Thống kê
Số lần xem
Đang xem 56
Toàn hệ thống 3147
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

 

  (25-06-2021)

ĐỀ TÀI LIÊN QUAN MẢNG “CÔNG NGHỆ BĐS”

CÁC ĐỀ TÀI  MẢNG CÔNG NGHÊ BẤT ĐỘNG SẢN - THẦY MẠNH HÙNG ĐÃ HƯỚNG DẪN
 

1. Ứng dụng AHP  Xác định hệ số của các yếu tố ảnh hưởng đến giá BĐS

2. Ứng dụng AHP trong đánh giá mực độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng

3. Ứng dụng AHP - DTREG trong xây dựng chỉ số giá BĐS (căn hộ cao cấp) tại ABC

4. Ứng dụng DTREG Xác định hệ số của các yếu tố ảnh hưởng đến giá BĐS

5. Ứng dụng mô hình quy hoạch tuyến tính động trong ra quyết định đầu tư….

6. Ứng dụng mô hình quy hoạch tuyến tính động trong lựa chọn phương án đầu tư

7. Ứng dụng mô hình Markov trong đánh giá biến động giữa các phân khúc thị trường bất động sản

8. Ứng dụng mô hình Markov trong dự báo thị trường bất động sản giai đoạn 2020 -2025

9. Ứng dụng ARCIMS – ARCGIS xây dựng bản đồ giá BĐS

10. Ứng dụng ARCIMS – GIS xây dựng website định giá đất

11. Ứng dụng phần mềm ARCIMS – ARCGIS xây dựng website tra cứu thông tin bất động sản trên địa bàn ABC

12. Ứng dụng phần mềm ARCIMS – ARCGIS xây dựng website quản lý và dự báo thị trường bất động sản

13. Ứng dụng công nghệ webgis trong công tác xây dựng bản đồ giá đất tại…

14. Xây dựng website quảng bá thông tin địa chính khu dân cư ABC…thao chuẩn mở OPENGIS

 

 

Xem tiếp >>