủ NLU | TTTH | Trang nhất | Sơ đồ trang | TRANG WEBSITE PHẠM VĂN HIỀN - BỘ MÔN SINH LÝ SINH HÓA, KHOA NÔNG HỌC - NGUYÊN PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM - NGUYÊN GIÁM ĐỐC PHÂN HIỆU NINH THUẬN.
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 12
Toàn hệ thống 940
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

TẠP CHÍ NÔNG LÂM

Email

PHÒNG SAU ĐẠI HỌC

Em trai Phạm Văn Hậu

Genetic Resources Policy

Initiative

IFSAFarming Systems

Association

Hai người bạn "đời" thuỷ chung

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Sinh viên DH20NH, DN20BV lớp SLNN T6-T7

 Slide Bai giang cho SV Lop STNN T6-T7


1. Sach tham khao 

- Agroecology, Agroecosystems Reality and Cheques

- The NewLetter of CCOF (California Certified Organic Farmers) 

- Environmental Population (Video) 6 bai hoc ve moi truong

2. Giao trinh STNN 1, STNN 2, STNN 3

Số lần xem trang : 43
Nhập ngày : 29-09-2021
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Sinh viên DH20NH, DN20BV lớp SLNN T6-T7(29-09-2021)

  Bài giảng Lớp KHCT - BVTV(22-12-2019)

  Thờ khóa biểu(28-10-2012)

  Thờ khóa biểu(28-10-2012)

  Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 219: 2006 - Cây Cà chua(17-03-2009)

  Tuyển chọn giống mía mới có nguồn gốc nhập nội(05-03-2009)

  Đê cương môn học(15-12-2008)

  Đề cương môn học Hệ thống canh tác(11-12-2008)

Họ tên: PGS.TS. Phạm Văn Hiền. Bộ môn Sinh lý-Sinh hóa, khoa Nông học. Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM. Nguyên Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận. Đc: 16/17 đường 49, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh Email: pvhien@hcmuaf.edu.vn Mobi: 0913464989

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007