Thống kê
Số lần xem
Đang xem 90
Toàn hệ thống 3094
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

 

  (25-06-2021)

CÁC ĐỀ TÀI MẢNG PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - THẦY MẠNH HÙNG ĐÃ HƯỚNG DẪN

1. Thực trạng/Phân tích/Đánh giá xu hướng phát triển thị trường BĐS đất nền/căn hộ/condotel...

2. Phân tích/ Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường bất động sản (CHCC, NỀN…)

3. Thực trạng/ Phân tích/ Đánh giá thị trường nhà ở cho người thu nhập trung bình tại ABC

4. Thực trạng/ Phân tích/ Đánh giá thị trường căn hộ cho người thu nhập trung bình tại ABC

5. Phân tích/ Đánh giá thực trạng thị trường văn phòng cho thuê trên địa bàn ABC

6. Phân tích/ Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản

7. Phân tích/Đánh giá thực trạng cung cầu căn hộ cao cấp trên địa bàn ABC

8. Phân tích/ Đánh giá thực trạng nơi ở dành cho sinh viên trên địa bàn ABC

9. Giải pháp thu hút FDI vào thị trường bất động sản đến năm 2025

10. Phân tích các dự án đầu tư bất động sản trọng điểm của công ty ABC

11. Tính cục bộ của thị trường BĐS và giải pháp khắc phục

12. Xây dựng hệ số các yếu tố ảnh hưởng đến giá BĐS nhà phố trên địa bàn ABC

Xem tiếp >>