Tháng 1 có khá nhiều ảnh đẹp, điển hình như tấm cổng Torii ,Takashima, quận Shiga, Nhật Bản; chú bồ nông bắt cá và nhiều cảnh thiên nhiên khác nhau. Tất cả ảnh đều có chất lượng cao