Thống kê
Số lần xem
Đang xem 48
Toàn hệ thống 2536
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

 

  (25-06-2021)

CÁC ĐỀ TÀI MẢNG ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN - THẦY MẠNH HÙNG ĐÃ HƯỚNG DẪN

1. Định giá bất động sản/bất động sản nhà phố/Thửa đất số.. Tờ... phục vụ mục đích thế chấp/Mua bán tại .... 

2. Định giá đất đai/đất ở phục vụ xây dựng bảng giá đất tỉnh ...

3. Định giá đất đai phục vụ công tác cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh ...

4. Định giá đất đai phục vụ mục đích bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án...

5. Hoàn thiện công tác định giá bất động sản thế chấp tại ngân hàng/Trung tâm phát triển quỹ đất...

6. Xây dựng mô hình định giá đất đai/bất động sản trên địa bàn...

7.....

Xem tiếp >>