Thống kê
Số lần xem
Đang xem 48
Toàn hệ thống 2635
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

 

  (24-06-2021)

BÀI GIẢNG
MÔN PHONG THỦY TRONG TƯ VẤN ĐẦU TƯ BĐS
*****

I. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Phong thủy trong tư vấn và đầu tư BĐS

- Tên tiếng Anh: Fengshui in Real Estate Counseling and Trading

- Mã học phần: mã mới

- Số tín chỉ: 2

- Điều kiện tham gia học phần:

Môn học tiên quyết:

Môn học trước:

- Bộ môn: Kinh Tế Đất Đai& BĐS

- Khoa: Quản lý Đất đai & BĐS

- Phân bố thời gian: 10 tuần

- Học kỳ: 2(năm thứ ba)

Học phần thuộc khối kiến thức:

Cơ bản □

Cơ sở ngành □

Chuyên ngành X

Bắt buộc □

Tự chọn □

Bắt buộc X

Tự chọn □

Bắt buộc

Tự chọn X

           

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh     □             Tiếng Việt   X

II. Thông tin về giảng viên

- Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hùng

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc Sĩ

- Thời gian, địađiểm làm việc: Bộ môn Kinh tế đất & BĐS

- Địa chỉ liên hệ: Khu Phượng Vỹ, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

- Điện thoại, email: nguyenmanhhung@hcmuaf.edu.vn

III. Mô tả học phần

Học phần phong thủy ứng dụng nghiên cứu các học thuyết của phong thủy như Thuyết âm dương, bát quái, thiên can địa chi… áp dụng trong thực tế, để học viên biết cách sử dụng phong thủy để bố trí hài hòa nhà ở, vị trí làm việc với môi trường sống.

IV. Đề cương chi tiết

Tải ở đây

V. Bài giảng môn Phong thủy trong Tư vấn Đầu Tư BĐS

Tải ở đây

VI. Giáo trình môn Phong thủy trong Tư vấn Đầu Tư BĐS

Tải ở đây

VII. Tài liệu tham khảo môn Phong thủy trong Tư vấn Đầu Tư BĐS

Tải ở đây

U
Xem tiếp >>