Thống kê
Số lần xem
Đang xem 78
Toàn hệ thống 2762
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

 

  (25-06-2021)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MAPINFO

Giới thiệu đến các bạn một tài liệu làm quen với phần mềm Mapinfo. Tài liệu này giới thiệu đến các bạn tất tần tật các chức năng, các công cụ hiện có trong Mapinfo. Bên cạnh đó, Tài liệu cũng hướng dẫn các bạn làm việc với Mapinfo một cách cơ bản, nó hướng dẫn cho các bạn biết cách làm việc với dữ liệu thuộc tính, dữ liệu không gian, làm quen với các lớp của bản đồ và biên tập các đối tượng bản đồ.

 

Tuy nhiên tài liệu này chưa đi sâu vào việc ứng dụng Mapinfo để thực hiện những công việc chuyên môn của ngành BĐS. Các bạn có thể tải về ở địa chỉ sau

 

Thủ thuật số 1 - SỐ HÓA BẢN ĐỒ TRÊN GOOGLE EARTH RỒI CHUYỂN VÀO MAPINFO

Bước 1. Khởi động Google Earth trên web hay trên App

            - Chọn khu vực để số hóa

             - Vào Tool – chọn Rule: chọn line, polyline thêm mét

            - Nhấn vào nút Add Path trên thanh công cụ, hiện hộp thoại:

                        Trường Name: nhập tên địa điểm cần số hóa

                        Nhấn vào Tab Measurement để chỉnh thông số là met à Nhấn OK

            - Nhấn lại vào Tool –> Rule –> Line để bắt đầu số hóa, khi số hóa xong, luu lại

            - Vào File- Save Place As… luu lại dạng mặc định

Bước 2. Mở Mapinfo lên, dùng công cụ Univer Transla… để chuyển từ dạng Kml sang Map

            Ở mục Project: 

                    Catalogy: chọn long/lat; 

                    Catalogy Member: Long/Lat – WGS84-4326

Thủ thuật số 2 - SỐ HÓA BẢN ĐỒ TRÊN MAPINFO RỒI TẢI LÊN GOOGLE EARTH ĐỂ KIỂM TRA HIỆN TRẠNG

Ứng dụng viễn thám trong kiểm kê đất đai – cụ thể là Google Earth

Đưa bản đồ lên GE bằng phần mềm Global mapper 16

Bước 1. Chuẩn bị bản đồ; khai báo hệ tọa độ cho Global Mapper 16

            Chuẩn bị bản đồ dạng Microstation hay bất kỳ dạng nào cũng được

            Khai báo hệ tọa độ Vn2000.prj trong phần mềm Global Mapper

                    - Mở Global  –> vào Tools chọn configure –> chọn Load From File  

                            –> duyệt tới file VN2000.prj (file này có trong thư mục của phần mềm Global Mapper khi tải về)

                    - Chọn Apply –> OK.

Bước 2. Sử dụng Global Mapper 16 thiết lập lại cơ sở toán học của bản đồ

            - Mở Global Mapper lên –> chọn Open your Data –> hiển thị hộp thoại Select Projecttion For…

                        Mục Projection(hệ quy chiếu): chọn Transverse Mercator

                        Mục Datum(Hệ tọa đô): Chọn Vn2000

                        Mục Planar Unitits: Chọn Mét

             Mục Parameters( các tham số) chọn kinh tuyến trục - Cental Meridian: Tùy tỉnh 

                        (Xem thông tư 25/2014/TNMT - Phụ lục 2

                        Chú ý: 107 dộ 45 phút = 107.75 

- Nhấn OK

           - Bản đồ sau đó đã hiển thị trên Global Mapper, VẤN ĐỀ NẢY SINH: bản đồ này là VN2000, nhưng khi đưa lên GE thì nó không dùng hệ tọa độ này, mà nó có một hệ tọa độ địa lý chung(Long/lat WGS84): Do đó ta phải khai báo hệ tọa độ mới cho bản đồ này. Cách làm:

                - Vào Tool – Congiation, hiển thị hộp thoại khi nãy:

                            Mục Projection:Geographic (Lattitude/Longtitude)

                            Mục Datum: WGS84

                -  Sau đó nhấn OK

Bước 3. Chuyển bản đồ thành file KML/KMZ

           - Trong Global Mapper:  vào File –> Chọn Export –> chọn Expot Vector/ Lindar Forrmat

- Hiển thị hộp thoại Select Export Format: chọn định dạng là KML –> Ok

- Hiển thị hộp thoại KML/KMZ Export Option: 

    Nhấn vào Tab –> Export Bounds – chọn Comer w/size – Global Projection để tạo đường bao cho bản đồ 

    Nhấn OK –> Lưu lại

Bước 4. Hiển thị lên GE

            Đơn giản chỉ cần nhấp vào file mới lưu lại thì Google Earth sẽ tự khởi động và đưa nó lên

Thủ thuật số 3 - TẢI ẢNH GOOGLE EARTH THEO ĐÚNG HỆ TỌA ĐỘ VN2000

TẢI ẢNH GOOGLE EARTH VỀ THEO ĐÚNG HỆ TỌA ĐỘ VN2000

Bước 1. Xác định giới hạn ảnh cần download

            Mở GE lên chọn điểm "TRÁI - góc TRÊN"  và "PHẢI - góc DƯỚI", lưu tọa độ 2 điểm này lại

            (Chú ý: Lat/Long = vĩ độ / kinh độ)

Bước 2. Dùng phần mềm Universal Maps Download (UMD) để tải 

            - Cài UMD (trước mới dùng được)

            - Khởi động UMD theo chế độ Admin để nhập tọa độ Lat/Long của điểm "TRÁI - góc TRÊN" và điểm "PHẢI - góc DƯỚI" như sau:

                    Task Name: đặt tên và luu lại

                    Map type: Google Satelite Maps

                    Zoom level: chọn khoảng 16-17 lần

                    Left Longtitude: nhập kinh độ điểm "TRÁI - góc TRÊN"

                    Top Latitude: nhập vĩ độ điểm "TRÁI - góc TRÊN"

                     Right Longtitude: kinh độ điểm "PHẢI - góc DƯỚI"

                    Bottom Lattitude: vĩ độ điểm "PHẢI - góc DƯỚI"

Bước 3. Dùng Global Mapper để đưa file ảnh này về hệ tọa độ VN2000 theo đúng khu vực

            - Mở Global Mapper lên – nhấn vào Open để mở ảnh này lên,

            - Vào Tools – Configure, hiển thị hộp thoại, chọn như hình: 

                    Load from file dùng đưa VN2000.prj vào;

                    Projection và Datum:  như hình

                    Chú ý ở Central Meridian (kinh tuyến trục): chọn theo phụ lục 2- Thông tư 25/2014/BTNMT)


Bước 4. Xuất ảnh này sang dạng Raster - TIF

            File – export – Export Raster/Image Format – chọn dạng TIF – OK – chọn Đường Bao lại như trên – chọn chỗ lưu,

            Mở file này trong Microstation V8 để chuyển sang các định dạng mình cần

Xem tiếp >>