Thống kê
Số lần xem
Đang xem 11
Toàn hệ thống 2559
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

 

  (25-06-2021)

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẠT VÀ SỬ DỤNG ARCIMS

Phần 1: Cài Đặt

Bước 1: Phân quyền tài khoản sử dụng

Start à Control panel à User Account à …..

Bước 2: Cài IIS hay Tomcat

Nếu sử dụng IIS (internet information Service)

Bỏ đĩa cài Win XP vào ổ CD

Start à Controlpanel à Add or remove à add/remove window component à internet information (IIS) à Next….

Nếu sử dụng Tomcat (thì bỏ qua bước 3 cài Java)

Cài Java trước ( nhớ chú ý đường dẫn cài Java)

Thiết lập biến môi trường cho Java và tomcat chạy được

Cài Tomcat

Bước 3: Cài Java

Cài đặt bình thường theo mặt định (C:Program FilesJavaj2re1.4.2_06)

Thiết lập biến môi trường cho java

Chuột phải vào My Computer à Properties à Thẻ Advance à Enviroment Variable à nhấn vào EDIT(của mục System variable), hiện bảng sau:

Điền thêm vào phía sau cùng của mục Variable Value : “;C:Program FilesJavaj2re1.4.2_06in” như hình sau: rồi nhấn ok,ok,ok 

 Bước 4: Cài Dotnetfx (.Netframework)

    Nhấn vào PhầnmềmArcIMS/ buớc4/ dotnetfx

    Sau khi cài xong nhớ khởi động lại máy

Bước 5: ServletExec_ISAPI_50

            Nhấn double vào file “ServletExec_ISAPI_50”à hiện bản gì đó cứ nhấn Yes àNext à yes à nextà (nhớ đường dẫn cài đặt: ở đây là C:Program FilesNew AtlantaServletExec ISAPI) à next ànext à hiện bảng ServletExec 5.0…ta điền như sau:

    Username: Tên tài khoản của máy mình đăng nhập vào vd: minhnguyet

    Password:   nhập password của tài khoản khi đăng nhập vào Win

    Confirm password:   nhập lại Pass này

 

              Sau đó nhấn Next à next à Finish là xong.

Bước 6: Cài ArcIMS

Nhấn double vào file Setup.exe trong IMS để cài ArcIMS ànext à chọn I ACCEPT THE LICENSE…à next à next à next, hiện bảng ArcIMS Setup, ta nhấp chuột trái 1 lần vào mũi tên nhỏ bên trái dòng chữ “ Tutorial Data”, rồi nhấp chuột trái vào dòng “ENTIRE FEATURE WILL BE INSTALLED ON THE LOCAL…” è nextà next, rồi ngồi nhâm nhi tách café đợi à Finish

 Tiếp tục nhấn ok à next à next à Check vào dấu chọn thứ 3 (I have received…)à next à nhấn Browse, tìm đường dẫn tới “file crack cho servlet “    và chọn file này “ECP534016380_v91” à Open à next à Finish.

Khi hiện bảng ArcIMS Post Installation Setup, hayc check vào mục “ Create a network share to support…” à next, lại đợi tiếp để nhâm nhi tách trà bắc thơm phức à next à next, lúc này hiện ra bảng có 3 mục và ta điền như sau:

System domain/ User name: mặc định, không sửa gì hết

Password:   nhập password của tài khoản khi đăng nhập vào Win

Confirm password:   nhập lại Pass này

         Sau đó nhấn  Nextà next à nhấp chọn vào dòng IIS with servletExec (nếu đang chọ server là IIS, còn nếu sử dụng Tomcat thì chọn dòng IIS with Tomcat) à sau đó nhấn Next à next à Ok và tiếp tục đợi à Finish, phù thế là cài xong ArcIMS, bây giờ tiếp tục thiết lập cho nó chạy với IIS.

Thiết Lập:

Nhấp phải chuột vào MyComputerà Manage àService and Application à service à tìm đến hai dòng “IIS Admin” và “World Wide Web Publishing” nhấp phải chuột và chọn STOP để tắt chúng đi.

Tiếp đến ta vào đường dẫn: C:Program FilesArcGISArcIMSConnectorsServlet, copy hết các file trong đó và Paste vào thư mục C:Program FilesNew AtlantaServletExec ISAPI khi nãy đã nhớ khi cài Servlet.

Kế đến Ta Back lại một lần đến thư mục: C:Program FilesNew Atlanta, nhấp phải chuột vào folder ServletExec ISAPI à properties à thẻ Sharingà nhấp vào dòng : if you understand the security risk…à chọn Just enable  file Share à ok à nhấp chọn vào SHARE THIS FOLDER ON THE NETWORK, rồi chọn tiếp vào ALLOW NETWORK USER TO CHANGE MY FILES à Apply àYes à OK

Cuối cùng Nhấp phải chuột vào MyComputerà Manage àService and Application à service à tìm đến hai dòng “IIS Admin” và “World Wide Web Publishing” nhấp phải chuột và chọn START để mowr chúng lên.

Bước 7: Kiểm tra quá trình cài đặt thành công hay không

            Start à Allprogram à Arcgis à ArcIMS à Diagnostics, hiện rat rang Web, ta nhấn lần luợt vào hai nút số 1 và số 2, nếu hiện ra bảng có dòng chữ “Test successful”  thì ta đã cài đặt thành công ARCIMS

Phần 2: Sử Dụng

1.      Dùng MapInFo để tạo các lớp bản đồ có các thuộc tính thỏa yêu cầu đặt ra

2.      Dùng MapInFo chuyển chúng sang dạng Shape file như sau:

3.      Dùng ArcIMS Author Tạo file cấu hình

4.      Dùng ArcIMS Administrator Tạo Image Service từ file cấu hình

5.      Dùng ArcIMS Designer tạo trang web đơn giản

6.      Chạy thử Website

7.      Chỉnh Sửa trang Web

 

 

Xem tiếp >>