Thống kê
Số lần xem
Đang xem 49
Toàn hệ thống 2627
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

 

  (25-06-2021)

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ARCGIS
Hướng dẫn cài đặp phần mềm ArcGIS 10.8
 
Bước 1. Cài đặt bình thường: 
        - Cứ nhấn next liên tục liên tục cho đến FINISH 
        - Nhấn FINISH -Hiển thị bảng, chúng ta để yên đó, ĐỪNG TẮT ĐI NHÉ
 
Bước 2. Vào thư mục "Activation10.8 CRACK" trong bộ cài ArcGIS, hãy sao chép file "AfCore.dll"
 
Bước 3. Duyệt đến thư mục vừa mới cài đặt ArcGIS, thông thường:
                        - Windows 32bi: "C:Program Files (x86)ArcGISDesktop10.8in"  
                        - Windows 64bit : "C:Program FilesArcGISDesktop10.8in"
                Và dán file mới copy vào thu mục "BIN" này
 
Bước 4. Quay lại chổ "Hiển thị bảng ở bước 1" nhấn OK
Bước 5. Đã sử dụng được ArcMap
 
 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ARCGIS 10.4.1

1. Chuẩn bị

+ NET FRAME 4.5 trở lên - Tải ở đây

+ ArcGIS License Manager Windows - Có trong bộ ArcGIS 10.4.1

+ ArcGIS Crack 10.4.1 - Có trong bộ ArcGIS 10.4.1

+ ArcGIS_Destop 10.4.1 - Tải ở đây

2. Cài đặt

2.1. Cài ArcGIS 10.4.1.

Bước 1. Cài NET FRAME ----- cài mặt định bình thường.

Bước 2. Cài ArcGIS_License

                + Cài mặt định cho tới Finish - Nhấn Finish -- hiện bảng

                + Hiện bảng ArcGIS License Server Administrator -- Nhấn Cancel

Bước 3. Cài ArcGIS Crack

                + Vào thư mục ArcGIS Crack- chọn License10.4 - bin -

                + Mở file service và đổi tên máy tính cho file(Fathy-PC--> W64_SSD-PC) này và luu lại

                + Copy 2 file: ArcGIS và service và dán vào thư mục bin trong ở C, noi cài arcgis license, .... chạy 1 hồi báo lõi không thể thay thế.

                + Vào start - License Listen to service -- chọn Start/Stop License Service - Stop - OK

                + Quay lại chổ copy - paste lỗi lúc nãy nhấn "Try Again"

Bước 4. Cài ArcGIS_Destop

                + Cài mặt định cho đến Finish - nhấn Finish, hiện bảng ArcGIS Administrator Wizad chọn: Define a license Manager later from the ArcGIS administrator -- OK- Hiển thị bảng ArcGIS Ator -- Administrator -- Cancel.

                + Vào thư mục Crack -- Destop - bin - copy file AfCore.dll -- Dán vào thư mục Destop -- bin trong nơi cài đặt.

                + Vào Start --  ArcGIS License Server Administrator -- Start/Stop -- Chọn Start (nếu hiển thị RUNNING là ok) -- Nhấn OK

                + Vào start -- ArcGIS Administrator -- Destop - Change -- Dán tên "Máy Tính" -- OK--Apply -- OK.....XONG CÀI ARGIS 10.4.1.


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ARCGIS 10.2

1. Chuẩn bị

+ NET FRAME 3.5 trở lên - Tải ở đây 

+ ArcGIS License Manager Windows - Tải ở đây

+ ArcGIS Crack 10.2 - Tải ở đây

+ ArcGIS_Destop 10.2 - Tải ở đây

2.1. Cài ArcGISS

            Cài bình thường đến “Finish” --  nhấn Finish -- Hiển thị bảng khác, hãy nhấn nút "X" để tắt đi

            Qua bước tiếp theo, chúng ta cài thuốc cho nó

2.2. Cài bộ đăng ký quản lý "Listence Manager"

            - Cài bình thường đến khi hiển thị bảng "Finish" - Nhấn "Finish" hiển thị bảng

            - Chọn vào nhánh: Start /Stop License Service --> Nhấn nút "Stop"

            - Nhấn OK

2.3. Cài Crack

            - Vào thư mục Crack - chọn file  "Service.txt" và mở lên bằng Notpad

            - Thay cụm từ "This Host" thành tên máy tính của mình rồi lưu lại ( Tên máy tính của bạn lấy bằng cách: Nhấn phải chuột vào "This PC" - Properties - Thấy dòng Computer Name là tên của máy tính)

            - Copy file "Service.txt" này và dán vào thư mục cài ArcGIS: 

                    Nếu là Win32bit: C:Program Files (x86)ArcGISLicense10.2in

                    Nếu là Win64bit: C:Program Files ArcGISLicense10.2in

            - Chạy file LSAdmin trong thư mục này luôn 

                    + Chọn nhánh "Start/stop licence service" 

                    + Nhấn start -- Nhấn tiếp Stop  Rồi lại nhấn Start -- Cuối cùng nhấn "Re_read licenece "

                        (Nếu thấy dòng cuối cùng hiện  Running là cài thành công) 

                    + Nhấn OK

            - Khai báo cho trình quản lý Arcgis biet minh da dang ky roi

            - Vao menu start –all programe – Arcgis – Arcgis Administrator, hien bang: chon nhu sau: chu y muc 2 nhap ten may tinh cua ban, nhan OK, hien bang success la thanh cong

Xem tiếp >>