Thống kê
Số lần xem
Đang xem 90
Toàn hệ thống 3276
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

 

  (24-06-2021)

BÀI GIẢNG
MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG BẤT ĐỘNG SẢN
*****

I. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Tin học ứng dụng trong bất động sản

- Tên tiếng Anh: Real Estate Informatrics

- Mã học phần: 209197

- Số tín chỉ: 3

- Điều kiện tham gia học phần:

Môn học tiên quyết:

Môn học trước: Hệ thống thông tin bất động sản

- Bộ môn: Kinh Tế Đất Đai& BĐS

- Khoa: Quản lý Đất đai & BĐS

- Phân bố thời gian: 15 tuần

- Học kỳ: 2 (năm thứ ba)

Học phần thuộc khối kiến thức:

Cơ bản □

Cơ sở ngành □

Chuyên ngành □

Bắt buộc □

Tự chọn □

Bắt buộc X

Tự chọn □

Bắt buộc □

Tự chọn □

           

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh     □             Tiếng Việt   X

II. Thông tin về giảng viên:

- Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hùng

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc Sỹ

- Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn Kinh tế đất đai & BĐS

- Địa chỉ liên hệ: Phòng PV348, Khu Phượng Vỹ, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

- Điện thoại, email: 0946. 597. 098; nguyenmanhhung@hcmuaf.edu.vn

- Các hướng nghiên cứu chính:

+ Kinh tế đất đai & BĐS

+ Phân tích đầu tư  và định giá bất động sản

+ Lập trình Java, C#, GIS trong quản lý đất đai và BĐS

+ Phong thủy ứng dụng trong quản lý, kinh doanh và tư vấn đầu tư BĐS

III. Mô tả học phần:

Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các phần mềm chuyên ngành để phục vụ công việc liên quan đến bất động sản như: Nghiên cứu thị trường để tìm khách hàng tự động trên các mạng xã hội, các diễn đàn...; Khai phá dữ liệu để lựa chọn khách hàng mục tiêu; Quản lý và chăm sóc khách hàng; Quản lý hợp đồng bất động sản... Học phần cũng cung cấp các hướng dẫn cụ thể để người học có thể tiến hành thực hiện các biện pháp marketing online, SEO, quản lý và phát triển website bất động sản….

IV. Đề cương chi tiết

Tải ở đây

V. Bài giảng môn Tin học ứng dụng trong BĐS

Tải ở đây

VI. Giáo trình môn Tin học ứng dụng trong BĐS

Tải ở đây

VII. Tài liệu tham khảo môn Tin học ứng dụng trong BĐS

Tải ở đây

Xem tiếp >>