Thống kê
Số lần xem
Đang xem 88
Toàn hệ thống 3291
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

 

  (25-06-2021)

CÁC DẠNG ĐỀ TÀI MẢNG “MÔI GIỚI - MARKETING”

CÁC ĐỀ TÀI  MẢNG MÔI GIỚI/MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN - THẦY MẠNH HÙNG ĐÃ HƯỚNG DẪN

1. Thực trạng/Phân tích/Đánh giá hoạt động môi giới BĐS của công ty ...

2. Phân tích/Đánh giá chiến lược sản phẩm/marketing của công ty ABC

3. Thực trạng/Phân tích/Đánh giá hoạt động phân phối và chiêu thị cổ đông cho các dự án BĐS tại công ty…

4. Ứng dụng marketing online trong hoạt động phân phối dự án ABC của công ty XYZ

5. Ứng dụng lý thuyết vị thế chất lượng trong marketing bất động sản

6. Ứng dụng lý thuyết trò chơi trong marketing bất động sản

7. Ứng dụng phong thủy trong marketing bất động sản
Xem tiếp >>