Thống kê
Số lần xem
Đang xem 23
Toàn hệ thống 2476
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

 

  (24-06-2021)

BÀI GIẢNG
RÈN NGHỀ 1: KHẢO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
*******

I. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần:Rèn nghề 1- Khảo sát thị trường bất động sản

- Tên tiếng Anh: Internship Training 1 - Real Estate Market Analysis

- Mã học phần:209423

- Số tín chỉ:2

- Điều kiện tham gia học phần:

Môn học tiên quyết: Thị trường Bất động sản, Phân tích thị trường bất động sản; Phân tích tài chính đất đai; Định giá đất đai

Môn học trước:

- Bộ môn: Kinh Tế Đất Đai & BĐS

- Khoa: Quản lý Đất đai & BĐS

- Phân bố thời gian: 10 tuần

- Học kỳ: 1 (năm thứ )

Học phần thuộc khối kiến thức:

Cơ bản □

Cơ sở ngành □

Chuyên ngành X

Bắt buộc □

Tự chọn □

Bắt buộc □

Tự chọn □

Bắt buộc X

Tự chọn □

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh     □             Tiếng Việt   X

II. Thông tin về giảng viên đại diện môn rèn nghề 1:

- Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hùng

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc Sỹ

- Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn Kinh tế đất đai & BĐS

- Địa chỉ liên hệ: Phòng PV348, Khu Phượng Vỹ, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

- Điện thoại, email: 0902.93.44.48; nguyenmanhhung@hcmuaf.edu.vn

III. Mô tả học phần:

Học phần rèn nghề 1- Khảo sát thị trường bất động sản trang bị cho sinh viên kỷ năng về thu thập, khảo sát các thông tin liên quan đến bất động sản như: tình hình kinh tế, xã hội, tự nhiên của địa phương; tình hình về dân cư, quy hoạch, thông tin về các dự án trên địa bàn; tình hình về giao dịch bất động sản. Trên cơ sở đó, sinh viên có khả năng phân tích, đánh giá và nhận định tình hình thị trường bất động sản địa phương để tiến hành ra quyết định đầu tư hay tư vấn đầu tư cho khách hàng của mình.

IV. Đề cương chi tiết

Tải ở đây

V. Bài giảng môn RN1

Tải ở đây

VII. Tài liệu tham khảo môn RN1

Tải ở đây

Xem tiếp >>