Thống kê
Số lần xem
Đang xem 53
Toàn hệ thống 2552
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

 

  (23-06-2021)

BÀI GIẢNG

MÔN HỌC: THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

*****

I. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Thị trường bất động sản

- Tên tiếng Anh: Real Estate Market

- Mã học phần:209203

- Số tín chỉ: 2

- Điều kiện tham gia học phần:

Môn học tiên quyết: Bất động sản đại cương; Kinh tế đất đai

Môn học trước:

- Bộ môn: Kinh Tế Đất Đai& BĐS

- Khoa: Quản lý Đất đai & BĐS

- Phân bố thời gian: 10 tuần

- Học kỳ: 1 (năm thứ hai)

II. Thông tin về giảng viên:

- Thạc sỹ Nguyễn Mạnh Hùng - Thạc sỹ: Tạ Thị Hiệp

-Địa điểm làm việc: Bộ môn Kinh tế đất đai & BĐS

- Địa chỉ liên hệ: Phòng PV348, Khu Phượng Vỹ, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

- Email: nguyenmanhhung@hcmuaf.edu.vn;  hiepta@hcmuaf.edu.vn

III. Mô tả học phần:

Thị trường bất động sản là học phần trình bày các vấn đề cơ bản về thị trường như cung cầu, giá cả bất động sản và mối quan hệ giữa chúng cũng như tác động quản lý của nhà nước đối với thị trường này; các kiến thức chuyên sâu về đặc điểm của các phân hệ thị trường bất động sản như thị trường đất đai, thị trường nhà ở và thị trường bất động sản thương mại khác

IV. Đề cương chi tiết

Tải ở đây

V. Bài giảng môn Thị trường BĐS

Tải ở đây

VI. Giáo trình mônThị trường BĐS

Giới thiệu đến các bạn giáo trình "THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN DƯỚI GÓC ĐỘ CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ"

LỜI TỰA

Chương 1. BẤT ĐỘNG SẢN DƯỚI GÓC NHÌN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ.. 3

1.1. Các quan điểm nhìn nhận bất động sản hiện nay. 3

1.1.1. Quan điểm bất động sản dưới góc độ Hiện vật (Quản lý). 3

1.1.2. Quan điểm bất động sản dưới góc độ Dịch vụ (Khoa học). 3

1.1.3. Quan điểm bất động sản dưới góc độ Đầu tư. 3

1.2. Phân loại bất động sản. 3

1. 2.1. Bất động sản phân dưới góc độ quản lý. 3

1. 2.1. Bất động sản phân dưới góc độ Khoa học. 3

1.2.2. Bất động sản phân theo góc độ đầu tư kinh doanh. 3

1. 3. Các đặc trưng của bất động sản. 3

1.3.1. Đặc trung của bất động sản dưới góc độ khoa học và quản lý. 3

1.3.2. Đặc trưng của bất động sản dưới góc độ đầu tư- kinh doanh. 3

1. 4. Chu kỳ phát triển của bất động sản. 3

1.5. Các quyền về bất động sản. 4

Câu hỏi ôn tập chương 1. 4

Chương 2. THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VÀ CÁC NHÂN TỐ CẤU THÀNH.. 4

2.1. Điểm lại lịch sử hơn 30 năm của thị trường bất động sản Việt Nam.. 4

2.1.1. Các quan điểm về BĐS và thị trường BĐS. 4

2.1.2. Chu kỳ của thị trường bất động sản . 5

2.1.3. Lịch sử 30 năm của thị trường bất động sản Việt Nam.. 5

2.2. Đặc điểm của thị trường BĐS. 5

2.3. Phân loại và phân khúc thị trường BĐS. 5

2.4. Các yếu tố của thị trường bất động sản. 5

2.4.1. Hàng hóa bất động sản. 5

2.4.2. Các đối tượng tham gia thị trường BĐS. 5

2.5. Chức năng và cơ chế vận hành của thị trường BĐS. 6

2.5.1. Các chức năng của thị trường BĐS. 6

2.5.2. Cơ chế vận hành của thị trường BĐS. 6

2.6. Các giai đoạn phát triển của bất động sản. 6

2.6.1. Giai đoạn bất động sản là Nhà Ở.. 6

2.6.2. Giai đoạn bất động sản Tiện Ích và sự Hiện Đại 6

2.6.3. Giai đoạn bất động sản Sức khỏe và yếu tố xanh. 6

Câu hỏi ôn tập chương 2. 6

Chương 3. CUNG CẦU VÀ GIÁ CẢ HÀNG HÓA BẤT ĐỘNG SẢN.. 6

3.1. Cung hàng hóa bất động sản. 6

3.1.1.  Khái niệm cung bất động sản. 6

3.1.2. Độ co giản của cung bất động sản ở thị trường Việt Nam.. 6

3.1.3. Đo lường cung bất động sản. 6

3.2. Cầu hàng hóa bất động sản. 6

3.2.1. Khái niệm Cầu và phân loại đối tượng cầu bất động sản . 6

3.2.2. Độ co giản cầu bất động sản ở thị trường Việt Nam.. 6

3.2.3. Đo lường cầu bất động sản. 6

3.3. Giá cả hàng hóa bất động sản. 6

3.2.1. Khái niệm, đặc điểm và vai 6

3.4. Quy luật cung cầu bất động sản. 6

Câu hỏi ôn tập chương 3. 6

Chương 4. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN.. 7

4.1. Vai trò của thị trường BĐS đối với sự phát triển Kinh tế- Xã hội 7

4.2. Hệ thống quản lý nhà nước về TTBĐS. 7

4.3. Định hướng phát triển TTBĐS. 7

4.4. Công cụ điều tiết thị trường bất động sản. 7

 

Câu hỏi ôn tập chương 4. 7

Chủ biên. Ths. Nguyễn Mạnh Hùng - 15/6/2021


Tải ở đây

VII. Tài liệu tham khảo môn Thị trường BĐS

Tải ở đây

Xem tiếp >>